“Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017” – balsojums tiek sākts no jauna

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) informē, ka sakarā ar nekorektu balsošanas aģitāciju tiek anulēti visi līdz šim veiktie balsojumi un balsošana par LBB nomināciju “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017” tiek sākta no jauna.

Laikposmā no 17. janvāra līdz 23. februārim tika saņemti 37 pieteikumi, un tie visi tiek nodoti Jūsu vērtējumam – ir izveidota tiešsaistes balsošanas anketa “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”, kur iespējams izvēlēties un nobalsot par notikumu, kurš ir pelnījis saņemt šo titulu. Visvairāk balsis ieguvušo notikumu godināsim Latvijas Bibliotēku festivāla laikā. Balsojums būs atvērts līdz 31. martam. Saite uz balsojuma anketu: http://ej.uz/Jaunais_balsojums_GB_2017.

LBB nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017” mērķis ir atcerēties un akcentēt nozīmīgākos pagājušā gada notikumus, izveidot to apkopojumu. Nominācijas koncepcija paredz demokrātisku pieeju – ikvienai bibliotēkai un bibliotekāram bija iespēja pieteikt savu notikumu un arī rezultātu noteiks bibliotekāru balsojums.

Ja ir vēlme un enerģija, nominācijas kandidāti var izvērst aģitācijas kampaņu par savu notikumu. Ir tikai divi noteikumi:

 • balsošanā piedalās tikai bibliotekāri un bibliotēku nozares pārstāvji, nevajadzētu aicināt balsot lasītājus, radus, draugus, paziņas; LBB Gada notikuma koncepcija paredz, ka vērtējumu par notikumiem sniedz un par finālistiem un pirmās vietas ieguvēju lemj bibliotekārā sabiedrība;
 • katrs balsotājs drīkst balsot tikai vienu reizi.

Balsojumi, kas pārkāps šos noteikumus, tiks anulēti.

Aicinām iepazīties ar nominētajiem notikumiem!

 

LBB valde

Tiek atklāta balsošana par “Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2017”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) laikposmā no 17. janvāra līdz 23. februārim aicināja iesniegt pieteikumus LBB nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Tika saņemti 37 pieteikumi, un tie visi tiek nodoti Jūsu vērtējumam – ir izveidota tiešsaistes balsošanas anketa “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”, kur ikviens var izvēlēties un nobalsot par notikumu, kurš ir pelnījis saņemt šo titulu. Visvairāk balsis ieguvušo notikumu godināsim Latvijas Bibliotēku festivāla laikā. Balsojums būs atvērts līdz 31. martam. Saite uz balsojuma anketu: http://ej.uz/Balso_par_notikumu_2017.

Aicinām iepazīties ar nominētajiem notikumiem:

“Creative and English!” vasaras piedzīvojumu osta bērniem Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Pasākums viena mēneša garumā pulcēja bērnus, jauniešus un interesentus no Latvijas un Lielbritānijas, lai saturīgi pavadītu laiku un nostiprinātu angļu valodas zināšanas.

Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmo reizi valsts mērogā norisinājās konference par lasītāju apkalpošanas darbu. Pulcējot gandrīz 200 dalībnieku no visas Latvijas, konference cēla lasītāju apkalpošanas darba veicēju profesionalitāti un pašapziņu.

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīniju izdošana. Novadpētniecības darba virziens ir viens no svarīgākajiem Latvijas bibliotēkās, tā vadlīniju sagatavošana bija grūts un darbietilpīgs process. Vadlīnijas izmantojamas ne tikai ikdienas darbā un nākotnes plānošanā, bet arī sadarbībai ar pašvaldībām.

Meklēšanas un informācijas piegādes sistēmas “Primo Discovery” ieviešana. Jauna informācijas meklēšanas platforma, kura paredzēta informācijas meklēšanai akadēmiskos un droši ticamos elektroniskajos resursos. Latvijā ieviesta četrās valsts nozīmes un augstskolu bibliotēkās.

Jaunu un modernu tehnoloģiju iegāde Rīgas 1. medicīnas koledžas bibliotēkā. Atzīmēta Rīgas 1. medicīnas koledžas 115. dzimšanas diena un bibliotēkā uzlabotas moderno tehnoloģiju piekļuves iespējas.

Ilūkstes novada 10. Lasīšanas svētki. Nozīmīgs notikums novada mērogā, jau 10. reizi tiek sumināta grāmata, tās autors, izdevējs, mākslinieks un grāmatas lasītājs.

20. saiets-konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē, novadā” Madonas novada bibliotēkā. LBB Vidzemes nodaļas ikgadējais saiets, lai satiktu kolēģus un piedalītos interesantās lekcijās un nodarbībās par dažādiem tematiem.

Pasākums “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” ekspertiem “Grāmatmīļu salidojums” Jelgavas kultūras namā. Pirmais “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums Jelgavas reģionā. Tas pulcēja visus Jelgavas reģiona skolu ekspertus, kuri bija aizpildījuši novērtējuma anketas.

“Māmiņas un bērna kopā būšana caur prieku, deju un pasakām” Jelgavas bērnu bibliotēkā “Zinītis”. Mātes dienai veltīts pasākums par pateicību māmiņām, kas veicina savos bērnos lasīšanas paradumus un bibliotēku apmeklēšanu ikdienā. Mērķis iepazīstināt vecākus ar “Tanzpro-biodanza” metodi.

Dzejas dienas pasākumu cikls Ludzā. Dzejas dienas norisinājās neierastā formā, tematiskais vakars “No dzejas līdz grāmatai”, īsfilmas “Ludza dzejā” prezentācija, koncerts “Dzeja iebrauc Ludzā”, pasākums “Dzejas tirgus” ar teatralizētu izrādi, radošajām darbnīcām un citām aktivitātēm.

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas 155 gadu jubileja un tai veltītā konference “Akadēmiskā bibliotēka studiju un pētniecība atbalstam”. Konference par vēsturi, šodienas un nākotnes iecerēm, kas svarīgas visām bibliotēkām, tāpēc uz konferenci tika aicināti visu augstskolu bibliotēku kolēģi.

Diennakts lasītavas ieviešana Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā. Diennakts lasītava ir vieta, kur studentiem ir iespēja mācīties arī vēlā nakts stundā. Pieejams viss bibliotēkās 1. stāvs – neliela daļa krājuma, pašapkalpošanās virtuvīte, grāmatu nodošanas iekārta.

Lienes Kābeles darbu izstāde “…zeme neatrasta, man pretī staro senās grāmatās” Ogres Centrālajā bibliotēkā. No norakstītajām grāmatām Liene Kābele veido mākslas darbus origami un orimoto tehnikā, piešķirot tām otro dzīvi un pārvēršot grāmatas mākslas darbos.

“Bibliotēkas mazie apmeklētāji rosās” un “Lielais Lauvēns Lasītājs” Bērsteles bibliotēkā. Ikmēneša tikšanās ar mazajiem Bērsteles bibliotēkas lasītājiem gan bibliotēkā, gan pirmsskolas izglītības iestādē “Mārpuķīte”. Pagājušajā mācību gadā grāmatu maiņas iespēju izmantoja 30 ģimenes. Kopā izlasītas 337 grāmatas.

“Kārdinājums ar dzeju” dzejas dienas Jelgavā. Sestās dzejas dienas Jelgavā norisinājās citādāk nekā ierasts – skolas apceļoja dzejas busiņš, jaunie autori sacentās dzejas slamā, un norisinājās dzejas performance un koncertprogramma “Jūras stāsti”.

Brīvas domas lidojums “Manas nianses pie jūras”. Baibas Apsītes gleznu izstādē “Jūra. Nianses” sākumskolas bērni tika aicināti izvēlēties gleznu un pastāstīt par savām izjūtām un emocijām, ko bērns iztēlojas redzam aiz gleznas rāmja. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar mākslas pasauli caur bibliotēku.

“Laiks Ziedonim” apbalvojums nominācijā Dzīve literatūrā “Bize”. Apbalvojums izcēla bibliotēku nozīmi un veicināja to atpazīstamību sabiedrībā. Prieks, ka bibliotekāra darbs ir pamanīts un novērtēts – bibliotēkas ir un būs vajadzīgas sabiedrībai. Nominācijai tika pieteikti 56 bibliotekāri, apbalvojumu ieguva Laima Liepiņa.

Bijušajai LBB priekšsēdētājai Annai Mauliņai piešķirta Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija. Par izcilu ieguldījumu kultūras attīstībā 2017. gada 21. decembra sēdē Valsts Kultūrkapitāla fonda padome nolēma piešķirt mūža stipendiju ilggadējai Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniecei, nozares pētniecības veicinātājai, bijušajai LBB priekšsēdētājai (2002–2007) Annai Mauliņai.

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). 2017. gada 22. novembrī LBB un LATABA parakstīja sadarbības līgumu, kurā vienojas par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē atbilstoši LBB un LATABA statūtiem.

K. Ulmaņa dzimto māju apmeklējums-velobrauciens “Meklējot Latvijas sākumu”. Velobrauciena mērķis bija dot iespēju plašam lasītāju un apmeklētāju lokam iepazīt Dobeles novada Bērzes pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un novērtēt tā nozīmi Latvijas kā neatkarīgas valsts pastāvēšanā. Kultūrvēsturisko mantojumu var izzināt ne tikai vācot materiālus, bet arī dodoties velobraucienā un tajā iesaistot gan apmeklētājus, gan lasītājus. Braucienā piedalījās 12 velobraucēji, kuri mēroja 9 km garu maršrutu.

“Latvijas BMX piedzimst Saldū” – novadpētniecības izstāde Saldus pilsētas bibliotēkā. Izstāde tapusi nopietna pētnieciska darba rezultātā un sadarbojoties plašam interesentu lokam, veidota, godinot BMX sporta trīsdesmitgadi Saldū, tā pievēršot uzmanību šim nozīmīgajam notikumam Latvijas mērogā. Bibliotēkas novadpētniecības krājums papildināts ar plašu digitālo dokumentu un fotogrāfiju skaitu par šī sporta veida pirmsākumiem. Pirmo reizi Saldus pilsētas bibliotēkas vēsturē uz novadpētniecības izstādi nāca ģimenes – tētis, mamma, bērni un viņu vecvecāki! Daļa no šiem interesentiem bibliotēku apmeklēja pirmo reizi.

Jelgavas reģiona lauku bibliotēku iesaistīšanās LNB Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts”. Projekts atved uz bibliotēkām ģimenes ar 3–4 gadus veciem bērniem, parāda bibliotēku pavisam citā, jaunā gaismā, cik bibliotēkā ir saistoša un reizē droša vide, atgādina māmiņām, ka grāmatas lasīt ir jauki, ceļ bibliotekāra pašapziņu un viņa nozīmi vietējā kopienā, pēc labi noorganizētām nodarbībām “Grāmatu starta” Pūcītes skoliņā palielinās bibliotēku draugu skaits.

Pilotprojekts “LASĪTKĀRE” 2016/2017 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. Projekta mērķis ir radīt LASĪTKĀRI, atklājot jauniešiem grāmatas, kurās ir aizrautība, realitāte, kas mijas ar krāšņu izdomu, notikumi, kuri jāizdzīvo, mirkļi, kuri jāizjūt, stāsts, kurš domās neatlaiž; pierādīt, ka mūsdienu jaunietim, grāmata ir svarīga, ka viņš nav vienaldzīgs, bet zināt, dzīvot, smieties, iztēloties; dāvāt iespēju jauniešiem satikt spilgtas personības tepat Kuldīgā.

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu izbraukuma seminārs Jelgavā. Reģionu galveno bibliotēku metodiķi pirmo reizi tikās divu dienu seminārā ārpus Rīgas. Ar LNB Bibliotēku attīstības centru kopīgi izveidotā programma ietvēra bibliotēku darba aktuālos jautājumus un kolēģu pieredzi, kā arī atraktīvas tikšanās ar Jelgavas uzņēmējiem un iepazīšanos ar Zemgales laukiem.

Cīravas pagasta bibliotēkas projekts “Ej dabā un lasi!”. Projekts tapis ar Aizputes novada domes finansiālu atbalstu, sadarbojoties Cīravas pagasta bibliotēkai un biedrībai “Cīravas pagasta attīstības biedrība”. Cīravas tūrisma dabas takās – Sienāžu parkā un Cīravas Mežaparkā ierīkotas 5 mazās brīvdabas lasītavas ar šūpuļtīkliem.

“Lielie lasīšanas svētki” – lielākās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums. Noslēguma pasākumu LNB rīko jau 15. reizi. Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2016. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies 19 969 lasītāji 712 bibliotēkās.

15. bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums – rītdienas vēsture” Madonā. Viena no bibliotēku darba prioritātēm ir novadpētniecības darbs. Konference sniedza iespēju gūt pieredzi, jaunas zināšanas un iedvesmu turpmākajam darbam.

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Izcils lasīšanas veicināšanas projekts, kas uzreiz izraisīja lielu atsaucību. Sacensībā novadu līmenī var aptvert plašu dalībnieku loku. Sacensībai ir daudzas pozitīvas ievirzes – literatūras izvēles prasmes, bērnu saliedēšana kopīgai aktivitātei, valodas kopšana, lasītprieka veicināšana.

Jaunu plauktu iegāde Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkā. Iegādāti 11 jauni metāla plaukti, tie ir stabili, plaši, viegli saliekami. Telpas ir kļuvušas ērtākas un plašākas, krājums pārskatāmāks, bibliotēkas vadītājai ir jauns, skaists darbgalds.

“Tikšanās ar sen aizmirsto, bet zināmo grāmatu” Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā. Tas, ka ik pa laikam ieskatāmies grāmatplauktos, lai paņemtu rokās un pārlasītu sen aizmirsto, bet zināmo grāmatu, dara mūs garīgi bagātākus, stiprākus un gudrākus. Ar sen aizmirsto grāmatu tiekamies kā ar zināmu draugu, kas dalās jaunās idejās, domās un atziņās.

LBB Zemgales reģiona bibliotekāru “Vasaras skola” Dobeles novada “Pikšās”. Sportiskas un izzinošas aktivitātes visas dienas garumā, piemēram, šautriņu mešanas sacensības, jautrības stafetes un abstraktās mākslas glezniņu gatavošana marmorēšanas tehnikā un “Erudīcijas stafete” ar āķīgiem jautājumiem par Latviju.

Pētera Brūvera literārā mantojuma un dzīves telpas apzināšana, saglabāšana un popularizēšana Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā. Ulbrokas bibliotēka izveidojusi pasākumu un notikumu ciklu Pētera Brūvera piemiņai un popularizēšanai, piedalās dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji” sakopšanas talkā, rīko dzejas dienas un dzejoļu darbnīcu.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas organizētās un Liepājas pilsētas domes atbalstītās Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” desmitgade un Kurzemes bibliotekāru konference, atzīmējot bibliotēkas dibināšanas 240. gadskārtu. Kopš 2007. gada balva tiek pasniegta Kurzemes bibliotekāru konferencē Liepājā. Konference desmit gadu laikā ir kļuvusi par Kurzemes bibliotekāru tradicionālu un profesionālu tikšanos. Balvu saņēmuši vairāk nekā 30 bibliotekāri no 16 Latvijas pilsētām un pagastiem.

Nodarbības ar suņiem lasīšanas veicināšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Pļaviņu bērnu bibliotēkā. Pašvaldības finansētā projekta “Mēs – Pļaviņu bērniem” ietvaros, bērni, kuriem nevedas grāmatu lasīšana un jaunieši ar īpašām vajadzībām, lasīja grāmatas kopā ar speciāli apmācītiem suņiem. Nodarbību cikls tika noslēgts ar atklāto nodarbību, kur ieejas biļete bija – līdzi paņemta mīļākā grāmata, kuru lasīt priekšā suņiem.

Valmieras integrētās bibliotēkas desmitgades svinības. Valmieras integrētās bibliotēkas desmitgadi ar dažādiem pasākumiem atzīmējām visa 2017. gada garumā, bet desmitgades kulmināciju lasītāji kopā ar bibliotekāriem un bibliotēkas sadarbības partneriem izdzīvoja 20. novembrī, brīvdienā, kas bija noteikta par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Valmieras integrētā bibliotēka aicināja “nākt un piedzīvot dzīvo, digitālo, paplašināto realitāti un būvēt sapņu pilis – desmitā dzimšanas diena būs priecīga un skaļa”. Tā arī bija – visas dienas garumā kopā ar mūsu bibliotēkas klientiem, draugiem un sadarbības partneriem radījām un baudījām daudzveidīgas aktivitātes. Īpašs prieks par to, ka lielāko daļu programmas veidoja klientu piedāvātās aktivitātes – Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzimšanas diena bija koprades un kopdares diena.

Mazā Gaismas pils Ropažu novadā. Ropažu bibliotēka beidzot atgriezusies ēkā, kur meklējami Ropažu bibliotēkas pirmsākumi – ēkā, kura celta 1928. gadā par Ropažu iedzīvotāju saziedoto naudu mazpulku un aizsargu vajadzībām. 2017. gadā tika rasts finansējums, lai pabeigtu ēkas renovācijas darbus. Fantastiska ēka, kura vilina un apbur gan lielus, gan mazus lasītājus ne tikai ar savu ārējo pievilcību, bet arī savu dvēseli, kas tajā mīt.

Tautas Saimes grāmatas iedziedāšanas pasākums Garkalnē. Latvijas simtgadi gaidot, ikviens Garkalnes novada iedzīvotājs varēja ierakstīt novēlējumu Latvijai.

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
Elīna Sniedze

Valmieras bibliotēkas un LBB Vidzemes nodaļas pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāru seminārs “Bērns un jaunietis bibliotēkā” 2018. gada 7. martā Valmierā

2018. gada 7. martā Valmieras integrētās bibliotēkas telpās Valmierā, Cēsu ielā 4, notiks seminārs pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem “Bērns un jaunietis bibliotēkā”, ko rīko Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Seminārā aicināti piedalīties reģiona pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāri. Pirms pasākuma bibliotekāriem būs iespēja iegādāties grāmatas krājuma papildināšanai no grāmatu tirgotāja SIA “Virja”.

Seminārā uzstāsies lektori, kas stāstīs par dažādiem aspektiem darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju bibliotēkās.

Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja, iepazīstinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredzi darbā ar informācijas resursiem, pakalpojumiem un aktivitātēm jauniešu auditorijai.

Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane atklās galvenos darba virzienus jauniešu iesaistē Bauskas bibliotēkas aktivitātēs.

Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika Pelcere stāstīs par Bauskas Biznesa bibliotēku.

Valkas novada Centrālas bibliotēkas, Limbažu Galvenās bibliotēkas, Cēsu Centrālās bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas darbinieki dalīsies savā pieredzē darbā ar bērniem un jauniešiem.

Otra semināra daļa būs veltīta LBB aktualitātēm. LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja Olgas Kronbergas galvenā runas tēma būs biedrības izsludinātā pieteikšanās uz LBB Gada balvu divās kategorijās: “LBB Gada bibliotekārs 2017” un “LBB Gada bibliotēka 2017”. Semināra noslēgumā dalībnieki uzzinās vairāk par LBB plānotajām aktivitātēm 2018. gadā un iespējām iesaistīties šajā darbā dažādās formās.

Semināra programma (PDF)

Dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 1. martam.

Kontaktinformācija:
Vita Ziediņa
T.  64250830, vita.ziedina@vcb.valmiera.lv

Semināra norisi atbalsta:

       

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Karsa, Valmieras bibliotēka

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš LBB nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”

Latvijas bibliotēkās notiek ļoti daudz interesantu aktivitāšu, kuras būtu pelnījušas Gada notikuma titulu, tāpēc LBB valde pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz piektdienai, 23. februārim.

Aicinām notikuma pieteikumus iesniegt “Google” aptaujas veidlapā: http://ej.uz/LBB_Gada_notikums_2017.

Informējam, ka pašlaik saņemti vairāk nekā 30 pieteikumi!

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valdes locekle, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
Elīna Sniedze

Tiek izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvu

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikšanos uz LBB Gada balvu divās kategorijās: LBB Gada bibliotekārs 2017 un LBB Gada bibliotēka 2017.

LBB Gada bibliotekārs

LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par individuāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Uz LBB Gada bibliotekāra balvu var pretendēt LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiek pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 16. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu.

LBB Gada bibliotekāra balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviestas inovācijas;
 • mērķtiecīgs un kvalitatīvs darbs ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī visiem iedzīvotājiem;
 • augstvērtīgu pasākumu organizēšana;
 • interesantu projektu realizācija;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu.

Pretendentus LBB Gada bibliotekāra balvai var izvirzīt ikviens LBB biedrs vai pretendenti var pieteikties paši.

LBB Gada bibliotēka

LBB Gada bibliotēkas balva tiks piešķirta par institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku devumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citas bibliotēkas un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiek pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 16. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotēkas balvas nolikumu.

Balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā ieviestas inovācijas;
 • kvalitatīvi pakalpojumi;
 • oriģinālu projektu realizācija;
 • inovatīvs, aktīvs darbs bibliotēkas virtuālajā vidē;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • sekmīgs bibliotēkas kolektīva darbs komandā.

Pretendentus LBB Gada bibliotēkas balvai var izvirzīt ikviens LBB biedrs vai pretendenti var pieteikties paši.

Abas balvas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiks pasniegtas Latvijas Bibliotēku festivālā 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pieteikšanās termiņš: 31. marts.

Pieteikšanās nosacījumi:

Aicinām pieteikt kolēģus vai pieteikties pašiem!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

LBB valdes aktivitātes 2017. gadā

Aizvadītajā gadā Latvijas Bibliotekāru biedrībai (LBB) ir bijuši vairāki lieli notikumi, kas ietekmēs biedrības darbu tuvākajā nākotnē.

Latvijas bibliotekāru 12. kongresā uz nākamajiem trim gadiem tika ievēlēta jaunā LBB valde astoņu locekļu sastāvā. Par biedrības valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre.

Oktobrī tika apstiprināts LBB Attīstības plāns trim gadiem (2017–2020), kas par LBB mērķi izvirza saliedēt bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra profesijas prestižu un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu. LBB strādā arī pie jaunu biedru piesaistes. Lai paātrinātu jauno biedru iesniegumu par iestāšanos biedrībā izskatīšanu, valde turpmāk jaunu biedru iestāšanos apstiprinās arī elektroniski, valdei par to vienojoties e-pasta saziņā.

Domājot par esošo biedru interesēm, vienā no 2017. gada valdes sēdēm nolemts, ka turpmāk studenti, nestrādājošie pensionāri, bezdarbnieki un jaunās māmiņas dekrēta un bērna kopšanas atvaļinājuma laikā var tikt atbrīvotas no biedra maksas uz iesnieguma pamata. LBB biedriem tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides iespējas par samazinātu maksu, piemēram, dalība LATABA organizētajā seminārā par personas datiem un autortiesībām, pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām u. c.

LBB valde, reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji 2017. gada 20. decembrī: Jana Dreimane (no kreisās), Dace Ūdre, Krista Annija Lauberga, Lāsma Zariņa, Māra Jēkabsone, Kristīne Deksne, Daina Girvaite, Daiga Puķīte, Inta Kušnere, Ilona Skorodihina, Silvija Tretjakova, Olga Kronberga. Foto: Jurģis Īvāns

Turpinās sadarbības veidošana ar citām organizācijām. Novembrī tika parakstīts LBB sadarbības līgums ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). Abām biedrībām ir kopīgi mērķi, tādēļ sadarbība varētu izvērsties ļoti veiksmīga. Viena no sadarbības formām būs savstarpējs atbalsts dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī kopīgi profesionālās pilnveides pasākumi. Patlaban turpinās sarunas par ciešāku sadarbību ar Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību, un tiek domāts arī par sadarbību ar ārvalstu kolēģiem un bibliotekāru organizācijām.

LBB aktīvi strādā arī pie projektu izstrādes līdzekļu piesaistei biedrības darbības un aktivitāšu nodrošināšanai. Decembrī tika atbalstīts VKKF iesniegtais projekts “Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts 2018”.

Šogad – Latvijas simtgades gadā – LBB aprit 95 gadi kopš tās dibināšanas, bet nākamgad – 30 gadi kopš biedrības atjaunošanas pēc padomju perioda. Organizējot biedrības pasākumus, tiks domāts par šo jubilejas notikumu izcelšanu. Aprīlī aprit 170 gadi kopš Krišjānis Valdemārs Ēdolē dibināja pirmo latviešu bibliotēku. LBB ir iecerējusi iesaistīties arī šī pasākuma izcelšanā un organizēšanā.

Biedrība plāno atjaunot LBB Goda biedru tradīciju. Ir zināms, ka vienīgais LBB Goda biedrs ir Latvijas bibliogrāfijas pamatlicējs un Misiņa bibliotēkas izveidotājs Jānis Misiņš. Par LBB Goda biedru varēs kļūt ne tikai aktīvākie biedrības biedri, bet arī jebkurš bibliotekārs, kurš devis lielu ieguldījumu biedrības un nozares attīstībā.

Tuvākie lielākie notikumi ir Latvijas Bibliotēku festivāls, kas norisināsies 17.–18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un Bibliotēku nedēļa, kas notiks laikā no 23.–29. aprīlim. Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēma ir: “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”.

Vēl līdz 20. februārim turpinās pieteikumu pieņemšana nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvu.

LBB jaunumiem var sekot tīmekļvietnē www.bibliotekari.lv, kā arī sociālajos medijos.

Biedrība turpina aktīvi pārstāvēt bibliotekāru un informācijas nozares speciālistu intereses, tādēļ aicinām kļūt par LBB biedriem un aktīvi iesaistīties LBB aktivitātēs.

 

Ilona Skorodihina,
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle

Latvijas Bibliotekāru biedrība