LBB Zemgales reģionālais bibliotekāru seminārs 2019. gada 13. novembrī Bauskā

2019. gada 13. novembrī Bauskas Centrālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļa ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Bauskas novada pašvaldības atbalstu organizē Zemgales reģiona bibliotekāru semināru «Bibliotēkas – visuma centrs», kas norisināsies Bauskas Kultūras centrā, Kalna ielā 18.

Semināra mērķis ir jaunu zināšanu apguve, lai veicinātu bibliotēku attīstību. Tajā bibliotekāri varēs iegūt bibliotekāra profesijai noderīgas zināšanas, kā arī smelties jaunas idejas turpmākajam darbam.

09.40–10.00 Reģistrācija
10.00–10.20 Semināra atklāšana

Māra Kuļikauska – Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore

Arnolds Jātnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs

«Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšana»

Māra Jēkabsone – LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste, LBB valdes priekšsēdētāja

10.20–11.20 Pilsoniskums – praktiska nodarbe

Laura Miķelsone, izglītības un kultūras institūta «VITAE» lektore, Brocēnu vidusskolas vēstures skolotāja

11.20–11.45 Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, «Svētki Ziemeļos», Rītausmas lasījums
11.45–12.00 Pārtraukums
12.00–13.30 21. gadsimta komunikācijas RISKI

Sandra Magrina, Drošāka interneta Vēstnešu programmas koordinatore

13.30–14.15 A.B. «SV&L» 🙂
14.15 Semināra noslēgums

Semināra apraksts:

«Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšana» – LBB veic 2001. gadā apstiprinātā Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa satura atjaunināšanu. Kodeksa atjaunināšanas sarunas jau aizvadītas ar Vidzemes, Kurzemes un Latgales bibliotekāriem, nu pienākusi arī Zemgales bibliotekāru kārta teikt savu viedokli. Ar LBB valdes piedāvātajiem satura atjauninājumiem varat iepazīties šeit. Komentārus un viedokļus par to, lūdzu, sūtīt līdz 11. novembrim uz e-pastu: bibliotekarubiedriba@gmail.com.

«Pilsoniskums – praktiska nodarbe» – mūsdienu straujajā un mainīgajā pasaulē un Latvijā svarīgi ir spēt saglabāt tradīcijas un vērtības, un tomēr neiestigt iesīkstējušās procedūrās un pieņēmumos, kas vairs nav aktuāli un nesekmē personības, bibliotēkas un valsts attīstību. Ir mainījusies izpratne par pilsoniskumu no zināšanām un ievērošanas uz spēju aktīvi rīkoties un kritiski domāt. Pilsoniskās audzināšanas būtība – «…būt par pilsoni ir ļoti praktiska nodarbe – tas ir tas, ko mēs darām.» Tā ir atbildības veidošana, kas sevī ietver cilvēka pašapziņu, cieņu pret valsti, mīlestību pret savu dzimteni un kultūras mantojumu, toleranci pret pastāvošajām dažādībām un starpkultūru dialogu veidošanu.

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, «Svētki Ziemeļos», Rītausmas lasījums – gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šī projekta galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās un skolās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. No rītiem tiek organizēti Rītausmas lasījumi bērniem, bet vakarpusē, kad iestājas krēslas stunda, pieaugušie sanāk uz Krēslas stundas lasījumiem. Svinēsim svētkus kopā!

«21. gadsimta komunikācijas RISKI» ikvienu aicinās domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Tiks apspriestas tādas tēmas kā digitālās komunikācijas riski, virtuālās telpas apdraudējumi, interneta lietošanas noteikumi, padomi u. c. Jo informētāki un zinošāki bibliotekāri, jo mazāk iespēju virtuālās vides ļaundariem.

Semināra programma un semināra baneris (JPG).

 

Informāciju sagatavoja:
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Santa Gudža

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība