Izsludināta pieteikšanās 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai

Latvijas bibliotēkas ir aicinātas pieteikties EIFL (Electronic Information for Libraries) Publisko bibliotēku inovāciju balvai.

Iespēja pretendēt uz balvu EIFL Public Library Innovation Award konkursa kārtībā tiek piedāvāta ikvienai Latvijas publiskajai bibliotēkai, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un piedāvā inovatīvus pakalpojumus, tādējādi uzlabojot savas kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pieteikumi tiek pieņemti jomās, kas atbilst ANO ilgtspējīgas attīstības (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) kritērijiem:

  • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
  • zemkopība un ilgtspējīga lauksaimniecība;
  • veselība un higiēna;
  • e-iekļaušana (digitālā iekļaušana);
  • dzimumu līdztiesība un iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
  • izglītība visiem;
  • klimata izmaiņas un citi vides jautājumi.

Latvijas bibliotekāri, pastāstiet pasaulei par saviem 21. gadsimta pakalpojumiem! Galvenā balva – 1500 ASV dolāru, sertifikāts un plašas publicitātes iespējas EIFL globālajos komunikāciju tīklos.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 11. janvārim angļu, franču, krievu un spāņu valodā. Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam.

Šī ir jau 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balva. Vairāk uzzini EIFL tīmekļvietnē.

 

Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība