EBLIDA un Latvijas Nacionālā bibliotēka publisko “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”

EBLIDA (Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir publicējis “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”. Ziņojuma saturs ir balstīts uz aptaujas rezultātiem, kura tika izsūtīta Eiropas bibliotēku asociācijām 2021. gada rudenī, un ietver aptaujas kopsavilkumu un septiņpadsmit valstu profilus. Katrs no šiem profiliem ietver informāciju par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) prioritātēm un politiku bibliotēku jomā attiecīgajā valstī, uz IAM orientētu projektu izlasi, kā arī informāciju par projektu finansējuma avotiem un novērtējumu.

Ziņojums nav tikai stāstījums par Eiropas bibliotēkām, tajā sniegta informācija par labākajiem piemēriem un noderīgiem ieteikumiem. Valstu profili var kalpot kā paraugs EBLIDA biedriem, kuri nav iekļauti šajā ziņojumā, kā arī ikvienai bibliotēkai, kura vēlas iedzīvināt ilgtspējīgas attīstības mērķus savā darbā. “Ziņojuma secinājumos atspoguļots gan tas, kā bibliotēkas uztver IAM, gan tas, kā sabiedrība redz bibliotēkas. Katras valsts profils ir sava veida manifests par ilgtspējīgu attīstību valsts vai vietējā līmenī”, uzskata EBLIDA priekšsēdētājs Tons van Vlimerens.

Otrais ziņojums ir vēl viens solis EBLIDA darbības virzienā, kuru tā īsteno Eiropas līmenī attiecībā uz bibliotēku projektiem un finansējuma piesaisti. “Visas bibliotēku organizācijas savos pašreizējos darba plānos IAM izvirza par prioritāti, un mēs ļoti labprāt atbalstām EBLIDA pieeju, kas ir noderīga mazām un lielām visu veidu bibliotēkām – gan publiskajām un skolu bibliotēkām, gan akadēmiskajām un nacionālajām bibliotēkām”, piebilst Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktore Katrīna Kukaine.

Kopš 2019. gada EBLIDA ir izmantojusi praktisku pieeju, lai sekmētu IAM īstenošanu bibliotēkās, izveidojot tādus instrumentus kā EBLIDA Matrica un EBLIDA Zināšanu un informācijas centrs. Tie parāda, kā bibliotēkām būtu jāievieš IAM Eiropas kontekstā. “Mēs pierakstām stāstus par bibliotēkām, kas saņēmušas Sello balvu Spānijā, par bibliotēkām, kas iekļautas Bulgārijas un Vācijas kultūras ceļos, atkritumu šķirošanas pasākumus Dānijas bibliotēkās un citus mazus, bet populārus projektus, kas saņēmuši finansējumu no vietējām, valsts vai Eiropas institūcijām,” piebilst EBLIDA direktors Džuzepe Vitjello.

EBLIDA “Otrais Eiropas ziņojums par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām” papildina citus EBLIDA dokumentus, piemēram, “Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) 2021–2027: rokasgrāmata bibliotēku pieteikumu iesniedzējiem” un “Eiropas strukturālie un investīciju fondi 2021–2027.

 

Sagatavots pēc EBLIDA paziņojuma presei.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība