Izsludinām pieteikšanos LBB Gada bibliotekāra balvai 2016

Lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā, LBB izsludina konkursu “Gada bibliotekārs 2016”.

LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Pretendenti tiks vērtēti un balvas pasniegtas divās nominācijās:

  1. Par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu;
  2. Par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu.

LBB Gada bibliotekāra balvai var pieteikties LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Pretendenti var pieteikties paši vai to var izvirzīt LBB pārstāvji (reģionālās nodaļas, sekcijas, institucionālie un individuālie biedri).

Pieteikumi līdz š.g. 31.martam iesniedzami rakstiski (personīgi vai pa pastu: Tērbatas ielā 53-7, Rīgā, LV-1011) un elektroniski (pa e-pastu: bibliotekarubiedriba@gmail.com).

Uzvarētājus saskaņā ar LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu noteiks no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota komisija.

Uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas Bibliotekāru biedrības kongresa laikā – 2017. gada 24. aprīlī.


LBB Gada bibliotekāra balvas nolikums
LBB Gada bibliotekāra balva – PIETEIKUMA VEIDLAPA


LBB-Gada-bibliotekara-balva-2016

Par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēts Uldis Zariņš

Uldis_Zarins_TEDŠī gada sākumā Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza, kas valdes priekšsēdētājas pienākumus pildīja kopš 2014. gada, ir uzsākusi darba gaitas Starptautiskajā bibliotēku asociāciju un institūciju federācijā (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA). Līdz ar to, lai novērstu potenciālus interešu konfliktus, Kristīne Pabērza ir lūgusi atbrīvot viņu no valdes priekšsēdētājas un valdes locekles amatiem Latvijas Bibliotekāru biedrībā.

Par jauno valdes priekšsēdētāju biedrības valde pirmajā šī gada sēdē janvārī ievēlēja Uldi Zariņu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktoru; Uldis Zariņš pārņems arī biedrības pārstāvniecības darbu Latvijas Bibliotēku padomē. Tāpat valdes sēdē tika nolemts, ka valde līdz tās pilnvaru termiņa beigām darbu turpinās septiņu locekļu sastāvā. Tās pilnvaras beigsies šī gada aprīļa nogalē, kad biedrības kongresā tiks ievēlēts jauns valdes sastāvs.

Laika periods līdz aprīļa beigām biedrības valdei ir plānots ļoti darbīgs – papildus biedrības kongresa un lasītāju apkalpošanas tēmai veltītas konferences organizēšanai, kas notiks Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās 24. un 25. aprīlī, drīzumā tiks izsludināta kandidātu pieteikšana kā biedrības gada bibliotekāra balvai, tā jaunajai biedrības valdei. Vienlaikus tiek gatavota biedrības darbības stratēģija turpmākajiem gadiem un pieteikums IFLA projektu konkursam.

Par šīm un citām biedrības aktualitātēm informēsim biedrus jau vistuvākajā laikā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība