Apstiprināti rezultāti LBB konkursā par dalību 29. novembra LATABA seminārā

2017. gada 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) organizēts seminārs “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”. Pateicoties nesen uzsāktajai Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) sadarbībai ar LATABA, 15 LBB biedriem tika piedāvāta dalība seminārā par pazeminātu maksu, kas tiks segta no LBB līdzekļiem, tādējādi dodot iespēju 15 LBB biedriem seminārā piedalīties bez maksas.

Lai nodrošinātu godīgu un motivējošu dalībnieku izvēli, LBB izsludināja konkursu, kura laikā bija jāuzraksta motivācija, kāpēc vēlas piedalīties seminārā, kā arī jāapraksta, kā seminārā iegūtās zināšanas tiks izmantotas un/vai nodotas tālāk. Konkursam pieteicās 14 interesenti, un konkursa atlasi izturēja 13 LBB biedri:

 • Baiba Mūze, “Tieto Latvia”;
 • Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēka;
 • Zigrīda Knostenberga, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka;
 • Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;
 • Indra Logina, Gulbenes novada bibliotēka;
 • Daiga Poča-Lapiņa, Madonas novada bibliotēka;
 • Vivita Armanoviča, Jelgavas pilsētas bibliotēka;
 • Gida Zepkāne, Rīgas Centrālā bibliotēka;
 • Ginta Dubrovska, Valkas novada centrālā bibliotēka;
 • Aelita Biķerniece, Bauskas Centrālā bibliotēka;
 • Vija Nagle, Talsu Galvenā bibliotēka;
 • Antra Vasiļevska, Kokneses pagasta bibliotēka;
 • Gaļina Sabļina, Ogres Centrālā bibliotēka.

Apsveicam!

Informācija par semināru un tā programma pieejama LATABA tīmekļvietnē.

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība