LBB Bibliotēku attīstības sekcija – Latvijas bibliotēku darbības stiprināšanai

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valde izsludina konkursu uz vakanto Bibliotēku attīstības sekcijas vadītāja vietu. Pretendentus aicinām pieteikties pašiem vai arī tos var izvirzīt biedrības institucionālie un individuālie biedri. Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Mēs meklējam savas profesijas entuziastu, kurš papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem vēlas un var sniegt ieguldījumu Latvijas bibliotēku nozares attīstībā. Pretendentam jāpiemīt līdera spējām, saskatot un apvienojot biedru intereses kopīgā sekcijas darbā, kā arī vēlmei stiprināt Latvijas bibliotēku attīstību. Mēs ticam, ka pārmaiņas rada attīstību. Tāpēc meklējam tieši tevi!

2018. gada 18. aprīlī apvienotajā Publisko bibliotēku sekcijas, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijas un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas sanāksmē tika secināts, ka visām trim sekcijām ir līdzīgi darbības virzieni un mērķi. Pēc spraigas diskusijas sanāksmes dalībnieki vienojās, ka ir nepieciešams konsolidēt visu trīs sekciju darbu, veidojot jaunu sekciju – Bibliotēku attīstības sekciju.
Sanāksmes dalībnieki ieskicēja šādus sekcijas darbības virzienus Latvijas bibliotēku darbības stiprināšanai:

  • bibliotēku publicitāte un mārketings;
  • nozares pētniecība;
  • bibliotēku pakalpojumu, resursu un infrastruktūras attīstība;
  • bibliotēku interešu aizstāvība.

Topošā sekcijas vadītāja uzdevumi:

  • informēt biedrības biedrus par Publisko bibliotēku sekcijas, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijas un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas konsolidēšanu Bibliotēku attīstības sekcijā, piedāvājot iesaistīties Bibliotēku attīstības sekcijas darbā;
  • sagatavot darbības plānu aktuālo sekcijas jautājumu risināšanai;
  • apzināt biedru iespējas līdzdarboties sekcijas darbā.

2019. gada 17. aprīlī laikā no plkst. 14.00 līdz 15.30 LBB valde piedāvā piedalīties LBB sekciju sapulcēs, kas ir lieliska iespēja būt informētiem par jaunākajām aktualitātēm sekciju darbā un satikties ar līdzīgi domājošiem kolēģiem. Viena no sapulcēm būs arī Bibliotēku attīstības sekcijas sapulce. Ļoti ceram, ka sapulces laikā izdosies ievēlēt sekcijas vadītāju, kā arī noteikt tuvākos veicamos darbus.

Atgādinām, ka LBB valdes pienākums ir dot sekcijām iespēju darboties pēc brīvas iniciatīvas, piedāvājot tikties, pieņemt pašiem savus lēmumus, risināt aktuālus nozares jautājumus, tādējādi iesaistoties biedrības darbā un sekmējot nozares un bibliotēku attīstību. Biedrības valde var atbalstīt un sekmēt, bet ne pārņemt sekciju darbu. Tāpat jāņem vērā, ka ar nozares un bibliotēku attīstības jautājumiem augstā profesionālā līmenī jau strādā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs un Latvijas Bibliotēku padome.

Būt par LBB Bibliotēku attīstības sekcijas vadītāju ir liels izaicinājums, kas sniedz arī milzīgas iespējas – sniegt personīgu ieguldījumu biedrības darbā un bibliotēku attīstībā, būt par nozares līderi un sadarbības partneri, ietekmējot nozarē notiekošos procesus, gūt nenovērtējamu profesionālo pieredzi, strādāt komandā ar cilvēkiem, kas deg par bibliotēku attīstību.

Nekavējies! Piesakies! Vai piesaki savu kolēģi, kas, tavuprāt, spēj šo darbu veikt!

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre
LBB valdes priekšsēdētājas vietniece

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība