Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina aizpildīt Baltijas bibliotekāru aptauju

Pēc 2018. gadā Somijā veiktās aptaujas parauga Igaunijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un Lietuvas Bibliotekāru biedrību vēlas izpētīt, kā bibliotekāri Igaunijā, Latvijā un Lietuvā uztver savu lomu šobrīd un nākotnē un kā pastāvīgās pārmaiņas veicina bibliotēku attīstības, bibliotekāru domāšanas un sabiedrības izmaiņu procesus.

Aptauja norit vienlaikus visās trīs Baltijas valstīs – no šī gada 25. februāra līdz 10. martam. Latvijas Bibliotekāru biedrība ir parūpējusies, lai Latvijas bibliotekāriem aptaujas anketa būtu pieejama latviešu valodā.

Baltijas bibliotekāru biedrības cer, ka aptaujā iegūtās atbildes sniegs plašāku priekšstatu par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas bibliotekāru viedokli, iegūstot salīdzināmus rezultātus par to, kāds ir Baltijas valstu un Somijas bibliotekāru pašvērtējums un nākotnes redzējums. Aptaujas kopsavilkums būs pieejams 2020. gada rudenī un tiks prezentēts Baltijas bibliotekāru 11. kongresā (The 11th Congress of Baltic LibrariansCoBaL11) “Bibliotēku ietekme sabiedrībā” (The impact of libraries in the society), kas notiks šī gada 22.–23. oktobrī Tartu.

Anketa latviešu valodā pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4Fn2Wsx2ZYm5YwX1maYspHKDSlv7nxfc5NArr5BQD9B6IQ/viewform.

Aicinām ikvienu Latvijas bibliotekāru padomāt par to, ko mūsdienās nozīmē būt bibliotēkas darbiniekam savā bibliotēkā un sabiedrībā kopumā. Vai šai ziņā jūtat kādas izmaiņas? Ja jā, kā šīs izmaiņas ietekmē gan Jūs pašu, gan bibliotēku, gan sabiedrību? Kādu Jūs iztēlojaties nākotnes bibliotēku un bibliotekāra lomu pārmaiņu laikā? Mirkli apdomājiet un paudiet savu viedokli anketā!

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība