Sensācija! LBB Gada balvas nominācijā “Gada bibliotēka 2017” – divi laureāti

Jau trešo gadu Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika pasniegta Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balva. Šogad bija iecerēts balvu pasniegt divās nominācijās:
“Gada bibliotekārs” un “Gada bibliotēka”. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru un bibliotēku sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā.

Lasīt tālāk

Mūžībā aizgājusi Baiba Tormane

Maija otrā puse iesākusies ar sēru vēsti – mūžībā aizgājusi ilggadējā Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore, aktīva Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) atbalstītāja Baiba Tormane (1949–2018).

Latvijas bibliotēku nozare zaudējusi spēcīgu un enerģisku, nerimstoša optimisma un patiesas drosmes apveltītu personību. Baiba ir iedvesmojusi daudzus bibliotekārus ne tikai Zemgalē, bet arī visā Latvijā. Bijusi daudzu bibliotekāru iedrošinātāja un darbaudzinātāja, kaislīga inovatīvu ideju un netradicionālu pakalpojumu ieviesēja, nenogurdināma vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizētāja. To apliecina arī 2015. gadā saņemtais Atzinības krusts, kas Baibai Tormanei piešķirts par nopelniem bibliotēku nozares darbā, lielo personīgo un profesionālo ieguldījumu bibliotēku tradicionālās lomas attīstībā, kultūras un zinātnes vērtību apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Lasīt tālāk

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību

2018. gada 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību (LSBB). Līgumu parakstīja LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un LSBB priekšsēdētāja Baiba Ervalde.

Parakstot līgumu, LBB un LSBB vienojās par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē atbilstoši LBB un LSBB statūtiem.

Lasīt tālāk

Atjaunota LBB Goda biedru tradīcija

Atbilstoši Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) statūtiem biedrības kongresā vai kopsapulcē var tikt ievēlēti LBB Goda biedri, kas var būt profesijas pārstāvji, ievērojami zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņi, kas intelektuāli vai materiāli atbalsta biedrību, ir devuši būtisku ieguldījumu biedrības darbā. LBB Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, taču viņi ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.

Vienīgais līdz šim zināmais LBB Goda biedrs ir Jānis Misiņš (1862–1945). Diemžēl trūkst plašākas informācijas par viņa kā LBB Goda biedra ievēlēšanas apstākļiem. Dažādu iemeslu dēļ LBB Goda biedru tradīcija tālāk netika attīstīta. Taču, kā mēs labi zinām, cilvēku, kas LBB labā veikuši ievērojamu ieguldījumu un tādējādi sekmējuši visas bibliotēku nozares attīstību, ir daudz. Tādēļ LBB valde nolēma, ka ir pienācis laiks atjaunot LBB Goda biedru tradīciju un godināt personības, kas devušas paliekošu ieguldījumu LBB darbā. Diemžēl dažas no šīm personībām jau ir aizgājušas mūžībā, piemēram, izcilā bibliotēku nozares darbiniece, divkārtēja LBB priekšsēdētāja Silvija Liniņa (1934–2013).

Lasīt tālāk

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība