Latvijas Bibliotekāru biedrībā darbojas piecas tematiskās sekcijas.

Vadītāja Aija Jankava
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine, LV 2114
T. 29497230
E. aijajankava@inbox.lv

Vadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

Vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
M. 26367743
E. Baiba.Ivane-Kronberga@biblioteka.jelgava.lv

Bibliotēku attīstības sekcija

Vadītāja vieta brīva
Sk. http://www.bibliotekari.lv/?p=4870

Vadītāja Elīna Sniedze
LR Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
M. 25436687
E. elina.sniedze@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com

Latvijas Bibliotekāru biedrība