Latvija Serbijas Bibliotekāru biedrības 14. konferencē

Šī gada 13.–15. decembrī Belgradā (Serbija) notika Serbijas Bibliotekāru biedrības (Библиотекарско друштво Србије, Serbian Library Association) 14. konference ar tēmu – bibliotēku interešu aizstāvība: “Ko es saku, kad runāju par bibliotēkām: aizstāvība, popularizēšana un lobēšana” (What I talk about when I talk about libraries: advocacy, promoting and lobbying). Konferencē Latviju, Latvijas bibliotekārus, Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) pārstāvēja LBB valdes priekšsēdētāja, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone, kas konferencē piedalījās ar referātu “Latvijas bibliotēku interešu aizstāvības normatīvais un sociālais ietvars” (Legal and social framework of library advocacy in Latvia). Referātā galvenokārt tika stāstīts par bibliotēku akreditāciju, taču tika akcentēta arī bibliotēku nozares nevalstisko organizāciju loma un iespējas bibliotēku interešu aizstāvībā, kā arī demonstrēta LNB jaunā ēka.

Konferencē izskanēja vairāki nozīmīgi referāti par bibliotēku interešu aizstāvības tēmu, piemēram, Amerikas Bibliotēku biedrības (American Library Association) prezidentes Loida Garcia-Febo prezentācija un Vācijas Bibliotekāru biedrības (Deutscher Bibliotheksverband, ‎German Library Association) pārstāves Barbara Schleihagen priekšlasījums. Interesanta pieredze gūta, klausoties serbu kolēģu prezentācijas.

Dažas konferencē gūtās atziņas:

 • Bibliotēku interešu aizstāvībā svarīga ir komanda. Vienam veikt interešu aizstāvību ir ļoti grūti, tāpēc jāveido komanda, kas to dara kopā;
 • Jārunā ar visiem un visur – ar visu sabiedrību visos līmeņos, un jāizmanto dažādi komunikācijas kanāli;
 • Svarīgi ir piesaistīt plašsaziņas līdzekļu interesi – lai plašsaziņas līdzekļiem ir interese par bibliotēkām, lai bibliotēkas parādās plašsaziņas līdzekļos;
 • Ietekmīgs bibliotēku interešu aizstāvības veids ir video filmēšana: gan video par to, ko dara bibliotēka, gan, piemēram, video, kur iedzīvotāji stāsta par to, kas viņiem ir bibliotēka, ko viņi tur dara, ko tā viņiem nozīmē;
 • Bibliotēku interešu aizstāvībā ir mazāk jāsūdzas, jāžēlojas, jālūdz vai jāpieprasa, bet jāpamato, kā bibliotēka var palīdzēt atrisināt kādu problēmu, piemēram, ka bibliotēka var samazināt nabadzību vai bezdarbu par 5 %, uzlabot iedzīvotāju prasmes kādā jomā;
 • Interešu aizstāvībai ļoti labi noder statistika un skaitļi, bet ļoti svarīgi ir arī veiksmes stāsti par to, kā bibliotēka ir palīdzējusi uzlabot kādu situāciju, atrisināt kādu problēmu, nesusi kādus augļus;
 • Lai veiksmīgi īstenotu bibliotēku interešu aizstāvību, ir jādefinē bibliotēku un bibliotekāru pamatvērtības – lai ikvienam ir skaidrs, kas ir bibliotēka un ko tā dara, par ko tā iestājas. Bibliotēku vērtības ir jānoformulē kā jēdzieni, kā spilgti un uzmanību piesaistoši saukļi;
 • Katrs bibliotekārs veic bibliotēku interešu aizstāvību ikdienā darot savu darbu;
 • Bibliotēku interešu aizstāvībā ir jāiesaista visa sabiedrība;
 • Bibliotēkā ir jāiekļauj visi, tad būs lielāks atbalsts;
 • Viena no aktivitātēm, kas var kļūt par gadskārtēju tradīciju ir Bibliotēku interešu aizstāvības diena;
 • Lai palielinātu bibliotēku ietekmi un izceltu bibliotēku nozīmi, ir vērts paplašināt sadarbības partneru loku;
 • Jāpalielina bibliotēku redzamība – lai bibliotēkas, to nozīme un vērtība top redzamākas;
 • Jāmeklē partneri un domubiedri savai problēmai – ar ko kopā cīnīties par sava jautājuma atrisināšanu. Turklāt šie domubiedri var būt arī no citām jomām, ne tikai no bibliotēku jomas;
 • Vislabākā interešu aizstāvība ir labs darbs un spilgti stāsti par to.

Plašāku informāciju par konferenci sk. konferences tīmekļa vietnē.

Konferences foto: LBB “Facebook” lapā un Serbijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapā.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība