Ventspilī notika LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras skola “Bibliotēka – vieta skaņai, atskaņai un noskaņai”

No 12. līdz 13. augustam Ventspilī, koncertzālē “Latvija” un Ventspils Augstskolas bibliotēkā, notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes bibliotekāru vasaras skola “Bibliotēka – vieta skaņai, atskaņai un noskaņai”. Vasaras skola pulcēja vairāk nekā 50 dalībniekus no visas Kurzemes – Liepājas, Kuldīgas, Talsu, Saldus un Ventspils reģioniem.

Vasaras skolas pirmajā dienā saieta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunuzcelto koncertzāli “Latvija” un tās dārgumiem – diviem pasaules mērogā unikāliem mūzikas instrumentiem – Vācijas ērģeļu būvniecības uzņēmuma Johannes Klais Orgelbau stabuļu ērģelēm un latviešu izcelsmes klavierbūvnieka Dāvida Kļaviņa klavierēm. Bibliotekāri izstaigāja Ventspils Mūzikas vidusskolas un koncertzāles telpas, kā arī paviesojās Ventspils Mūzikas bibliotēkā, kas ir pirmā šāda veida publiskā bibliotēka Latvijā. Tā piedāvā plašu pakalpojumu klāstu gan mūzikas profesionāļiem, gan tās mīļotājiem – sākot ar notīm un skaņu ierakstiem un beidzot ar instrumentu nomu un dažādiem pasākumiem.

Ventspils koncertzāles “Latvija” Lielā zāle. Foto: Sandis Griezis

Ventspils Mūzikas bibliotēka. Foto: Sandis Griezis

Ventspils Mūzikas bibliotēka. Foto: Mārtiņš Lagzdons

Ventspils Mūzikas bibliotēka. Foto: Mārtiņš Lagzdons

Pēc ekskursijas vasaras skola turpinājās ar lektoru un kolēģu priekšlasījumiem un pieredzes stāstiem.

Ventspils Digitālā centra direktora vietnieks Raitis Roze savā prezentācijā “Tehnoloģiju rīki mācību satura apguvei. Mācīšanās un domāšanas paradumu maiņa” runāja par Ventspils digitālo stratēģiju, sadarbības iespējām ar izglītības iestādēm un bibliotēkām, par realizētajiem pasākumiem un projektiem, konkursiem, digitālā centra interešu izglītības nodarbībām.

LBB valdes priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone iepazīstināja kolēģus Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu un izmaiņu nepieciešamību tajā. Kopā tika apspriesti LBB valdes darba grupas izstrādātie kodeksa labojumu priekšlikumi, uzklausīti viedokļi un veikti papildinājumi.

Valodnieks, lībiešu kultūras aktīvists, dzejnieks un mākslinieks Valts Ernštreits savā priekšlasījumā “Lībieši Kurzemes ainavā” runāja par lībiešu tradīcijām, vēsturi, kultūru, šīs tautības atstāto mantojumu un pētniecības perspektīvām.

Kultūržurnālistes, Rakstniecības un mūzikas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītājas Liegas Piešiņas nodarbības “Pasaules ritmi: radošā darbnīca” laikā vasaras skolas dalībnieki uzzināja aizraujošus faktus par mūziku, tostarp par ritma daudzveidību dažādās pasaules valstīs un instrumentiem Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Nodarbības laikā notika arī radošā muzicēšana, pašiem iemēģinot roku dažādu instrumentu spēlē.

Dienas noslēgumā Ventspils Augstskolas bibliotēkā notika sarunas, socializēšanās un muzicēšana kopā ar Rebeku Busuli no Mūzikas studijas “Orff”.

Saieta otrā diena tika veltīta profesionālām atskaņām un kolēģu pieredzes stāstiem. Ieskatu profesionālajos jautājumus, pakalpojumos, inovācijās, izjūtās un foto mirkļos no pieredzes braucieniem uz Somiju, Čehiju un Bavāriju sniedza kolēģi no Ventspils (Igeta Gredzena, Krista Špude), Saldus (Aija Mežiņa) un Rīgas (Māra Jēkabsone), savukārt ar pieredzi starptautiskajās konferencēs Dublinā un Nidā dalījās Pārsla Ēberliņa, Iveta Okmane un Māra Jēkabsone.

Radošajā darbnīcā “Stunda tavam dzejolim: radošās rakstīšanas kurss” dzejnieks, rakstnieks un tulkotājs Andris Akmentiņš mudināja domāt atvērti un brīvi. Viņš dalījās ar dzejas rakstīšanas paņēmieniem un aicināja klātienē sacerēt savus dzejoļus un lasīt tos.

Mūzikas terapeite Iveta Vēre lekcijā “Mūzikas terapija: pielietojums un iespējas” iepazīstināja vasaras skolas dalībniekus ar mūzikas terapijas nozīmi, attīstību un izmantošanu dažādās dzīves situācijās, kā arī aicināja muzicēt kopā un dalījās ar mūzikas terapijas tehnikas paņēmieniem un spēlēm, kuras ir piemērotas arī izmantošanai bibliotēkā.

Divas dienas Ventspilī aizritēja radošā, profesionālā un muzikālā gaisotnē. Sakām LIELU PALDIES Ventspils bibliotēkai, tās struktūrvienībām un kolēģiem, kas iesaistījās vasaras skolas organizēšanā.

Vasaras skolu rīkoja Ventspils bibliotēka sadarbībā ar LBB Kurzemes nodaļu. Tās īstenošanu atbalstīja Ventspils pašvaldība, LBB, Valsts kultūrkapitāla fonds, Europe Direct informācijas centrs Ventspilī.

      

     

 

Vasaras skolas foto galerija (Flickr).

Semināra programma (PDF).

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Kurzemes nodaļas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība