Atskats uz LBB Vidzemes nodaļas 21. saietu-konferenci “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”

2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnē notika LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”.

Konferenci organizēja LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku. Mūs atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

LBB Vidzemes nodaļa pastāv jau 20 gadus, un vasaras saieti ir košs un interesants nodaļas ikgadējs pasākumus visus šos gadus. Katru gadu pasākums tiek organizēts citā Vidzemes novadā.  Mūsu saietos piedalās biedri no 8 LBB Vidzemes nodaļas grupām: Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Valmieras, Valkas, ka arī kolēģi no citiem reģioniem. Šogad konferenci apmeklēja 92 dalībnieki, kuru skaitā priecājāmies redzēt akadēmiskās bibliotēkas pārstāvjus (RSU) un vairāku skolu bibliotēku darbiniekus.

Abās dienās bija atvēlēts laiks gan nopietnām lekcijām par bibliotekāru darbam vajadzīgām un saistošām tēmām, gan jēgpilnai atpūtai.

Tāpat kā katru gadu, saieta dalībniekiem bija interesanti iepazīties ar novadu, kurā viesojamies. Pirmajā dienā no rīta dalībnieku ceļš veda uz Alūksnes luterāņu baznīcu. Tur īstena malēniete, skolotāja, gide, Ernsta Glika dzīves un pedagoģiskās darbības pētniece Ilona Riekstiņa mums stāstīja par Alūksnes vēsturi un  par novada cilvēkiem. Vēlāk, pēc konferences atklāšanas, mūs sveica un iepazīstināja ar novadu pasākuma goda viesi: Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Alūksnes novada domes Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte. Daudz interesantu faktu uzzinājām no Druvja Mucinieka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālista.

Konferences pirmajā dienā pārrunājām Bibliotekāru biedrības aktualitātes un Vidzemes nodaļas gada darbu. Vēl klātesošie varēja pirmie uzzināt par jaunām iespējam LBB biedriem, par LBB valdības izstrādāto Erasmus+ projektu pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšanai. Šo tēmu turpinājām, iepazīstot EPALE – Eiropas Pieaugušo izglītības e-platformu.

LBB Vidzemes nodaļas 21. saieta-konferences pirmās dienas noslēgums

Visiem saistoša bija LU SZF UNESCO medijpratības katedras vadītājas Gunas Spuravas un LNB Bibliotēku attīstības centra Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatores Martas Dziļumas lekcija par sabiedrības medijpratības veicinošiem pasākumiem un veiktā pētījuma par pusaudžu medijpratību pārsteidzošajiem rezultātiem. Uzzinājām, ka pusaudžu vidē ir populāras tādas vietnes, par kurām daudziem bibliotekāriem ir zināms ļoti maz. Tad nu varējām secināt, kāpēc bieži mūsu piedāvājums savu mērķauditoriju nesasniedz. Lekcijā arī tika atzīmēts, ka ļoti svarīga tēma ir drošība internetā.

Noklausījāmies pedagoģijas zinātņu doktorantes Ilgas Kušneres lekciju par lasītprasmes veicinošām metodēm. Spriedām kopā par metodēm, kuras mēs jau izmantojam ikdienā, un  aktivitātēm, kas piemērotas vairāk skolām un skolotājiem.

Pasākuma “saldais ēdiens” bija žurnālista, ceļotāja, rakstnieka un sabiedrībā populāra cilvēka Lato Lapsas lekcija “Kā tas ir – dzīvot zem Muhameda bārdas”. Uzdevām daudz jautājumu un saņēmām atbildes, bet saruna palika vēl nepabeigta, te jācer uz turpinājumu citugad vai jārīko pasākumi savās bibliotēkās.

Visplašāko dalībnieku atsaucību guva Alūksnes novada bibliotekāru rīkotā prāta spēle bibliotekāriem. Sadaloties komandās tikām galā ar jautājumiem par Latviju, Vidzemes novada bibliotekāru saietu vēsturi, grāmatām, rakstniekiem un atpazinām kultūras cilvēku balsis ierakstā.

LBB Vidzemes nodaļas 21. saieta-konferences otrās dienas noslēgums

Arī saieta kultūras programma bija plaša. Vakarā baudījām braucienus ar kuģīti “Marienburg” un plostu “Kaija”, daudzi uzkāpa skatu tornī, izstaigāja pilsētas skaistākas vietas. Alūksne mūs ļoti patīkami pārsteidza! Par pārdomātu programmu un tās lielisko izpildījumu Liels Paldies Alūksnes bibliotēkas kolektīvam un personīgi Ivetai Ozoliņai, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktorei.

Saieta noslēgumā vienojāmies tikties nākamgad Gulbenē. Lai mums izdodas!

Fotogrāfijas (Flickr)

 

Atskatu uz pasākumu sagatavoja:
Olga Kronberga
LBB Vidzemes nodaļas vadītāja

Foto: Antons Balodis, Alūksnes pilsētas bibliotēkas IT speciālists

LBB Zemgales nodaļas bibliotekāru vasaras skola 2018. gada 29. augustā Bauskas novada “Lejeniekos”

2018. gada 29. augustā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļa un Bauskas Centrālā bibliotēka ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkos ikgadējo bibliotekāru vasaras skolu, kurā pulcēsies Zemgales reģiona bibliotekāri.

Semināra norises vieta būs Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejenieki”, kas plašai publikai zināma kā novadnieka Viļa Plūdoņa muzejs.

Bibliotekāru vasaras skola aizsākusies kā sporta diena, mainās, transformējās un pārsteidz (Paldies Dobeles kolēģiem par 2017. gada uzņemšanu “Pikšās”). Ļaujot “lasīt starp rindiņām” tiks piedāvāta sekojoša vasaras skolas programma:

  • Ierašanās “Lejeniekos”: 10.00–10.30.
  • Muzejpedagoģiska programma “Lejenieki “ – V. Plūdoņa dzimtās mājas un literārais mantojums.
  • Radošā darbnīca – “Augusta ziedi Lejenieku pļavās”.
  • Saruna par dzīvi “Aktiermeistarība ienāk bibliotēkā”.
  • Saviesīgas izdarības.

Lektoru, vadītāju un pasniedzēju vadībā centīsimies katram vasaras skolas dalībniekam sniegt zināšanas, radošu iedvesmu, dzīves stila, garšas un enerģijas vitamīnu.

Uz tikšanos “Lejeniekos”!

 

Informāciju sagatavoju:
Māra Kuļikauska
Bauskas Centrālā bibliotēka

12. septembrī notiks konference “21. gadsimta bibliotēka”

2018. gada 12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks konference “21. gadsimta bibliotēka”. Konferenci organizē LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā un Latvijas Bibliotekāru biedrību. Konferences mērķis ir sniegt labākās pieredzes paraugus un iedrošināt Latvijas bibliotekārus ieviest inovatīvus bibliotēku pakalpojumus bibliotēku darbā. Mērķauditorija: visu veidu bibliotēku darbinieki – akadēmiskās bibliotēkas, publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas.

Olaines 1. vidusskolas bibliotēka. Foto: Miervaldis Šteinbergs

Konferences saturā iekļauti priekšlasījumi par inovatīvu un modernu bibliotēku darbu Vācijas un Latvijas bibliotēkās. Leibnica Ekonomikas un biznesa informācijas centra (Leibniz Information Centre for Economics and Business Studies, ZBW) izpilddirektors Torstens Meiers (Thorsten Meyer) stāstīs par veiksmīgo savas bibliotēkas darbu sociālajos medijos. Inovāciju un mūsdienīga darba piemērus no publiskajām Vācijas bibliotēkām sniegs Bavārijas Valsts bibliotēkas Publisko bibliotēku konsultatīvā centra (Landesfachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen Bayern, Bayerische Staatsbibliothek) vadītāja vietniece Ute Palmere-Horna (Ute Palmer-Horn).

Savukārt iedvesmojošos pieredzes stāstos no Latvijas bibliotēku vidus dalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latgales Centrālās bibliotēkas un Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas kolēģi.

Konferences apmeklējums ir bez maksas. Konferences dalībniekiem tiks izsniegts profesionālās pilnveides apliecinājums 5 stundu apjomā.

Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 31. augustam, izmantojot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Konferences programmas projekts (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone

Aicinām LBB biedrus piedalīties LATABA Vasaras skolā

2018. gada 20.–22. augustā RTU Sporta un atpūtas kompleksā “Ronīši” notiks kārtējā LATABA organizētā Vasaras skola “Pasaules izzināšana mūsdienu zinātņu kontekstā”.

Par bibliotēku atbalstu pētniecībai Vasaras skolā stāstīs pieaicinātie lektori: prof. M. Auziņš (LU), Dr. A. Svece (LU), prof. A. Laķe (LKA), Mg. Soc. S. Riekstiņa (RSU) un L. Viļuma (LU). Vasaras skolas noslēgumā I. Latkovska pieredze par meditāciju – kā un kāpēc to darīt.

Vairāk informācijas:

Pieteikties līdz 8. augustam uz e-pastu Inga.Znotina@rsu.lv, nosūtot šādu informāciju:

  • Vārds, uzvārds
  • Pārstāvētā bibliotēka
  • E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu, un rekvizīti rēķinam
  • Telefona numurs, ja būs nepieciešams sazināties
  • Vai brauks ar kopīgo autobusu?

Programma (PDF)
Dalības maksa: 97,00 EUR

 

Ziņu sagatavoja:
Inga Znotiņa
LATABA valdes priekšsēdētāja,
RSU Bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Latvijas Bibliotekāru biedrība