LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” 2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnē

2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē, Brūža ielā 7, notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”.

Konferenci organizē LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku. Mūs atbalsta Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas bibliotēku speciālisti un blakusnozaru profesionāļi.

Aicinājuma vēstule / Pieteikuma forma / Programma (Word)

Darba kārtība:

18.07.2018.

 • “Redzu un dzirdu gadsimtu soļus”,
  Ilona Riekstiņa, Ernsta Glika dzīves un pedagoģiskās darbības pētniece, skolotāja, gide;
 • Saieta- konferences atklāšana;
 • LNB Atbalsta biedrības veidotās izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana;
 • Prezentācija par Alūksnes novadu;
 • Lasītprasmi veicinošas metodes “Iepazīsti citus un sevi un mācies dzīvot”,
  Ilga Kušnere, Mg. Paed., pedagoģijas zinātņu doktorante, lektore;
 • LBB Vidzemes nodaļas kopsapulce,
  Olga Kronberga, LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja;
 • LBB aktualitātes:
  • LBB Erasmus + projekts “Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”,
   Daiga Puķīte, LBB valdes locekle, Madonas bibliotēkas direktora vietniece metodiskajā darbā;
  • Jaunas iespējas LBB biedriem,
   Elīna Sniedze, LBB valdes locekle, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja;
 • EPALE – Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma,
  Anita Apine, Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre;
 • Labdarība un grāmatas. Prāta laboratorija,
  Dzintra Zvejniece, nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja;
 • Prāta spēle bibliotekāriem;
 • Vakara programma.

19.07.2018.

 • IFLA tiem, kas pirmoreiz: iespēja, dalība, iedvesma, Anita Apine, Līga Vītola, Valmieras bibliotēkas galvenās bibliotekāres;
 • Sabiedrības medijpratības veicināšanas pasākumi: 2017. gada pieredze un plāni 2018. gadam. Pētījums par 9 līdz 16 gadu vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā,
  Guna Spurava, LU SZF UNESCO Medijpratības katedras vadītāja,
  Marta Dziļuma, LNB BAC Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore;
 • Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība,
  Kristīne Deksne, LNB BAC galvenā speciāliste;
 • Bibliotēku sadarbība, pakalpojumu mārketings un pārvaldība: spilgtākie profesionālie iespaidi un atziņas no prakses Londonas bibliotēkās,
  Kristīne Robežniece, LNB BAC akadēmisko un speciālo bibliotēku projektu koordinatore;
 • “Kā tas ir – dzīvot zem Muhameda bārdas?”: Rietumu un austrumu kultūra mūsdienu kontekstā,
  Lato Lapsa, žurnālists, rakstnieks;
 • Konferences noslēgums.

 

Ziņu sagatavoja:
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore
Iveta Ozoliņa

Kontaktinformācija:
tālrunis 64250838, e-pasts olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība