Ir ievēlēta jaunā LBB valde un revīzijas komisija

2020. gada 23. aprīlī Latvijas bibliotekāru 13. kongresā tika ievēlēta jaunā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valde astoņu locekļu sastāvā un revīzijas komisija trīs locekļu sastāvā. Gan jaunās valdes, gan revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Diemžēl pēc kongresa noslēguma tika atklāts, ka balsu skaitīšanā bija ieviesusies kļūda. Vēlēšanu komisija veica atkārtotu balsu skaitīšanu, kuras rezultātā ir mainījies kongresā izziņotais valdes sastāvs: no Vidzemes reģiona valdē ievēlētas Džūlija Sniķere un Liene Kainaize. Revīzijas komisijas sastāvā izmaiņas nav veiktas.

Jaunās valdes sastāvs:

 • Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka (337 balsis);
 • Elīna Veļa, Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēka (316 balsis);
 • Ruta Suseja, Rēzeknes Centrālā bibliotēka (251 balss);
 • Santa Gudža, Bauskas Centrālā bibliotēka (235 balsis);
 • Džūlija Sniķere, Limbažu Galvenā bibliotēka (177 balsis);
 • Ineta Melne, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bulduru bibliotēka (134 balsis);
 • Gunta Grundmane, Kuldīgas Galvenā bibliotēka (129 balsis);
 • Liene Kainaize, Ogres novada Ciemupes bibliotēka (112 balsis).

Nākamajā valdes sēdē tiks izraudzīts un ievēlēts turpmākās valdes priekšsēdētājs.

LBB valde 2020–2023

Revīzijas komisijas sastāvs:

 • Baiba Bierne, Latvijas Nacionālā bibliotēka (238 balsis);
 • Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēka (166 balsis);
 • Velta Popa, Preiļu Galvenā bibliotēka (104 balsis).

LBB revīzijas komisija 2020–2023

Vēlamies pateikties iepriekšējam valdes sastāvam par ieguldīto darbu šo trīs gadu garumā!

 • Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka (valdes priekšsēdētāja);
 • Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā bibliotēka (valdes priekšsēdētājas vietniece);
 • Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēka (valdes priekšsēdētājas vietniece);
 • Elīna Veļa, Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēka;
 • Krista Annija Lauberga, Cēsu Centrālā bibliotēka;
 • Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka;
 • Daina Girvaite, Kuldīgas Galvenā bibliotēka;
 • Madara Maslova-Konrāde, Bauskas Centrālā bibliotēka.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Dace Ūdre

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība