Aicinām piedalīties Lietuvas Neredzīgo bibliotēkas organizētā konferencē

Lietuvas Neredzīgo bibliotēka, atzīmējot tās 50 gadu jubileju un Lietuvas Bibliotēku gadu, organizē starptautisku konferenci “Bibliotēkas iekļaujošai sabiedrībai”, kas notiks 2016. gada 24.-25. oktobrī Viļņā, Lietuvā. Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu par cilvēku ar īpašām vajadzībām iespējām piedalīties sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, nodrošinot iekļaujošu bibliotēku pakalpojumus gan nacionālā, gan pārrobežu līmenī.

Pasākuma uzmanības centrā būs bibliotēku loma informācijas pieejamības un pakalpojumu nodrošināšanā visplašākajam cilvēku ar īpašām vajadzībām lokam. Bibliotēkas ir institūcijas, kas stiprina kopienas un to iedzīvotāju radošumu, sociālo iekļaušanos, spējas aktīvi līdzdarboties pilsoniskajā un kultūras dzīvē, palīdzot iedzīvotājiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šo ieguldījumu bibliotēkas sniedz, nodrošinot informāciju un prasmes ikvienam, veicinot mācīšanos mūža garumā un stiprinot spējas risināt ikdienas problēmas. Bibliotēkas ir atvērtas ikvienam un visiem cilvēkiem un to mērķis ir nodrošināt piekļuvi informācijai visērtākajā, ātrākajā un piemērotākajā veidā.

Konf_logo

Konferencē plānots diskutēt par šādiem tematiem:

  • Sasniedzot: iekļaujošu bibliotēkas pakalpojumu veiksmes stāsti. Šīs tēmas ietvaros notiks diskusijas par iekļaujošu pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar visdažādākajām īpašajām vajadzībām, cilvēku ar īpašām vajadzībām kā mērķauditorijas uzrunāšanas metodēm, digitālo tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu piekļuvi informācijas resursiem.
  • Bibliotēku kapacitātes stiprināšana iekļaujošu pakalpojumu veidošanā. Šīs tēmas uzmanības lokā būs veiksmīgi organizacionālie, profesionālie un partnerības risinājumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu iekļaujošus pakalpojumus. Tāpat tiks diskutēts par bibliotēku darbinieku prasmju attīstības jautājumiem, brīvprātīgo programmām, sadarbības tīkliem, lietotāju uzvedības pētījumiem u.c.
  • Autortiesību risinājumi iekļaujošiem bibliotēkas pakalpojumiem. Šīs tēmas ietvaros notiks interaktīva nodarbība – diskusija. Tās mērķis ir veicināt diskusiju par Marakešas līguma piedāvātajām iespējām iekļaujošu bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanā personām ar redzes un citiem traucējumiem.

Dalībai šajā konferencē organizatori aicina bibliotekārus no publiskajām, akadēmiskajām un speciālajām bibliotēkām, politikas veidotājus, pētniekus un speciālistus no institūcijām, kas apkalpo cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Konferences darba valodas: lietuviešu un angļu.

Konference tiek organizēta sadarbībā ar EIFL un Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB).

Aicinām piedalīties šajā konferencē gan runātāja lomā (prezentācijas pieteikums jāiesniedz līdz 20. jūnijam), gan klausītāja lomā. LBB sadarbībā ar Lietuvas Neredzīgo bibliotēku segs dalības izmaksas LBB individuālajiem biedriem vai institucionālo biedru darbiniekiem, kuru prezentācijas pieteikumi tiks apstiprināti dalībai konferencē.

Detalizēta informācija par konferenci, kā arī informācija prezentāciju pieteicējiem pieejama konferences tiešsaistes vietnē.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība