Sēru vēsts: mūžībā devusies Ludzas novada bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere

Sestdien, 6. augustā, 59 gadu vecumā mūžībā aizgāja Ludzas novada bibliotēku stiprais balsts Inta Kušnere. Mēs viņu atcerēsimies kā zinošu, komunikablu, pozitīvi domājošo, atsaucīgu, nosvērtu, apdomīgu, atbildīgu, pacietīgu, uzmanīgu, draudzīgu, atvērtu visam jaunajam, vienu vārdu sakot – krietnu cilvēku, kolēģi, draudzeni, vadītāju.

Inta Kušnere (16.01.1963. – 06.08.2022.). Foto no Ludzas novada bibliotēkas arhīva

Atvadīšanās notiks trešdien, 10. augustā plkst. 12.00 Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu, Baznīcas ielā 54.

Inta Kušnere ir dzimusi 1963. gada 16. janvārī Ludzas rajona Zilupē. Jau bērnībā viņa bija zinātkāra un neatlaidīga savu mērķu sasniegšanai. 1970. gadā viņa uzsāka mācības Ludzas vidusskolā, kuru absolvēja 1980. gadā. Pēc vidusskolas beigšanas iestājās Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kur apguva bibliotekāra profesiju, tad sekoja studiju gadi Latvijas Valsts Universitātē, kur ieguva augstākās kvalifikācijas bibliotekāra – bibliogrāfa profesiju. Darba gaitas Inta uzsāka Krāslavas rajona centrālajā bibliotēkā, vēlāk atgriezās Ludzā un turpināja darba gaitas Ludzas rajona centrālajā bibliotēkā kā bibliogrāfe, vēlāk kļuva par Ludzas galvenās bibliotēkas direktori, ar aizrautību un lielu atbildību vadīja šo iestādi 34 gadus. Viņa vienmēr ir gājusi vienā solī ar laiku, meklējusi jaunas darba formas un metodes, lai bibliotēkās ieviestu aizvien aktuālākus jauninājumus. Intas vadībā tika izstrādāti un īstenoti daudzi projekti, kuri veicināja bibliotēku darba popularizēšanu ne tikai Latgalē un Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Inta darbojās Latvijas bibliotekāru biedrībā vadot Latgales nodaļu, viņa bija Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas Ludzas apvienotās komitejas priekšsēdētāja, Atzinības Krusta kavaliere.

Dzīves pēdējā ceļā pavadot, mūsu mīlestības un gaiša mūžības ceļa vēlējumi domubiedrei, vadītājai, atbalstītājai, kolēģei…

 

Ludzas novada bibliotēka,
Ludzas novada skolu bibliotekāri,
Ludzas novada publisko bibliotēku bibliotekāri

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība