Atskats uz LBB Zemgales reģionālās nodaļas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas semināru “Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku”

2020. gada 19. augustā Jelgavas novada Vircavas tautas namā notika LBB Zemgales nodaļas seminārs “Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku”. Seminārā pulcējās vairāk kā 60 bibliotekāri no Zemgales novada bibliotēkām. Pēc daudzajiem pasākumiem tiešsaistē bija neizsakāms prieks tikties atkal klātienē tik kuplā skaitā!

Pulcējoties uz semināru, semināra dalībnieki varēja skatīt jaunāko Jelgavas pilsētas bibliotēkas foto izstādi par bibliotēkas darbiniekiem, kuras autors ir pazīstamais fotogrāfs Juris Zēbergs.

Semināru atklāj LBB Zemgales nodaļas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova.

Semināra atklāšanas uzrunu teic Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Aija Tračuma.

Sarīkojuma tēmu “tango” izdejoja deju kluba “Lielupe” dalībnieki.

Sarīkojuma tēmu “tango” izdejoja deju kluba “Lielupe” dalībnieki.

Pasākuma laikā tika pasniegta balva nominācijā “Gada bibliotekārs Zemgalē 2020”. Šogad konkursā vairāk aicinājām piedalīties jaunos speciālistus, kuri nozarē strādā līdz desmit gadiem. Protams, arī ilgāku laiku strādājošie drīkstēja startēt šī gada konkursā. Priecājamies, ka konkursam pieteiktie darbinieki salīdzinoši īsā laikā sevi ir pierādījuši kā bibliotekārās jomas profesionāļus. Balvas izgatavotāja – māksliniece Asnate Zutere.

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2020” nominanti (no kreisās): Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēkas vadītāja Sandra Kazimiraite-Eglīte, Jelgavas novada Svētes pagasta bibliotēkas vadītāja Sandra Kravale, Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Balodis, Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas bibliotekārs Jānis Arājs.

Laureātu paziņo un balvu pasniedz Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa.

Gada bibliotekārs Zemgalē 2020 – Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Balodis.

Gada bibliotekārs Zemgalē 2020 – Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Balodis.

Svinīgās daļas neatņemama sastāvdaļa – koncerts. Mums uzstājās mūziķis Kaspars Markševics.

Svinīgās daļas neatņemama sastāvdaļa – koncerts. Mums uzstājās mūziķis Kaspars Markševics.

Semināra turpinājumā – Siguldas novada Kultūras centra direktores Jolantas Borītes lekcija un praktiskā nodarbība par dizaina domāšanu. Apskatījām dizaina domāšanas metodes un to iespējas pielietot darbā savā ikdienā.

Semināra dalībnieki.

Semināra noslēgumā smēlāmies pozitīvu enerģiju psiholoģes un pedagoģes Dainas Reinfeldes lekcijā par psiholoģisko komfortu darba kolektīvā. Meklējām mijsakarības, kas raksturo cilvēka (ne-)apmierinātību ar savu darbību. Izpratām, cik svarīgs ir darba kolektīva dinamiskais līdzsvars un tā ietekme uz profesionālās darbības kvalitāti.

Semināra noslēgumā smēlāmies pozitīvu enerģiju psiholoģes un pedagoģes Dainas Reinfeldes lekcijā par psiholoģisko komfortu darba kolektīvā. Meklējām mijsakarības, kas raksturo cilvēka (ne-)apmierinātību ar savu darbību. Izpratām, cik svarīgs ir darba kolektīva dinamiskais līdzsvars un tā ietekme uz profesionālās darbības kvalitāti.

Semināra noslēgums.

Paldies mūsu atbalstītājiem – Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas Bibliotekāru biedrībai (LBB), Jelgavas domei, Jelgavas novada domei! Paldies Jelgavas tipogrāfijai par sagādātajiem piezīmju blociņiem, Latvijas biškopības biedrībai un biškopim Kārlim Bolmanim par gardo medu un Lāsmai Zariņai, Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei, par sarūpēto liepziedu tēju, kas tika ikkatram semināra dalībniekam! Tāpat milzīgu paldies vēlamies teikt Vircavas tautas nama vadītājai Unai Moškanovai par viesmīlību, laipnību un pretimnākšanu!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Zemgales nodaļas vadītāja
Aiga Volkova

Fotogrāfiju autors:
Jelgavas pilsētas bibliotēkas IT speciālists Haralds Bukšs

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība