Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Vilzēnu pamatskolā 

Šodien, 1. martā, Vilzēnu pamatskolā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” pasākums “Fon Ceimernu-Lindenstjernu dzimtas bibliotēka Braslavas muižā”. Ar to aizsākas septiņu pasākumu cikls, kura laikā dažādās Latvijas vietās vietējie iedzīvotāji tiksies ar vēstures pētniekiem, lai kopā šķetinātu ziņas un atmiņas par muižu bibliotēkām.

Lasījumus par Latvijai zudušo mantojumu sniedza Limbažu muzeja galvenais speciālists Gundars Plešs, LNB Letonikas un Baltijas centra vēsturniece Kristīne Zaļuma un Braslavas pagasta bibliotēkas vadītāja Astra Špūle.

2017. gadā LNB sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, Latvijas reģionu bibliotēkām, muzejiem un nevalstiskām organizācijām ar VKKF mērķprogrammas “Latvijai-100” atbalstu uzsāka darbu pie LNB un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka”. Projekta mērķis ir Latvijas kultūrapziņā atgriezt piemirstu, bet apjomīgu un nozīmīgu Latvijas kultūras mantojuma daļu – zudušās, izceļojušās un LNB krājumā nonākušās dažādu institūciju un privātpersonu bibliotēkas, ar kurām saistās nozīmīgi un aizraujoši stāsti par mūsu nācijas un valsts identitātes tapšanu. Projekta paredzamais gala rezultāts ir vērienīga izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2019. gadā.

Projekta sākuma posmā LNB sadarbības partneri Braslavā, Iecavā, Varakļānos, Lizdēnos, Pelčos, Popē un Zaļajāmuižā veica izpēti un iedzīvotāju aptaujāšanu par materiāliem un ziņām, kas saistās ar vēsturiskajām bibliotēkām, kas kādreiz atradušās šajās vietās. Sadarbības rezultātā atklāti vairāki unikāli materiāli, kas līdz šim LNB pētniekiem nav bijuši zināmi. 2018. gada martā visās šajās vietās Latvijā notiek pasākumi, kuros vietējām kopienām tiek “atdota atpakaļ” galvenokārt ar muižām saistīto vēsturisko bibliotēku vēsture. Savāktie materiāli tiks daļēji iekļauti topošajā izstādē.

Pasākuma programma

Projekta norisi atbalsta:

       

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Surgunte, LNB Grāmatniecības muzeja vadītāja

Foto: Inga Surgunte, LNB

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība