LBB valdes un revīzijas komisijas kandidāti 2020–2023

Aicinām iepazīties ar jaunās valdes un revīzijas komisijas kandidātiem, par kuriem jums būs iespēja atdot savu balsi LBB valdes vēlēšanās, kas 2020. gada 23. aprīlī norisināsies tiešsaistē Latvijas bibliotekāru 13. kongresā “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.

Pieslēgšanās kongresam notiks no konkrētas internetsaites, kuru saņemsiet uz tiešsaistes reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi. Katram biedram, kas būs pieteicis dalību kongresā, tiks piešķirts unikāls balsošanas kods, kas apliecinās biedra tiesības piedalīties vēlēšanās. Lai saņemtu gan balsošanas kodu, gan saiti uz kongresa norisi, obligāti jāreģistrējas dalībai kongresā. Tiešsaistes reģistrācijas formu lūdzam aizpildīt līdz 17. aprīlim. Dalība kongresā – bez maksas.

Jūsu ērtībai ir izveidota tiešsaistes platformas “Zoom” lietošanas instrukcija (PDF), kuru varēsiet izmantot lai pieslēgtos kongresam, kā arī Latvijas bibliotekāru 13. kongresa tiešsaistes vēlēšanu un balsošanas instrukcija (PDF). Tiešsaistes kongresa laikā tiks nodrošināta arī moderatoru pieejamība, kuriem Jūs varēsiet piezvanīt, ja radīsies neskaidrības vai problēmas ar pieslēgšanos un darbu tiešsaistes platformā:

 • Dace Ūdre, dace.udre@lnb.lv, 26675366;
 • Elīna Veļa, vela.elina@gmail.com, 25436687.

Cienījamie LBB biedri! Lūdzam jūs būt aktīviem un piedalīties kongresā. Gan valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, gan pārējie kongresa programmā paredzētie balsojumi ir ļoti svarīgi gan biedrības, gan bibliotēku nozares nākotnei. Domājam, ka nevienam LBB biedram nav šaubu par to, ka mūsu biedrība ir ļoti svarīgs spēlētājs nozares un profesijas attīstībā. Lai mēs arī turpmāk varētu organizēt jums noderīgus pasākumus, pārstāvēt jūsu intereses un veikt citus svarīgus darbus, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Viss, kas jums jādara, – jāreģistrējas dalībai kongresā, jāiepazīstas ar valdes un revīzijas komisijas kandidātiem un citiem kongresa programmā iekļauto jautājumu dokumentiem un 23. aprīlī jāpiedalās kongresā, paužot savu viedokli balsojot! Kongresa ilgums ir tikai divas stundas, ikviens no mums var atvēlēt šo neilgo laiku biedrībai, lai tā varētu veiksmīgi turpināt darbu jūsu labā! Ja tiešām nevarat piedalīties kongresā, pilnvarojiet tam citu biedru. Plašāka informācija.

Valdes vēlēšanām Rīgas un Pierīgas reģionā izvirzīti:

Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Bibliotēku jomā strādāju kopš 1999. gada. Darba gaitas sāku kā bibliotekāre Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Esmu strādājusi vairākās LNB nodaļās un veikusi dažādus pienākumus: krājuma kataloģizācija, lasītāju apkalpošana, elektroniskā uzziņu izdevuma “Kalendārs bibliotēkām” veidošana, darbs žurnālā “Bibliotēku Pasaule”, bibliotēku nozares aktualitāšu, norišu, pētījumu, inovāciju un attīstības tendenču apraksti Latvijas Bibliotēku portālā un citos informācijas resursos, dalība Bibliotēku konsultatīvā centra un Bibliotēku attīstības centra veidoto konsultatīvo un informatīvo materiālu un publikāciju izstrādē, priekšlasījumi par dažādām tēmām nozares profesionāļu semināros, sanāksmēs un konferencēs. Divus gadus biju Rīgas 1. medicīnas koledžas bibliotēkas vadītāja, tikpat – LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja. Aktuālo pienākumu, uzdevumu un interešu lokā – bibliotēku nozares attīstības veicināšana, profesionālās informācijas sagatavošana un izplatīšana, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, labākās pieredzes popularizēšana.

