Par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta Māra Jēkabsone

Māra Jēkabsone12. maijā tika sasaukta valdes sēde, kuras ietvaros jaunā valde par biedrības priekšsēdētāju ievēlēja Māru Jēkabsoni, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra vadītāju. Tika ievēlētas arī divas priekšsēdētājas vietnieces – Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā, un Dace Ūdre, Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte.

Kā pirmo uzdevumu jaunā valde izvirzījusi LBB stratēģijas apstiprināšanu. Tiks organizēta stratēģijas projekta apspriešana un ieteikumu apkopošana reģionālajās nodaļās, sekcijās un citās interešu grupās.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība