Jelgavā notika LBB Zemgales nodaļas seminārs “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!”

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļas seminārs 2019. gada 8. maijā Jelgavā “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!” pulcējis teju 80 bibliotekārus no Zemgales. Esam rosīgi un mācīties griboši.

Jau trešo gadu pasniedzam LBB Zemgales nodaļas gada bibliotekāra balvu.

Tika izvirzītas brīnišķīgas kandidātes:

 • Baiba Šīmane, Dobeles novada Bikstu bibliotēkas vadītāja;
 • Gundega Kalniņa, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre;
 • Ludmila Šteinberga, Iecavas novada Bērnu bibliotēkas vadītāja;
 • Ingūna Kļaviņa, Vecumnieku novada Valles pagasta Valles bibliotēkas vadītāja.

LBB Zemgales nodaļas gada bibliotekāra balva. Foto: Viktorija Agafonova

LBB Zemgales nodaļas valde lēma, ka balvu 2019. gadā iegūst Baiba Šīmane. Balvu pasniedza LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

Aizkustinošs mirklis. Ar savu radošumu un idejām Baiba ir piepildījusi katru savu darba vietas stūrīti. Mēs apbrīnojam Baibas spēju ģenerēt spožas idejas, lai piesaistītu jauniešus un bērnus apmeklēt bibliotēku, iemīlēt grāmatu un izprast lasīšanas nozīmi. Mēs nenoliedzami lepojamies, ka mūsu novadā ir bibliotekāre, kura savu darbu veic ar patiesu mīlestību un atdevi, kura neskopojas ar savām idejām, kura lepojas būt par bibliotekāri.

LBB Zemgales nodaļas gada bibliotekāra balvu pasniedz LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Foto: Viktorija Agafonova

Apsveicam un lepojamies! Esam pateicīgi māksliniecei Asnatei Zuterei par ilggadēju sadarbību balvas tapšanā, ļoti piedomāts pie tā, lai balva simbolizētu Zemgales auglīgos tīrumus un bibliotēku kā vērtību, tā ir skaista un piepildīta ar filozofisku domu.

Īstu muzikālu baudījumu mums sagādāja Gundars Caune. Mūziķis ar starojošām acīm un mūzikai atvērtu sirdi. Dziedājām līdzi un bijām lepnas par to, ka darām darbu, kas ir tik ļoti vajadzīgs mūsu sabiedrībai.

Muzikālu priekšnesumu sniedza Gundars Caune. Foto: Viktorija Agafonova

LBB Zemgales nodaļa ievēlēja jaunu reģionālās nodaļas valdi! Apsveicam! Lai nerimstošs darbotiesprieks un jaunas idejas it visām kolēģēm:

 • Aigai Volkovai no Pārlielupes bibliotēkas (valdes priekšsēdētāja);
 • Santai Gudžai no Bauskas Centrālās bibliotēkas;
 • Ingūnai Kļaviņai no Vecumnieku novada Valles bibliotēkas;
 • Intai Strazdiņai no Sesavas bibliotēkas;
 • Baibai Šīmanei no Bikstu bibliotēkas;
 • Ilzei Saršūnai no Šķibes bibliotēkas.

Semināra otra daļa tika veltīta  praktiskā radošuma semināram darba kolektīva labizjūtai – “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!”.

To lieliski vadīja Vita Brakovska (MBA, biedrība ZINIS).

Praktiskā radošuma semināra vadītāja Vita Brakovska. Foto: Viktorija Agafonova

Aktīvi trenējām savu radošumu, “veselīgas” ambīcijas un citas svarīgas lietas.

Radošās NEdarbnīcas mērķis: stiprināt praktiskā radošuma kā ikdienas resursa klātbūtni darba kolektīvā, rosinot Zemgales bibliotēku darbiniekus ‘restartēt’ savus iekšējos, nemateriālos resursus augstākiem profesionāliem sasniegumiem ar laterārās domāšanas metožu palīdzību.

Paredzēts, ka apmācību rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:

 • pielietot efektīvāk savus iekšējos resursus profesionālai un bibliotēkas tēla stiprināšanai;
 • pielietot radošās domāšanas metodes apmeklētāju intereses rosināšanai;
 • veidot jaunas pakāpes attiecības darba kolektīvā caur koprades sajūtu;
 • izmantot starpnozaru disciplīnu pieeju, ņemot vērā nākotnes izaicinājumus;
 • definēt nemateriālās prasības pret darba vidi savu pozīciju stiprināšanai iestādē.

Pielietotās metodes: ievadstāsti, praktiski piemēri, komandu koprades darbs, rezultātu prezentācija. Apmācību ietvaros bija apskatāma Latvijas iedzīvotāju radošo darinājumu kolekcija.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Zemgales nodaļas vadītāja
Lāsma Zariņa

Semināra norisi atbalstīja:

            

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība