Pašlaik Latvijas Bibliotekāru biedrībā darbojas septiņas tematiskās sekcijas.

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

  • Sekcijā darbojas 48 LBB biedri

Vadītāja Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
T. 67716038
E. silvija.tretjakova@lnb.lv

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija

  • Sekcijā darbojas 6 LBB biedri

Vadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija

  • Sekcijā darbojas 10 LBB biedri

Vadītāja Kristīne Pabērza
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA)
M. 29216186
E. kristine.paberza@gmail.com

Jauno speciālistu sekcija

Vadītāja Elīna Sniedze
LR Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
T. 25436687
E. elina.sniedze@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com
W. LBB JSS blogs

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija

  • Sekcijā darbojas 5 LBB biedri

Vadītāja Daiga Rokpelne
Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201
T. 64281445
M. 29446084
E. daiga.rokpelne@valmiera.lv

Novadpētniecības sekcija

  • Sekcijā darbojas 53 LBB biedri

Vadītāja Ginta Zalcmane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. ginta.zalcmane@lnb.lv

Publisko bibliotēku sekcija

  • Sekcijā darbojas 166 LBB biedri

Vadītāja Antra Sprudzāne
Gulbenes bibliotēka
O. Kalpaka iela 60ª, Gulbene, LV 4401
T. 64471459
E. antra@gulbenesbiblioteka.lv

Latvijas Bibliotekāru biedrība