IFLA Starptautiskās aizstāvības programmas aktualitātes – oktobris 2017

Atzīmējot gadadienu kopš izveidota Starptautiskā aizstāvības programma (International Advocacy Programme, IAP), Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ir publicējusi “IAP aktualitātes – oktobris 2017”, tādējādi apliecinot pasaules bibliotekāru kopienas vēlmi atbalstīt bibliotēku iekļaušanu Nacionālajos attīstības plānos (National Development Plans).

Dalībnieki no vairāk nekā 75 valstīm īsteno bibliotēku interešu aizstāvības aktivitātes, lai pierādītu, cik būtisku lomu attīstībā ieņem bibliotēkas, kā arī lai nodrošinātu bibliotēku iekļaušanu ANO ilgtspējīgas attīstības programmas (United Nations 2030 Agenda) plānošanā un norišu īstenošanā. Līdzās IAP dalībvalstīm šajā kampaņā aktīvi iesaistījušās arī citas pasaules valstis, rezultātā uzskatāmi atspoguļojot bibliotekārās kopienas vēlmi un interesi stiprināt šo kampaņu.

IAP aktualitātes – oktobris 2017” ietver informāciju par aktivitātēm un plāniem, kas īstenoti no 2017. gada maija līdz 2017. gada oktobra beigām. Informatīvais materiāls ir dalīts četros reģionos: Āfrika, Āzija un Okeānija, Eiropa, Latīņamerika un Karību jūras reģions, jo tajos iepriekš minētajā laika periodā notikuši seši IAP reģionālie darbsemināri (IAP Regional Workshops). Februārī un maijā tika publicēta informācija par tām IAP aktivitātēm, kas īstenotas laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada maijam.

Starptautiskā aizstāvības programma izstrādāta 2016. gadā. Tās mērķis ir stiprināt bibliotēku lomu ANO ilgtspējīgas attīstības programmas un mērķu (United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, SDGs) plānošanā, kā arī plānoto norišu īstenošanā. Realizējot šo programmu, IFLA tiecas stiprināt bibliotēku interešu aizstāvju kopienu, lai tā skaidri formulētu iespējas, kuras veicina bibliotēku un informācijas speciālistu atpazīstamību, un uzsver šo nozaru pārstāvju pozitīvo ietekmi ANO ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu sasniegšanā.

IAP aktualitātes: https://www.ifla.org/node/16732
Uzzini vairāk: https://www.ifla.org/libraries-development

 

Informāciju pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība