Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina nominēt kandidātus biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām

Šogad noslēdzas pašreizējās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes pilnvaru termiņš, kas kopumā ilga trīs gadus. 15. aprīlī – LBB biedru kongresa laikā – tiks ievēlēta jauna valde astoņu locekļu sastāvā un revīzijas komisija trīs locekļu sastāvā.

Līdz 2020. gada 15. martam ikviens LBB biedrs var iesniegt savas kandidatūras pieteikumu sava reģiona atbildīgajam. Vēršam uzmanību, ka uz LBB valdes un revīzijas komisijas locekļu vietām var kandidēt tikai LBB individuālie biedri vai institucionālo biedru darbinieki.

Jaunajā valdē, ievērojot reģionālās pārstāvniecības principu, proporcionāli biedru skaitam katrā reģionā uz trim valdes locekļu vietām var kandidēt Rīgas un Pierīgas reģiona pārstāvji, uz divām vietām – Vidzemes reģiona pārstāvji un uz trīs vietām – Zemgales, Kurzemes un Latgales reģiona pārstāvji, katram reģionam atvēlot vienu vietu. Reģionu pārstāvji uz katru valdes locekļa vietu valdē var izvirzīt vismaz divus kandidātus, savukārt uz revīzijas komisijas locekļa vietām katra reģiona atbildīgais var izvirzīt vismaz vienu kandidātu.

  • Rīgas un Pierīgas reģiona atbildīgais: LBB valdes locekle Elīna Veļa.
  • Vidzemes reģiona atbildīgais: Vidzemes nodaļas vadītāja Olga Kronberga.
  • Zemgales nodaļas atbildīgais: Zemgales nodaļas vadītāja Aiga Volkova.
  • Kurzemes reģiona atbildīgais: Kurzemes nodaļas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
  • Latgales reģiona atbildīgais: Latgales nodaļas vadītāja Inta Kušnere.

Reģionu atbildīgo kontaktinformācija pieejama šeit.

Saskaņā ar LBB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu nolikumu, kas apstiprināts 2019. gada 6. decembra valdes sēdē, katram LBB individuālajam un goda biedram vēlēšanās ir viena balss, savukārt LBB institucionālo biedru balsu skaits tiks noteikts proporcionāli tajā strādājošo darbinieku skaitam, izmantojot formulu 10 darbinieki – 1 balss.

Katra balss ir no svara, tāpēc atgādinām, ka ikviens LBB biedrs, kas klātienē nevarēs piedalīties kongresā, var nodot pilnvaru pārstāvēt savas intereses un balsot valdes un revīzijas komisijas vēlēšanās citam LBB biedram, kas piedalīsies kongresā.

LBB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu nolikums (PDF)

Infografika (PDF)

Vēlēšanu nolikuma pielikumi:

LBB valde aicina visus biedrus, kas jūt sevī vēlmi un spēju sniegt savu artavu bibliotēku nozares attīstībā Latvijā un pasaulē, nākamos trīs gadus strādājot valdē, pieteikt savu kandidatūru. Savukārt visus tos, kas līdz šim vēl nav iesaistījušies biedrības darbā, bet vēlas, lai arī viņu balss tiktu ņemta vērā jaunās valdes un revīzijas komisijas vēlēšanās, aicinām kļūt par LBB biedriem, iesniedzot pieteikumu LBB valdei vai reģionālajai nodaļai un samaksājot iestāšanās maksu.

Uz tikšanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur Latvijas Bibliotēku festivāla 2020 ietvaros noritēs Latvijas bibliotekāru 13. kongress!

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja:
LBB valdes locekle Dace Ūdre

Vēlēšanu komisijas locekļi:
Vidzemes nodaļas vadītāja Olga Kronberga
Zemgales nodaļas vadītāja Aiga Volkova
Kurzemes nodaļas vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Latgales nodaļas vadītāja Inta Kušnere

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība