LBB izsludina pieteikšanos nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikumu pieņemšanu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020”. Nominācijas mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu nozares, sabiedrības un valsts attīstībā.

Ikviens Latvijas bibliotekārs ir aicināts iesniegt pieteikumu, aizpildot tiešsaistes formu. Nominēt var gan valsts mēroga, gan reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaits no katra bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežots, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras bibliotēkas vai nozares kopumā. Papildus atgādinām, ka nominācijai piesakāmi tikai 2020. gadā īstenotie notikumi.

Gada notikuma pieteikumi tiks pieņemti līdz 2021. gada 28. februārim, tad tie tiks apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes balsošanai. Atbilstoši balsojumam tiks izveidots nozīmīgāko notikumu saraksts. Visvairāk balsis ieguvušais notikums tiks godināts, izziņojot to pēc Latvijas Bibliotēku festivāla līdz 31. maijam LBB tīmekļvietnē un citos komunikācijas kanālos.

Gan notikumu pieteikšana, gan balsojums par tiem notiks saskaņā ar 2021. gada 19. janvāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkās” nolikumu (PDF).

 

Pieteikumu iesniegšanas veidne

Nolikums (PDF)

Aicinām pieteikt gan savus notikumus, gan citu paveikto!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība