Tiek izziņota LBB kopsapulce

Otrdien, 2019. gada 16. aprīlī plkst. 12.30–13.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Rīgā, Mūkusalas ielā 3, notiks LBB kopsapulce, kas būs šī gada Latvijas Bibliotēku festivāla sastāvdaļa.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums.
  2. Biedrības 2018. gada pārskata apstiprināšana.
  3. Biedrības arhīva kārtošana: padarītais un plānotais.
  4. Biedrības sekciju aktualitātes.
  5. Rezolūcijas par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību balsojums.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

LBB 2018. gada pārskats (būs pieejams drīzumā).
Rezolūcija par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību (būs pieejama drīzumā).

Rezolūcija tapusi, reaģējot uz pēdējos gados veikto bibliotēku tīkla reorganizāciju, kad daudzviet valstī ticis samazināts pagastu bibliotēku darba laiks un bibliotekāru slodzes, kā arī veikta bibliotēku pārveide par ārējās apkalpošanas punktiem. Rezolūcijā LBB vēršas pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 5. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība