Latvijas Bibliotekāru biedrībā darbojas piecas sekcijas. Informāciju par vēsturiskajām sekcijām sk. šeit.

Vadītāja Aija Jankava
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine, LV 2114
T. 29497230
E. aijajankava@inbox.lv

Vadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

Vadītāja Baiba Īvāne
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
M. 26367743
E. Baiba.Ivane@biblioteka.jelgava.lv

Vadītāja Viktorija Agafonova
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
E. Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

Vadītāja Aiga Pīķe
Latvijas Nacionālais arhīvs
Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048
M. 29366395
E. aiga.pike@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com

Latvijas Bibliotekāru biedrība