Noslēgušās IFLA Globālās vīzijas diskusijas

Šī gada 4. aprīlī Atēnās Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) uzsāka diskusiju par globālo nākotnes redzējumu bibliotēku jomā (IFLA Global Vision).

Bibliotēkas arvien vairāk saskaras ar dažāda veida izaicinājumiem, kurus izraisa globalizācija, tehnoloģiju attīstība, pārmaiņas sabiedrībā, ekonomikā, politikā utt. IFLA uzskata, ka tikai vienota un saistīta bibliotēku nozare spēj stāties pretī šiem izaicinājumiem. Iniciatīvas mērķis ir noskaidrot, kā šī vienotā bibliotēku nozare varētu tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem.

Diskusija, kas aizsākās Atēnās, turpinājās visos pasaules kontinentos, noslēdzoties 5.–6. jūlija diskusijā Madridē, Spānijā. Madrides diskusijā piedalījās 36 dalībnieki no 34 Eiropas valstīm. Latviju diskusijā pārstāvēja Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone. Diskusijas gaitā visi dalībnieki tika sadalīti 4 grupās, kuru ietvaros notika mazās diskusijas. Tad tika apkopoti šo mazo diskusiju rezultāti un notika kopīga balsošana, kuras laikā izkristalizējās galvenie Eiropas akcenti bibliotēku jomas nākotnei.

Madrides diskusijas dalībnieki Prado muzeja bibliotēkā. Foto no IFLA publicitātes materiāliem.

Atbildes tika meklētas uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir bibliotēku pamatvērtības?
 • Kas ir bibliotēku priekšrocības, ar ko bibliotēkas ir labas, kādu labumu tās dod?
 • Ko bibliotēkām būtu jādara vairāk?
 • Ko bibliotēkām būtu jādara mazāk?
 • Kādi ir galvenie izaicinājumi sabiedrībā?
 • Kādi ir galvenie izaicinājumi bibliotēkām?
 • Kas ir vienota bibliotēku nozare? Ko tas nozīmē? Kādai tā jābūt?
 • Kā vienota bibliotēku nozare varētu palīdzēt tikt galā ar izaicinājumiem?
 • Kādas varētu būt vienotas bibliotēku nozares raksturīgākās īpašības?
 • Kādas iespējas Jūs redzat, lai varētu izveidot vienotāku bibliotēku nozari?
 • Kādi ir Jums zināmie labākie sadarbības piemēri valstu, reģionu, pasaules līmenī?

Ārpus šiem jautājumiem interesants bija uzdevums uzzīmēt 2030. gadā izdota žurnāla vāku, ar zīmējuma palīdzību raksturojot izdevuma veidu, raksturu, galvenās tēmas utt. Tā bija sava veida nākotnes prognozēšana.

Visu reģionālo diskusiju rezultāti tiks apkopoti un prezentēti IFLA ģenerālkonferencē Vroclavā. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem tiks sagatavota elektroniska aptaujas anketa, balsošana tiks atvērta IFLA Vroclavas kongresa laikā. Pamatojoties uz diskusiju un balsojuma rezultātiem, 2018. gada sākumā tiks sagatavots IFLA ziņojums par iegūtajiem rezultātiem. Pēc tam uz šī ziņojuma pamata tiks tālāk attīstīts dokuments ar praktiskiem piemēriem, idejām, kā bibliotēkas var reaģēt uz šiem rezultātiem.

Lai saglabātu intrigu un pārsteigumu, diskusijas organizatori lūdza diskusijas rezultātus nepubliskot, taču var droši teikt, ka iegūtie rezultāti nav nekas šokējošs, tas viss jau gadiem ilgi notiek mums apkārt un mūsu bibliotēkās. Jautājums ir tikai par to, vai mēs to uztveram kā iespēju, vai draudu, un vai spējam būt elastīgi un spējam piemēroties jaunajiem apstākļiem, nezaudējot savas pamatvērtības un identitāti. Jo tikai pamatvērtības dod skaidru atbildi uz jautājumu, kāpēc ir (nākotnē būs) nepieciešamas bibliotēkas. “Nākotne ir atkarīga no tā, ko Jūs darāt jau šodien”, diskusijas pirmajā dienā teica IFLA prezidente Donna Scheeder.

Liels izaicinājums būs augstā izsludinātā aptauja, un jau šobrīd lūdzu visus Latvijas bibliotekārus sekot līdzi Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra izplatītajai informācijai un aizpildīt aptauju. Tā ir iespēja ne tikai paust savu viedokli, bet arī reāli ietekmēt notiekošo nozarē.

IFLA ir sagatavojusi palīgmateriālus vietējo diskusiju organizēšanai pēc šo reģionālo diskusiju parauga. Jautājums par to, vai Latvijā noteikti nepieciešams organizēt speciālu Latvijas bibliotēku diskusiju par iepriekš minētajiem jautājumiem, nav tik viennozīmīgi atbildams, jo par tiem daudz runāts vai ikkatrā nozares pasākumā. Šāda veida diskusija drīzāk rīkojama pēc IFLA ziņojuma publicēšanas Latvijas bibliotēku politikas veidotāju un finansētāju auditorijai, lai pievērstu viņu uzmanību bibliotēku nozīmei valsts un sabiedrības attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja

LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” (Rainis) 2017. gada 19. un 20. jūlijā Aizputes novada Kazdangā

Kurzemes bibliotekāru saiets

2017. gada 19. un 20. jūlijā Aizputes novada Kazdangas pagastā notiks LBB Kurzemes bibliotekāru 8. vasaras seminārs (saiets), kuram par moto izvēlēti Raiņa vārdi “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib”.

Semināra mērķis ir saliedēt Kurzemes bibliotekārus, informēt par jaunākajām tendencēm nozares attīstībā, veicināt bibliotekāru iesaistīšanos LBB darbībā, tikties ar populāru grāmatu autoriem un kopā aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Visu gadu, dienu no dienas bibliotekāri pilsētu, mazpilsētu un pagastu bibliotēkās ir rūpējušies un smagi strādājuši, lai sniegtu profesionālus informacionālos pakalpojumus lietotājiem, organizētu dažādus pasākumus bibliotēku popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai, vienlaicīgi sevi profesionāli pilnveidojot, pievēršoties tālākizglītībai, apmeklējot seminārus un konferences un dodoties pieredzes apmaiņas braucienos.

Bet vasarā kurzemnieces, sabraucot Kazdangā, ieklausīsies bibliotēkās populāru grāmatu autoru, Ineses Prisjolkovas, Vairas Kārkliņas un Artūra Zeltiņa stāstos, vērojumos un ieteikumos kā tuvoties un sasniegt to, ko gribas paveikt, lai dzīvotu labāk un būtu laimīgākas.

Ar ziņojumu “Latvijas Bibliotekāru biedrības jaunās valdes stratēģiju 2017. – 2020. gadam” uzstāsies LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

Organizatori domājuši arī par radošām, aktīvām un izzinošām rīta un vakara stundām, kad varēs iepazīt Kazdangas bagāto vēsturi, izkustēties bibliotekāru sporta spēlēs “Kazdangas kauss”, bet pirmās dienas izskaņā ļauties danču virpuļiem un spēļu jautrībai kopā ar Rucavas lauku kapelu “Paurupīte”.

Seminārā kopā piedalīsies 50 bibliotekāri no Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus un Talsu reģiona, t. sk. reģionu galveno, novadu un pagastu bibliotēku bibliotekāri.

Semināru organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un finansiāli atbalsta pašvaldības un Latvijas Bibliotekāru biedrība.

Programma

 

Ziņu sagatavoja:
Anita Zūna
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas metodiķe

LBB Vidzemes nodaļas 20. saiets-konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā” 2017. gada 18.-19. jūlijā Lubānas novada “Ezerniekos”

Vidzemes bibliotekāru saiets

2017. gada 18. un 19. jūlijā Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā “Ezernieki” Indrānu pagastā Lubānas novadā notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 20. saiets – konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā”.

Šodienas bibliotēku darbs balstās uz noteiktām tradīcijām, attīstās, pielietojot inovācijas, meklējot kultūras un citu nozaru krustpunktus, paplašinot kultūras robežas, veidojot un saglabājot unikālo lokālo kultūrvidi.

20. saieta – konferences jautājumu loks ietver kultūrvēsturiski nozīmīgus ziņojumus, bibliotēku nozares pieredzi, aktualitātes, aktivitātes un jaunumus nozarē.

Saieta – konferences pirmajā dienā LBB prezidente M. Jēkabsone informēs par LBB jaunās valdes stratēģiju 2017 – 2020.

Būs iespēja iepazīties ar kultūrvēsturiski nozīmīgām Vidzemes folkloras materiālu kolekcijām. Daudzus gadu desmitus glabātas arhīva plauktā, kolekcijas, pateicoties Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, brīvi pieejamas ikvienam kultūras interesentam LFK digitālajā arhīvā www.garamantas.lv, lektore – S. Reinsone, grāmatas “Mežameitas” autore.

Madonas reģions prezentēs savus 5 novadus: “Grāfienes Eleonoras stāstu” stāstīs Varakļānu muzeja vadītāja T. Korsaka, ziņojumu “Citādais Blaumanis” runās Braku muzeja vadītāja Z. Saulīte, par Cesvaines pils dārgumiem runās Cesvaines pašvaldības Tūrisma aģentūras direktore D. Glaudāne, bet par “Nenopietno Martuževu” stāstīs B. Martuževas fonda “Rakstītāja” valdes priekšsēdētāja A. Egliena.

Prezentējot Madonas novadu, kā vakara viesis uzstāsies grupa Bruģis, S. Radiņa un Z. Bekmanis uzvedumā “Pļavas nomniece”.

Konferences profesionālo programmu papildinās kultūras programma, kuras laikā bibliotekāriem būs iespēja iepazīties ar Madonas reģiona novadu, lokālām tradīcijām un kultūru. Sasiesim katrs savu slotiņu – no kokiem un augiem, katrs savai vajadzībai – pirtiņai, tējai vai labsajūtai. Ko darīt ar slotiņu vēl bez iešanas pirtī? – Slotiņu maģija, stāsti un rotaļas individuāli un grupās “Dabas darbnīcā” piedāvā vides gids, astroloģe Danuta Kiopa no “Piekūni lv”.

Būs loka šaušana kopā ar Māri Valaini, biedrību Aborieši un Aiviekstes ozoli dibinātāju u.c.

Otrajā dienā runāsim par profesionāliem jautājumiem: par “2016. gadu Latvijas publiskajās bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas” stāstīs LNB Bibliotēku attīstības centra skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore I. Kļaviņa, par “Profesionālo literatūru” – LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre E. Vīksna, par “LBB jauno speciālistu sekcijas aktivitātēm” – E. Sniedze, LBB JSS sekcijas vadītāja, LBB valdes locekle, un par “Lasīšanas veicināšanas kampaņām un programmām Latvijā” – LNB Bērnu literatūras centra vadītāja S. Tretjakova.

Noslēgumā diskutēsim par LBB Vidzemes nodaļas attīstības vīziju “Meklējot mūsu nākotnes atslēgas vārdus”, to vadīs LBB Vidzemes nodaļas vadītāja O. Kronberga.

Informācija par reģistrēšanos (PDF)
Programma (PDF)

Prezentācijas:

Otrdiena, 18. jūlijs

 • Māra Jēkabsone, LBB jaunās valdes stratēģija 2017+
 • Sanita Reinsone, Iepazīsti Vidzemes folkloras kolekcijas; Meža meitas
 • Terese Korsaka, Grāfienes Eleonoras stāsts
 • Zinta Saulīte, Citādais Blaumanis
 • Diāna GlaudāneCesvaines pils dārgumi
 • Broņislava Martuževa, Nenopietnā Martuževa

Trešdiena, 19. jūlijs

Baltijas jauno speciālistu saiets Cēsīs

Baltic New Professionals Meeting

No 2017. gada 21. jūlija plkst. 13:30 līdz 22. jūlija pēcpusdienai Cēsu Centrālajā bibliotēkā Raunas ielā 1, Cēsīs norisināsies jau ceturtais „Baltijas jauno speciālistu saiets” jeb „Baltic New Professionals Meeting”. Katru gadu šāds saiets notiek kādā no Baltijas valstīm. Šogad – Latvijā.

Saieta tēma „Tikšanās ar…” jeb „How I met…”, kur ikviens pasākuma dalībnieks tiks aicināts dalīties un iedvesmot ar savu stāstu, kā viņš/viņa satika savu bibliotēku, profesiju, īpašu cilvēku, kādu notikumu, aizraujošu ideju vai ko citu. Dalīsimies pieredzē ar jauno speciālistu sekcijās paveikto un plānoto, veidosim ciešāku draudzību ar Baltijas valstu kolēģiem.

Saietu organizē: LBB Jauno speciālistu sekcija.
Saietu atbalsta: Cēsu Centrālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrība.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Jauno speciālistu sekcijas biedri
Lelde, Zane, Ketija
lbbjss@gmail.com

Latvijas Bibliotekāru biedrība