Vēlos turpināt darbu LBB valdē otrajā termiņā, īstenojot tradicionālas un netradicionālas bibliotekāru profesionālās pilnveides, pieredzes apmaiņas un saliedēšanās aktivitātes, virzīt bibliotēku interešu aizstāvību, bibliotekāra profesijas prestiža un bibliotekāra tēla celšanu un stereotipu graušanu, veicināt publisko, akadēmisko un skolu bibliotēku saliedēšanu un tuvināšanu.

Elīna Veļa, RSU Bibliotēkas Pasaules Veselības Organizācijas depozitārija bibliotēkas Latvijā projektu speciāliste

Strādāju bibliotekārajā nozarē kopš 2013. gada. Darba pieredze gūta LNB Grāmatu un periodikas krātuvēs, LU Bibliotēkā, kā arī Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrā. Pašlaik strādāju RSU Bibliotēkas Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēkā Latvijā par projektu speciālisti, kā arī manā pārziņā ir RSU Bibliotēkas Eiropas dokumentācijas centra aktivitātes.

Plašu un nenovērtējamu pieredzi man devusi aktīva darbība LBB Jauno speciālistu sekcijā – projektu vadība, komandas darbs, konferenču un semināru organizēšana, iekšējais un ārējais Jauno speciālistu sekcijas tēls un komunikācija ar Latvijas, Baltijas un visas pasaules bibliotekāriem. Īpašu pieredzi guvu vadot starptautisko projektu “Librarians Around the World”.

Trīs gadus strādājot LBB valdē, esmu veidojusi LBB grafisko dizainu gan bibliotekari.lv tīmekļa vietnei, gan “Facebook” lapai, lai uzturētu biedrības tēlu modernu, un labprāt turpinātu to darīt. Tāpat esmu izveidojusi un uzturējusi LBB vēstkopas, lai veicinātu biedrības informācijas apriti. Līdz pilnībai vēl tāls ceļš ejams, labprāt turpinātu šis aktivitātes vēl arī turpmākos trīs gadus.

Darbība biedrībā ir lielisks veids, kā celt profesijas un nozares prestižu, kā vienmēr pārzināt nozares aktualitātes un gūt lielisku pieredzi, kontaktus un draugus. Es augsti vērtēju iespēju darboties biedrības labā. Mans moto ir kā musketieriem – visi par vienu, viens par visiem! Tikai tādā veidā iespējams sasniegt virsotnes, turklāt projekts “Librarians Around the World” man iemācīja, ka viens bibliotekārs var sasniegt visu plašo pasauli!

Ilona Kauce, Transporta un sakaru institūta bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas nozarē strādāju visu savu darba mūžu kopš 1992. gada, kad sāku strādāt Jūrmalas Dubultu bērnu bibliotēkā. Kopš 1994. gada Rīgas Centrālās bibliotēkas Grīziņkalna filiālbibliotēkā galvenās bibliotekāres amatā nostrādāju desmit gadus. Savukārt nākamos desmit – Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā, kur darbojos kā speciāliste Pasaules Veselības organizācijas depozitārija bibliotēkas nodaļā. Darba gaitā esmu iepazinusies ar  daudziem bibliotekārā darba procesiem, sākot ar lietotāju apkalpošanu, dažādu projektu vadīšanu, sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi un beidzot lietotāju apmācīšanu darbam ar zinātniskajām datubāzēm. Kopš 2018. gada janvāra vadu Transporta un sakaru institūta bibliotēku.

Visu šo laiku esmu aktīvi interesējusies par nozares attīstības tendencēm un daudz mācījusies, lai varētu soļot laikam līdzi un būt labs profesionālis savā jomā.  Paralēli darbam esmu ieguvusi maģistra grādu Bibliotēkas zinātnes un informācijas zinātnes programmā un vadījusi Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas valdi, šajā laikā kopā ar tās komandu  veiksmīgi realizējot vairākas idejas. Piemēram, par sadarbības līguma slēgšanu ar LBB, tematisko profesionālās pilnveides semināru organizēšanu u. c.

Redzot Latvijas bibliotēkas nozares attīstības perspektīvas un saprotot arī tās vajadzības vēloties dot tai arī savu profesionālo un intelektuālo ieguldījumu. Darbs biedrības valdē, manuprāt, ir gan izaicinājums, gan lieliska iespēja  veicināt Latvijas bibliotēku nozares attīstību. Galvenie uzdevumi, ko redzu kā sev tuvus – domāt un sekmēt bibliotēkas darbinieku nepārtrauktu mācīšanos un profesionālo attīstību, veicināt sabiedrības izpratni par bibliotēku darbu un iespējām, ko bibliotēkas var sabiedrībai sniegt mūsdienās, kā arī saliedēt dažādu tipu un veidu bibliotēku darbinieku saimi.

Ineta Melne, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bulduru bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Man ir 22 gadu darba pieredze publiskajās bibliotēkās, specializējoties darbā ar bērnu, pusaudžu un jauniešu auditoriju. Mana prioritāte ir lasīšanas kultūras attīstības sekmēšana un lasītprieka rosināšana. Mans mērķis – vairāk lasošu, grāmatu vidē augošu bērnu, kuriem bibliotēkas apmeklējums un grāmatu lasīšana nav ekskluzīva izklaide, bet gan ikdienas ieradums.

Es ticu bibliotēku kā zināšanu un radošuma centru nākotnei un vēlos aktīvi iesaistīties LBB darbībā, lai veicinātu bibliotēku, ģimeņu, pašvaldību, uzņēmēju, NVO, izglītības iestāžu u. c. organizāciju sadarbību un mijiedarbību lasošas sabiedrības pastāvēšanas nodrošināšanai.

Daina Auziņa, Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāles Salas pagastā vadītāja

 • Kopš 2003. gada 1. novembra bibliotekāre Salas pagasta bibliotēkā.
 • Kopš 2005. gada 1. oktobra Salas pagasta bibliotēkas vadītāja.

Vēlos darboties LBB valdē, lai paustu personīgu cieņu bibliotēku nozarei un piedalītos bibliotēku idejas turpināšanā.

Eva Ausēja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja

Esmu ieguvusi bakalaura un maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā, ERASMUS apmaiņas programmā studēju Loughborugh universitātē informācijas pārvaldību. Kopumā sešpadsmit gadu darba pieredze strādājot bibliotēkās, no tiem trīspadsmit pavadīti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā pašlaik ieņemu Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītājas amatu.

LBB valdei kandidēju, jo vēlos iesaistīties Latvijas lielākās bibliotekārās organizācijas darbībā un ir vēlme iegūt jaunu pieredzi un papildināt savas zināšanas un prasmes.

Valdes vēlēšanām Vidzemes reģionā izvirzīti:

Ilvija Ķimse, Strenču novada Jērcēnu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītāja-bibliotekāre

1990. gadā pēc Latvijas Universitātes bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas specialitātes apgūšanas sāku strādāt savā dzimtajā pusē – Jērcēnu pagasta bibliotēkā, kur strādāju vēl joprojām. Jau no pirmajiem gadiem nopietni pievērsos lokālās vēstures izpētei to vācot, sistematizējot un darot pieejamu sabiedrībai. Trīspadsmito gadu bibliotēkā piedāvāju ļoti pieprasītu pakalpojumu – ekskursiju vadīšanu. Lai to veiktu kvalitatīvi Vidzemes augstskolā tika apmeklēti kursi un saņemta apliecība “Tūrisma grupu organizēšanā un plānošanā”. Aktīvi izmantoju tālākizglītošanās iespējas kursos, kuri pilnveido manu profesionalitāti. Patīk uz lietām paskatīties ar inovatīvu pieeju. Esmu LBB Vidzemes nodaļas rīkoto pasākumu atbalstītāja un dalībniece.

Atbalstot LBB aktivitātes un mērķus, esmu gatava attaisnot kolēģu uzticību, ka ar savu bibliotekāro profesionalitāti un pieredzi varu sniegt savu ieguldījumu Latvijas publisko bibliotēku attīstībā un stabilitātē.

Liene Kainaize, Ogres novada Ciemupes bibliotēkas vadītāja

 • Esmu strādājusi Ogres Centrālās bibliotēkas lasītavā trīs mēnešus.
 • Kopš 2015. gada maija strādāju Ogres novada Ciemupes bibliotēkā par vadītāju.
 • Kopš 2018. gada esmu LBB biedrs un darbojos LBB Vidzemes nodaļā kā Ogres reģiona koordinators.

Mani motivē iespēja izteikt savas domas par bibliotēku nozari un tās nākotni.

Anda Ješkina, Gulbenes novada Rankas pagasta bibliotēkas vadītāja

Darbu Rankas pagasta bibliotēkā uzsāku 2018. gada 2. janvārī. Bibliotekārais darbs ir kā izaicinājums. Mani saista šī darba dinamika un dažādās iespējas būt par sava veida “kultūras nesēju”. Šī ir iespēja pilnveidoties pašai un sniegt šādu iespēju arī saviem lasītājiem. Mani motivē iespēja gūt pieredzi!

Justīne Kļava, Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja

Man ir piecu gadu pieredze grāmatvedības jomā. Esmu arī strādājusi tirdzniecības jomā, ļoti patīk darbs ar cilvēkiem. Bibliotekāra amatā pieredze ir pavisam neliela, bet jau tagad ļoti patīk šis darbs.

Sākot strādāt par bibliotēkas vadītāju, sapratu, ka vēlos ieguldīt savu laiku šajā darba – mācīties, uzzināt un iedvesmot bibliotēkas apmeklētājus. Mans moto “Bibliotēka – sanākšanas vieta”. Līdz ar to vēlos aktīvi iesaistīties Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes darbā.

Džūlija Sniķere, Limbažu Galvenās bibliotēkas direktora vietniece

Mana profesionālā pieredze saistīta ar darbu Limbažu Galvenajā bibliotēkā (LGB). No 2014. gada jūnija līdz 2015. gada jūlijam strādāju LGB par sistēmbibliotekāri, no 2015. gada augusta līdz 2018. gada decembrim – par LGB Klientu apkalpošanas centra vadītāju, bet no 2019. gada janvāra – par LGB direktora vietnieci.

Vēlos iesaistīties LBB valdē, lai dotu savu ieguldījumu bibliotēku nozarē.

Valdes vēlēšanām Latgales reģionā izvirzīti:

Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

 • 2017–tagad vadītāja Preiļu Galvenajā bibliotēkā
 • 2017–tagad valdes locekle Latvijas Bibliotekāru biedrībā
 • 2014–2017 vadītājas vietniece Preiļu Galvenajā bibliotēkā
 • 2011–2014 vadītājas pienākumu izpildītāja Preiļu Galvenajā bibliotēkā
 • 2009–2011 vadītājas vietniece Preiļu Galvenajā bibliotēkā
 • 2007–2009 galvenā bibliotekāre Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Mana pēdējo desmit gadu darba pieredze ir bijusi saistīta ar bibliotēku: klientu apkalpošana, lietvedība, projektu realizācija, pasākumu vadīšana u. c. Strādājot Preiļu Galvenajā bibliotēkā un pēdējos trīs gadus arī Latvijas Bibliotekāru biedrības valdē, esmu apguvusi iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas biedrības mērķu sasniegšanā un pārliecinājusies par savām spējām iekļauties profesionālā vidē.

Esmu komunikabla, atsaucīga, ātri apgūstu visu jauno un spēju pielāgoties jauniem apstākļiem.

Manas ievēlēšanas gadījumā centīšos dot savu ieguldījumu Latvijas Bibliotekāru biedrības darbībā un attīstībā.

Ruta Suseja, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore

 • 2019–tagad direktore Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
 • 2015–2019 direktores vietniece Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
 • 2008–2015 vecākā bibliogrāfe Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
 • 2001–2008 vecākā bibliotekāre Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā

Mana deviņpadsmit gadu darba pieredze bijusi saistīta ar bibliotēku: lietotāju apkalpošanu, bibliogrāfiju, pasākumu organizēšanu un vadīšanu, iesaistīšanos vietēja un Latvijas mēroga projektu aktivitātēs, bibliotēkas darba organizāciju u. c. Regulāri esmu papildinājusi zināšanas un iemaņas profesionālās pilnveides kursos, semināros, konferencēs utt. Strādājot Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, esmu apguvusi iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas biedrības aktivitāšu īstenošanā un pārliecinājusies par savām spējām iekļauties profesionālā vidē.

Esmu mērķtiecīga, komunikabla, atsaucīga, ātri apgūstu visu jauno un spēju pielāgoties jauniem apstākļiem.

Esmu gatava jauniem izaicinājumiem, manas ievēlēšanas gadījumā vēlos  dot savu ieguldījumu Latvijas Bibliotekāru biedrības darbībā un attīstībā.

Valdes vēlēšanām Zemgales reģionā izvirzīti:

Santa Gudža, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

No 2017. gada augusta līdz 2018. gada novembrim, paralēli studijām Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmā “Informācijas pārvaldība”, strādāju par galveno bibliotekāru Bauskas Centrālajā bibliotēkā. Galvenie darba pienākumi: bibliotēkas tīmekļa vietnes satura papildināšana; bibliotēkas sociālo tīklu uzturēšana; pasākumu publicitātes nodrošināšana; lasītāju apkalpošana.

No 2018. gada 5. novembra strādāju par Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietnieci. Galvenie darba pienākumi: metodiskais un konsultatīvais darbs ar reģiona bibliotēkām; transporta un iepirkumu plānošana; projektu koordinācija reģiona bibliotēkās (Droša interneta mēnesis, Digitālā nedēļa, Bibliotēku nedēļa, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija) u. c.

No 2019. gada maija tiku ievēlēta par LBB Zemgales nodaļas valdes locekli.

Bibliotēka ir mana vieta! Savu darbu veicu ar augstu atbildības sajūtu. Esmu atvērta jauniem piedzīvojumiem, idejām un inovācijām. Mans uzdevums – pilnveidot savu profesionālo pieredzi un iegūt jaunas zināšanas, strādājot kopā ar kvalificētiem, pieredzes bagātiem cilvēkiem, lai nākotnē dalītos zināšanās, pieredzē un dažādos nozares “knifiņos” ar saviem kolēģiem. Labprāt iesaistos dažādu ideju realizēšanā, lai veicinātu modernu, efektīvu un radošu Latvijas bibliotēku attīstību.

Rasa Logina, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas metodiķe

Mana darba pieredze ilgus gadus ir bijusi saistīta ar darbu bibliotēkā, kopš 2006. gada strādāju Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā kā lasītavas vadītājai, bet kopš 2015. gada esmu Dobeles novada Centrālās bibliotēkas metodiķe. Regulāri pilnveidoju savu profesionalitāti apmeklējot dažādus kursus, seminārus, konferences. Esmu iesaistījusies vairāku projektu realizācijā, kā arī vadījusi projektus. Vienmēr esmu bijusi atvērta jaunām zināšanām, idejām un iespējām, sev uzticētos pienākumus pildu ar lielu atdevi un augstu atbildības sajūtu, pateicoties labajām komunikācijas spējām, viegli spēju pamatot savu viedokli un idejas.

Izvirzot sevi LBB valdes locekļa amatam, saskatu iespējas dalīties ar savām zināšanām, idejām un pieredzi, strādāt un pilnveidot sevi profesionālu un bibliotēku nozarē pieredzējušu un zinošu cilvēku komandā, kā arī nodot iegūto informāciju un praksi tālāk saviem kolēģiem Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā un Zemgales bibliotēkās.

Augsti novērtēšu manas kandidatūras izvērtēšanu.

Valdes vēlēšanām Kurzemes reģionā izvirzīti:

Gunta Grundmane, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļas vadītāja

Darbu bibliotēkā sāku 2006. gadā Bērnu literatūras centrā kā pasākumu organizatore. 2007. gadā, kad BIS “ALISE” sāka pāreju uz internēta versiju, pieņēmu piedāvājumu kļūt par sistēmbibliotekāri. 2008. gadā Latvijas Universitātē pabeidzu maģistra studijas programmā “Informācija un bibliotēkzinības”. Manas darbības laikā BIS “ALISE” ieviesta Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada pagastu publiskajās un skolu bibliotēkās, kā arī apmācīti un konsultēti bibliotekāri darbam ar sistēmu. 2011. gadā kļuvu par Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļas vadītāju. Manā vadībā izveidotas vairākas novadpētniecības datu bāzes un uzsākta novadpētniecības materiālu glabāšana digitālā formātā. Realizētas vairākas idejas mūsdienīgai novadpētniecības materiālu popularizēšanai un izmantošanai.

Vēlos iegūt jaunu pieredzi un strādāt, lai uzlabotu Latvijas bibliotekāru pašapziņu, organizēt pasākumus, kas uzlabotu viņu profesionālās spējas un pašizaugsmi.

Ilga Erba, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore

 • No 1987. līdz 1998. gadam CBS Liepājas 1. bērnu bibliotēkas vadītāja.
 • Liepājas CZB direktore no 2006. gada 1. februāra.
 • Dalība 56. IFLA ģenerālkonferencē Stokholmā – 1990. gads.
 • Dalība 78. IFLA ģenerālkonferencē Helsinkos – 2012. gads.
 • Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu konferencē “Jauni izaicinājumi, jauna domāšana” – 2013. gads.
 • Dalība 80. ­IFLA ģenerālkonferencē Lionā – 2014. gads.
 • Dalība Interreg pārrobežu projektā LLT-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” (2017.–2019. gads).

Esmu LBB biedre no 1989. gada. Gribu iegūt vērtīgu pieredzi, veidot jaunus kontaktus un ieguldīt savas zināšanas un prasmes LBB un bibliotēku nozares attīstībā un stiprināšanā.

Vita Ozola, Ventspils bibliotēkas Ventspils Pārventas bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Kopš 2006. gada līdz 2008. gadam bibliotekāre Ventspils Galvenā bibliotēka, Lasītāju apkalpošanas nodaļā; no 2008. gada līdz 2011. gadam bibliotekāre Bērnu bibliotēkā; no 2011. gada Pārventas bibliotēkā vecākā bibliotekāre. Strādājot Pārventas bibliotēkā ikdienas darbā iesaistos lasīšanas veicināšanas pasākumos un, pēc nepieciešamības, aizvietoju kolēģus Pārventas bibliotēkā – gan reģistratūrā, gan grāmatu izsniegšanas punktā, kā arī bibliotēkas vadītāju viņas prombūtnes laikā. Tādā veidā iegūts plašs priekšstats par bibliotēkas darbu un aktuālajām norisēm.

 • 2018. gada 27. maijā saņemts Ventspils pilsētas domes Atzinības raksts par ieguldījumu bērnu un jauniešu lasītprasmes attīstīšanā.
 • 2019. gada 29. novembrī saņemta Voldemāra Caunes balva par veikumu bibliotekārajā darbā ar  bērniem.
 • Strādājot Pārventas bibliotēkā regulāri gatavoju projektus ciklā ‘’Lasāmpietura Pārventā’’ iesniegšanai VKKF.

Mana motivācija pievienoties LBB valdei:

 • iekļaušanās plašāka, ne tikai sava reģiona, mēroga bibliotekārajā vidē;
 • pozitīvu iespaidu iegūšana, raugoties bibliotēku nākotnes attīstības perspektīvā un iesaistīšanās šo procesu norisēs.

Paula Anškena, Ventspils Galvenās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja

 • 2019–tagad Ventspils Galvenās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja
 • 2018–tagad Ventspils Digitālā centra IT pulciņa vadītāja
 • 2016–2019 Labdarības veikala “Otrā elpa” projektu vadītāja
 • 2015–2016 Latvijas Jaunatnes padomes projektu vadītāja
 • 2014–2015 Aizputes jauniešu mājas vadītāja

Brīvprātīgais darbs / apmaiņas vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, piemēram, esmu bijusi Latvijas pārstāve UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma jaunatnes sanāksmē Ķīnā un Latvijas jaunatnes padomes pārstāve Eiropas Jaunatnes kongresā.

Biedrošanās un dalība nevalstiskā sektora aktivitātēs ir man tuvs temats jau kopš 13 gadu vecuma. Nolēmu kandidēt šajās vēlēšanās, lai radītu vēl lielāku pievienoto vērtību savai profesionālajai darbībai bibliotēku nozarē. Lai gan mana darba pieredze šajā nozarē ir salīdzinoši īsa, manas iepriekš iegūtās kompetences ļauj radošā veidā skatīties uz jomas attīstību un piedāvāt radošus risinājumus tās spēcināšanai. Līdzšinējais LBB vadības stils un publiski pieejamā informācija ir radījusi ļoti simpātisku LBB tēlu, tāpēc vēlētos kļūt par daļu no komandas, kura šo nozīmīgo organizāciju virza uz priekšu. Grāmatas ir bijusi mana sirdslieta jau kopš bērnības, bet visiem ir zināms, ka bibliotēkas mūsdienās vairāk nav tikai par grāmatu izsniegšanas jautājumiem un tikšanās ar rakstniekiem, bet bibliotēkas ir nozīmīgi kopienu centri, un man liekas, ka tieši šis ir virziens, kurš nākotnē ir jāspēcina un jāakcentē.

Revīzijas komisijas vēlēšanām izvirzīti:

Velta Popa,
Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Daiga Puķīte,
Madonas novada bibliotēkas metodiķe

Sandra Kravale,
Svētes pagasta bibliotēkas vadītāja

Iveta Hamčanovska,
Siguldas novada bibliotēkas bibliogrāfe

Baiba Bierne,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra vecākā speciāliste

Ilona Kauce,
Transporta un sakaru institūta bibliotēkas vadītāja

Ineta Melne,
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bulduru bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Elīna Veļa,
RSU Bibliotēkas Pasaules Veselības Organizācijas depozitārija bibliotēkas Latvijā projektu speciāliste

Vita Ozola,
Ventspils bibliotēkas Ventspils Pārventas bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Džūlija Sniķere,
Limbažu Galvenās bibliotēkas direktora vietniece

Ilga Erba,
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore

Gunta Grundmane,
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļas vadītāja

Eva Ausēja,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja

Justīne Kļava,
Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja

Saskaņā ar LBB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu nolikumu katram LBB individuālajam vai goda biedram vēlēšanās ir viena balss, savukārt LBB institucionālajam biedram vēlēšanās ir vismaz viena balss. Institucionālā biedra kopējais balsu skaits ir proporcionāls tajā strādājošo darbinieku skaitam, izmantojot formulu 10 darbinieki 1 balss (1–10 darbinieki: 1 balss, 11–19 darbinieki: 2 balsis utt.). Kongresā piedalīties aicināti ir visi LBB institucionālo biedru darbinieki, taču balsstiesības, izmantojot iepriekš minēto formulu, tiks piešķirtas vienam bibliotēkas pārstāvim.

Balsojot par citiem kongresa jautājumiem, katram biedram – kā individuālajam vai goda biedram, tā institucionālajam biedram – ir viena balss.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā un nosūtāma uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com līdz 16. aprīlim.

 

Kongresa norisi atbalsta:

 

Ziņu sagatavoja:
LBB vēlēšanu komisija

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība