Latvijas Bibliotekāru biedrībai ir 4 reģionālās nodaļas – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. Informāciju par Sēlijas nodaļu (1999–2007) sk. šeit.

Vadītāja Olga Kronberga
Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
T. 64250838
M. 29743749
E. olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Vadītāja Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701
T. 65781194
E. biblio@ludzasbiblio.lv

Vadītāja Aiga Volkova
Jelgavas Pārlielupes bibliotēka
Loka maģistrāle 17, Jelgava, LV-3004
T. 63011829
M. 29432965
E. aiga.volkova@biblioteka.jelgava.lv
W. Informācija Jelgavas pilsētas bibliotēkas vietnē

Vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs
Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
T. 63846680
M. 26133145
E. bibl.kursisi@saldus.lv

Latvijas Bibliotekāru biedrība