Nodaļas vadītāja:

Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701
T. 65781194
E. biblio@ludzasbiblio.lv

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Valde:

 • Marija Sproģe, Rēzeknes centrālā bibliotēka
 • Valentīna Viša, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste
 • Valentīna Magidas, Krāslavas centrālā bibliotēka
 • Ruta Cibule, Balvu Centrālā bibliotēka
 • Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka
 • Jeļena Šapkova, Latgales Centrālā bibliotēka
 • Inta Meļihova, Līvānu novada centrālā bibliotēka

Individuālie biedri:

6

Institucionālie biedri:

 • Latgales Centrālā bibliotēka
 • Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
 • Preiļu Galvenā bibliotēka
 • Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka

Vēsture:

Latgales nodaļa dibināta 2000. gadā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība