Latvijas Bibliotekāru biedrībai ir 4 reģionālās nodaļas – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē.

Vidzemes nodaļa

Vidzemes nodaļā darbojas 182 LBB biedri.

O.Kronberga-fotoVadītāja Olga Kronberga
Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
T. 64250838
M. 29743749
E. olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Zemgales nodaļa

Zemgales nodaļā darbojas 70 LBB biedri.

Vadītāja Lāsma Zariņa
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
T. 63046721
M. 29445246
E. lasma.zarina@biblioteka.jelgava.lv
W. jelgavasbiblioteka.lv/bibliotekariem/latvijas-bibliotekaru-biedribas/

Latgales nodaļa

Latgales nodaļā darbojas 30 LBB biedri.

Inta Kusnere 2Vadītāja Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701
T. 65781194
E. biblio@ludzasbiblio.lv

Kurzemes nodaļa

Kurzemes nodaļā darbojas 56 LBB biedri.

Martins LagzdonsVadītājs Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs
Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
T. 63846680
M. 26133145
E. bibl.kursisi@saldus.lv