Pašlaik Latvijas Bibliotekāru biedrībā darbojas septiņas tematiskās sekcijas.

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

Bērnu un skolu bibliotēku sekcijā darbojas 48 LBB biedri.

Silvija Tretjakova

Vadītāja Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
T. 67716038
E. silvija.tretjakova@lnb.lv

 

 

Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija

Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijā darbojas 10 LBB biedri.

Kristine Paberza 1Vadītāja Kristīne Pabērza
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53-7, Rīga, LV 1011
T. 67844887
M. 29216186
E. kristine.paberza@kis.gov.lv

 

 

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijā darbojas 5 LBB biedri.

Daiga Rokpelne 2Vadītāja Daiga Rokpelne
Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201
T. 64281445
M. 29446084
E. daiga.rokpelne@valmiera.lv

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijā darbojas 6 LBB biedri.

Jana DreimaneVadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

 

 

 

Jauno speciālistu sekcija

Jauno speciālistu sekcijā darbojas 20 LBB biedri.
Elina Sniedze 2Vadītāja Elīna Sniedze
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
T. 25436687
E. elina.sniedze@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com

 

 

Novadpētniecības sekcija

Novadpētniecības sekcijā darbojas 53 LBB biedri.

Ginta ZalcmaneVadītāja Ginta Zalcmane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. ginta.zalcmane@lnb.lv

 

 

 

Publisko bibliotēku sekcija

Publisko bibliotēku sekcijā darbojas 166 LBB biedri.
Vadītāja Antra Sprudzāne
Gulbenes bibliotēka
O. Kalpaka iela 60ª, Gulbene, LV 4401
T. 64471459
E. antra@gulbenesbiblioteka.lv