Pašlaik Latvijas Bibliotekāru biedrībā darbojas septiņas tematiskās sekcijas.

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

Bērnu un skolu bibliotēku sekcijā darbojas 48 LBB biedri.

Silvija Tretjakova

Vadītāja Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
T. 67716038
E. silvija.tretjakova@lnb.lv

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijā darbojas 6 LBB biedri.

Jana DreimaneVadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija

Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijā darbojas 10 LBB biedri.

Kristine Paberza 1Vadītāja Kristīne Pabērza
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA)
M. 29216186
E. kristine.paberza@gmail.com

Jauno speciālistu sekcija

Jauno speciālistu sekcijā darbojas 40 LBB biedri.

Elīna SniedzeVadītāja Elīna Sniedze
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1820
T. 25436687
E. elina.sniedze@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com
W. lbbjss.wordpress.com

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijā darbojas 5 LBB biedri.

Daiga Rokpelne 2Vadītāja Daiga Rokpelne
Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201
T. 64281445
M. 29446084
E. daiga.rokpelne@valmiera.lv

Novadpētniecības sekcija

Novadpētniecības sekcijā darbojas 53 LBB biedri.

Ginta ZalcmaneVadītāja Ginta Zalcmane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. ginta.zalcmane@lnb.lv

Publisko bibliotēku sekcija

Publisko bibliotēku sekcijā darbojas 166 LBB biedri.
Vadītāja Antra Sprudzāne
Gulbenes bibliotēka
O. Kalpaka iela 60ª, Gulbene, LV 4401
T. 64471459
E. antra@gulbenesbiblioteka.lv