Nodaļas vadītāja:

Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701
T. 65781194
E. biblio@ludzasbiblio.lv

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Valde:

  • Marija Sproģe, Rēzeknes centrālā bibliotēka
  • Valentīna Viša, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste
  • Valentīna Magidas, Krāslavas centrālā bibliotēka
  • Ruta Cibule, Balvu Centrālā bibliotēka
  • Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka
  • Jeļena Šapkova, Latgales Centrālā bibliotēka
  • Inta Meļihova, Līvānu novada centrālā bibliotēka

Individuālie biedri:

6

Institucionālie biedri:

Institucionālo biedru saraksts un karte

Vēsture:

Latgales nodaļa dibināta 2000. gadā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība