LBB – ANO augsta līmeņa politikas forumā par ilgtspējīgu attīstību Ņujorkā, ASV

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) piedzīvojusi līdz šim nebijušu sasniegumu – laikā no 2022. gada 5. līdz 15. jūlijam biedrības priekšsēdētāja Māra Jēkabsone piedalījās ANO augsta līmeņa politikas forumā par ilgtspējīgu attīstību (High-Level Political Forum on Sustainable Development) Ņujorkā, ASV, pārstāvot gan LBB un Latvijas bibliotekārus, gan Starptautisko bibliotēku asociāciju un institūciju federāciju (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), gan nevalstiskās organizācijas un Latvijas valsti kopumā.

Patiess prieks un lepnums pārstāvēt Latvijas bibliotēkas ANO forumā. Foto: no LBB arhīva

Kopā ar IFLA delegātiem – bibliotekāriem no visas pasaules. Foto: no LBB arhīva

Pasākuma būtība – aptuveni reizi četros gados katra valsts ziņo par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanas progresu. Latvija šogad sniedza savu brīvprātīgo ziņojumu jau otro reizi, pirmo reizi ziņojums tika gatavots 2018. gadā. Jau otro reizi tika sniegts arī biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) papildziņojums, kurš izstrādāts, veicot konsultācijas ar NVO, jauniešiem, kā arī izmantojot pētījumu rezultātus. Latvijas ziņojumu sniedza izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, NVO blakusziņojumu – LAPAS direktore Inese Vaivare. Komentāru un jautājumu no NVO sektora uzdeva LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Pasākuma tiešraides ietvaros Latvijas ieraksts ir skatāms no 01:47:35 līdz 01:59:45 un no 02:39:40 līdz 03:18:25.

Latvijas ziņojumu sniedz izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Foto: no LBB arhīva

Sniedzot komentāru un uzdodot jautājumu NVO vārdā. Foto: no LBB arhīva

Kopā ar LAPAS direktori Inesi Vaivari. Foto: no LBB arhīva

Ņujorkas publiskajā bibliotēkā kopā ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci. Foto: no LBB arhīva

Ir patiess prieks, ka salīdzinājumā ar pirmo ziņojumu, kas tika prezentēts 2018. gadā, otrajā ziņojumā bibliotēku loma ir prezentēta krietni spēcīgāk. Arī LBB ziņojumā ir pieminēta, lai gan būtu gribējies, lai biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbība būtu tikusi vairāk akcentēta. Tieši pateicoties abu institūciju ciešajai sadarbībai ir izdevies panākt veiksmīgu rezultātu bibliotēku lomas stiprināšanā IAM sasniegšanā. Svarīgi, ka aktīvais un redzamais LBB darbs ir bijis pamatā IFLA uzaicinājumam biedrības priekšēdētājai forumā pārstāvēt bibliotēkas kopā ar nozares profesionāļiem no citām pasaules valstīm. Viennozīmīgi šis sasniegums iegūts arī pateicoties Latvijas bibliotēku ieguldītajam darbam!

Varam būt priecīgi, ka Latvijas ziņojuma laikā bibliotēkas tika pieminētas veselas trīs reizes. Jācer, ka vārdiski sniegtais novērtējums tiks realizēts arī praktiski, īpaši – nodrošinot bibliotēku darbam un attīstībai nepieciešamo finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība