Aizvadīta Baltijas bibliotēku jauno speciālistu tikšanās

Lietuvas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija un Paņevežas apriņķa Gabrieles Petkevičaites-Bites publiskā bibliotēka (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka) šī gada 3.–4. septembrī rīkoja Baltijas bibliotēku jauno speciālistu tikšanos, kas šoreiz norisinājās hibrīdformā – 3. septembrī Paņevežā klātienē tikās Lietuvas jaunie speciālisti, savukārt dalībnieki no Latvijas un Igaunijas pievienojās tiešsaistē.

Tikšanās tēma bija Baltijas valstu bibliotēku īstenotie projekti un aktivitātes no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) skatpunkta. Izraudzītā tēma veiksmīgi nodrošināja pieredzes apmaiņu par IAM saistību ar bibliotēku darbu pirms konferences Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”, kas notiks tiešsaistē šī gada 23.–24. septembrī ar mērķi stiprināt muzeju un bibliotēku lomu IAM ieviešanā. Konferenci rīko Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotekāru biedrībām. Lielākā konferences daļa tiks straumēta LNB “Youtube” kontā, kā arī būs skatāma Latvijas Muzeju biedrības, LBB un LNB “Facebook” lapās un būs pieejama ikvienam interesentam. Īpašā pasākuma pievienotā vērtība būs ar konferences saturu saistītās meistardarbnīcas un sociālās tīklošanās pasākums. Lai piedalītos meistardarbnīcās un sociālās tīklošanās pasākumā, ir nepieciešams reģistrēties – reģistrācija ir atvērta līdz 8. septembrim (plašāka informācija par konferenci).

Baltijas bibliotēku jauno speciālistu tikšanās dalībniekus ar Latvijas bibliotēku IAM projektiem iepazīstināja LBB sekretāre, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste, Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) ekspertu grupas ELSIA (European Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment, Eiropas bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības ieviešana un novērtēšana) locekle Kristīne Deksne. Pasākumā no Latvijas piedalījās arī LBB Jauno speciālistu sekcijas (JSS) vadītāja Aiga Pīķe un LBB valdes priekšsēdētāja, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone.

Kristīnes Deksnes prezentācija. Foto: A. Pīķe

K. Deksne, raksturojot Latvijas bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā, uzsvēra LNB un LBB kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju realizēto sadarbības projektu, rīkojot reģionālos seminārus bibliotēkām par IAM 2019.–2021. gadā. Tāpat nozīmīga ir bijusi dalība EBLIDA aktivitātēs, kas rezultējies ziņojuma “Domāt neiedomājamo” tulkojumā, kā arī pasākumu tematikas sasaistē (2021. gada 14.–15. aprīļa Latvijas Bibliotēku festivāls “Darīt neticamo”). Novērots, ka Latvijas bibliotēku aktivitātēs iezīmējas visi IAM, jo katrs no tiem ir saistīts ar bibliotēku darbu, taču kāds no mērķiem var tikt realizēts izteiktāk atbilstoši reģiona specifikai.
Stāstījumu par Igaunijas bibliotēku veikumu IAM jomā sniedza Tallinas Universitātes bibliotēkas pārstāve Piret Jõesaar, izceļot Igaunijas Bibliotekāru biedrības ideju darba grupu, kas izvirzījusi vairākas vienkāršas, praktiskas idejas, kā bibliotēkām atbalstīt un motivēt savus lietotājus sasniegt IAM un labāku dzīvesveidu, vienlaikus aiztaupot personīgos līdzekļus. Bibliotekāru balsojumā par vislabāko ideju atzīta mudināšana samazināt pie tehnoloģiju ekrāniem pavadīto laiku (kampaņa “Stundu pirms miega noliec telefonu un izbaudi labu grāmatu”) un dažādu resursu atkārtotas lietošanas veicināšana, uzsverot, ka tas ir modē, – ne vien grāmatu un citu informācijas izdevumu patapināšana, bet arī, piemēram, auduma maisiņu apmaiņa bibliotēkā.

Piret Jõesaar prezentācija. Foto: A. Pīķe

Lietuvas bibliotēku IAM aktivitātes tika prezentētas, pasākuma klātienes dalībniekiem daloties IAM pieredzē savā bibliotēkā. Piemēram, Paņevežas bibliotēka ir izstrādājusi literāro galda spēli “Ceļojums uz devīto staciju”, kuru iespējams spēlēt arī lietotnē. Spēle veltīta ceturtajam IAM – “Kvalitatīva izglītība”. Bibliotēku aktivitātes ir daudzveidīgas – tiek organizētas lekcijas, diskusijas, darbnīcas. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pakalpojumiem, kas piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī tiek popularizēts dabai draudzīgs dzīvesveids un atkritumu samazināšana. Bibliotēkas rūpīgi pārdomā arī savus paradumus, piemēram, suvenīru un balviņu ilgtspējīgumu – neizsniedz pildspalvas, jo cilvēkiem to tāpat ir ļoti daudz.

Lietuvas bibliotekāru pieredzes stāsti. Foto: A. Pīķe

Tikšanās dalībnieki secināja, ka bibliotēku pakalpojumi un aktivitātes ir cieši saistītas ar IAM, taču mēdz būt grūtības šo saistību saskatīt. Vērtīgs ir ikkatrs veikums, kurš uzlabo sabiedrības prasmes un zināšanas, nodrošina pieejamību dažādiem resursiem un aprīkojumam, vienlaikus ļaujot ietaupīt personīgos līdzekļus un veidojot ilgtspējīgus paradumus. Starptautiskā pieredze liecina, ka nākotnē IAM nozīme bibliotēku darbā tikai pieaugs.

Diskusija par bibliotēku IAM aktivitātēm. Foto: A. Pīķe

Baltijas bibliotēku jauno speciālistu tikšanās dalībnieki. Foto: Lietuvas Bibliotekāru biedrība

Virtuāla ekskursija Paņevežas bibliotēkā. Foto: A. Pīķe

 

 

Informāciju sagatavoja:
LBB JSS vadītāja
Aiga Pīķe

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība