Tiek izziņota LBB kopsapulce

Otrdien, 2018. gada 17. aprīlī plkst. 15.00–16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, Rīgā, Mūkusalas ielā 3, notiks LBB kopsapulce, kas būs šī gada Bibliotēku festivāla sastāvdaļa.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Pārskata par 2017. gadu apstiprināšana.
  4. Statūtu grozījumu apstiprināšana.
  5. Biedra naudas izmaiņu apstiprināšana.
  6. Goda biedru ievēlēšana.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

Valdes ierosinātie statūtu grozījumi (PDF).

Kopsapulcē plānots virzīt balsošanai biedra naudu izmaiņas:

  • likvidēt pozīciju “reģiona galvenā bibliotēka” un to nomainīt ar “novada centrālā bibliotēka” ar biedra naudas apmēru 50 eiro; ja novada centrālajai bibliotēkai ir struktūrvienības (filiālbibliotēkas), par katru no tām klāt maksājami 10 eiro (stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī);
  • ieviest pozīciju “citas institūcijas un uzņēmumi” ar biedra naudas apmēru 70 eiro (stāsies spēkā 2018. gada 18. aprīlī).

Valde ierosina par Goda biedriem iecelt ilggadējo biedrības atbalstītāju Inesi Auziņu-Smitu un bijušo biedrības priekšsēdētāju Annu Mauliņu. Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt valdei arī savus Goda biedru kandidātus līdz 4. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība