Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā

Sestdien, 17. martā, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā, Lizdēnos, norisinājās pasākums “Haralda Georga Gideona fon Loudona bibliotēka Lizdēnu muižas kungu mājā”, turpinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Daina Jēkabsone, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas vadītāja, uzstājās ar priekšlasījumu “Ieskats Lizdēnu muižas (Lisden) vēsturē un barons Haralds Georgs Gideons fon Loudons (1876–1959)”. Tajā tika izstāstīta Lizdēnu muižas vēsture, sākot jau ar pirmajā liecībām no 15. gadsimta un minot ēkas, kas saglabājušās no dažādiem muižas vēstures periodiem. Izvērsts un emocionāli iekrāsots bija vēstījums par barona Haralda fon Loudona dzīvi un darbību sarežģītajā un nemierīgajā laikmetā – 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. D. Jēkabsones informācijas avoti bija bibliotēkā pieejamās grāmatas un raksti, kā arī sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Pasākumu turpināja Kristīne Zaļuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra pētniece, kura sava pētījuma prezentācijai bija devusi nosaukumu “Lizdēnu muižas “Putnu karaļa” mantojums”. K. Zaļuma iepazīstināja ar nozīmīgāko barona fon Loudona privātā arhīva daļu, kā arī  dažiem viņa privātās bibliotēkas grāmatu eksemplāriem, kas mūsdienās glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šie vēstures materiāli atklāj gan pasaulē pazīstamā ornitologa Haralda fon Loudona zinātnisko darbību, gan vairākas negaidītas līnijas viņa noslēpumainajā personībā.

Noslēgumā uzstājās pasākuma īpašais viesis – ornitologs Ruslans Matrozis, Haralda Georga Gideona fon Loudona dzīves un darbu vadošais pētnieks Latvijā. R. Matrozis šajās tēmās veicis vairākus pirmatklājumus un spēja iedvesmot klātesošos lizdēniešus uz jauniem atklājumiem, kas noteikti ieinteresētu pasaules ornitologu kopienu, kā arī liktu atkal plašāk izskanēt Lizdēnu vārdam.

Video no Ruslana Matroža Facebook profila

Pacilājošā noslēguma iespaidā daļa pasākuma dalībnieku kopā ar viesiem devās uz Lizdēnu muižas parku zudušās kungu mājas meklējumos. Izskanēja vairākas versijas par tās atrašanās vietu un cerība, ka tikšanās projekta “Neredzamā bibliotēka” ietvaros būs iekustinājusi turpmākus meklējumus pēc barona portretiem, pils fotogrāfijām un, iespējams, arī citiem materiāliem – liecībām par Haralda fon Loudona dzīvi Lizdēnos, kas līdz šim nav nonākuši pētnieku rokās. Pirmais brīnums notika jau pasākuma dienā: Lizdēnos dzīvojošā Jansonu ģimene Latvijas Nacionālajai bibliotēkai digitalizēšanai uz laiku nodeva 1907. gada Lizdēnu muižas parka un dzirnavu tehniskos projektus.

Šis ir ceturtais pasākums Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu cikla ietvaros. Pirmais pasākums “Fon Ceimernu-Lindenstjernu dzimtas bibliotēka Braslavas muižā” 1. martā notika Braslavā, Vilzēnu pamatskolā, otrais pasākums “Grāfu fon den Borhu bibliotēka laikmetu griežos” 9. martā notika Varakļānos, Varakļānu novada muzejā, bet trešais pasākums “Mihaila fon Līvena bibliotēka Pelču muižas kungu mājā” 16. martā notika Pelčos, Pelču pagasta pārvaldes ēkā “Pagastlejas”.

Projekta norisi atbalsta:

       

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Surgunte, LNB Grāmatniecības muzeja vadītāja

Foto: Inga Surgunte, LNB

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība