IFLA tiešsaistes seminārs “Pasaules bibliotēku karte: iesaiste bibliotēku interešu aizstāvībai”

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) veidotā Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World) ir nozīmīgs bibliotēku statistikas avots, sniedz informāciju par bibliotēku vidi katrā valstī un vienkopus nodrošina piekļuvi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstiem.

Pasaules bibliotēku karte ir iniciatīva, kura nodrošina datu, informācijas un stāstu pieejamību un palīdz atspoguļot bibliotēku ieguldījumu un lomu gudrākas un iekļaujošākas sabiedrības veidošanā.

Lai palīdzētu bibliotēku asociācijām savā darbā izmantot Pasaules bibliotēku kartes materiālus un padarītu šo darbu redzamāku, IFLA Bibliotēku asociāciju pārvaldības sekcija (Management of Library Associations Section) un IFLA birojs (Headquarters) 2021. gada 14. janvārī organizē tiešsaistes semināru “Pasaules bibliotēku karte: iesaiste bibliotēku interešu aizstāvībai” (Library Map of the World: Engagement for Advocacy).

IFLA speciālisti – Bibliotēku asociāciju pārvaldības sekcijas priekšsēdētājs Join Halo Locher, biedru iesaistes speciāliste Kristīne Pabērza-Ramiresa un politikas un interešu aizstāvības vadītājs Stephen Wyber – apspriedīs šādus jautājumus:

  • cik svarīgi ir būt labi pārstāvētiem Pasaules bibliotēku kartē;
  • iesaistīšanās iespējas bibliotēku asociācijām;
  • procesi, kas nodrošina Pasaules bibliotēku kartes datu atjaunināšanu, valstu profilu sagatavošanu un kūrēšanu;
  • IAM stāstu prioritātes 2021. gadā;
  • Pasaules bibliotēku kartes satura un resursu izmantošana bibliotēku interešu aizstāvībā.

Norises laiks: 2021. gada 14. janvāris, plkst. 15.00-16.00 (pēc Latvijas laika)

Norises vieta: https://bit.ly/mlas-lmw-webinar

Dalība seminārā bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB sekretāre
LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore
Kristīne Deksne

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība