Kas iedvesmo bibliotekārus būs inovatīviem?

Starptautiskā bezpeļņas organizācija EIFL (Electronic Information for Libraries) veikusi pētījumu par to, kas iedvesmo publiskās bibliotēkas uz inovācijām. Pētījuma veicēji 2014./2015. gadā aptaujājuši 120 bibliotekārus (galvenokārt, bibliotēku vadītājus vai bibliotekārus, kuri ir atbildīgi par inovatīviem bibliotēku pakalpojumiem) Āfrikā, Eiropā un Latīņamerikā. Papildus intervēti publisko bibliotēku līderi (bibliotēku sistēmu vai tīklu vadītāji; bibliotēku asociāciju līderi).

eifl_report_2015

Pētījuma rezultāti liecina, ka “vēlēšanās padarīt bibliotēku pēc iespējas atbilstošāku kopienas vajadzībām” un “personīgs gandarījums, ko bibliotekāri gūst esot noderīgi kopienai” ir divi galvenie faktori, kas motivē bibliotekārus būt inovatīviem. Trešais faktors – “papildus finansējums un iespēja uzlabot bibliotēkas infrastruktūru” – liecina par to, ka bibliotekāri uzskata inovācijas par līdzekli, kas palīdz piesaistīt papildus resursus.

Noderīgi padomi inovāciju veicināšanai publiskajās bibliotēkās

Pētījuma veicēji iesaka:

  • Organizēt bibliotekāru pieredzes apmaiņas aktivitātes, piemēram, vizītes citās bibliotēkās, apmācību seminārus, kopīgus projektus
  • Aicināt publisko bibliotēku pakalpojumu inovatorus no citām valstīm dalīties ar savu pieredzi nacionālos pasākumos, jo bibliotekāriem publiskajās bibliotēkās parasti nav finansējuma, lai piedalītos starptautiskos pasākumos
  • Nacionālās un starptautiskās bibliotekāru konferencēs iekļaut iedvesmojošas publisko bibliotēku labās prakses un inovatīvu pakalpojumu prezentācijas
  • Konferencēs atvēlēt laiku un vietu, lai bibliotekāri varētu socializēties, dibināt kontaktus un apmainīties ar pieredzēm neformālā gaisotnē
  • Stāstīt par inovācijām mājas lapās un sociālajos medijos, bet arī meklēt iespējas klātienes sanāksmēm, lai dalītos ar idejām un pieredzēm
  • Stāstīt par publisko bibliotēku pakalpojumu inovācijām vietējā valodā, tādējādi sasniedzot tos bibliotekārus, kuriem svešvaloda var būt barjera

Pētījuma ziņojums angļu valodā pieejams EIFL mājas lapā.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība