GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – DAINA GIRVAITE

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā – par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, laureātu šogad izraudzīta Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Viens no Pelču pagasta bibliotēkas galvenajiem stratēģiskajiem virzieniem ir mūžizglītības piedāvājums pieaugušajiem. 2015.gadā Pelču pagasta bibliotēkā attīstīts mūžizglītības projekts “Spāņu valodas draugu klubs” – jūnijā apmācību kursu pabeidza pirmā grupa (15 cilvēki) un mācības turpinājās divās jaunās grupās. Šobrīd Pelču pagasta bibliotēkā spāņu valodas nodarbības notiek divas reizes nedēļā, 9 mēnešus gadā. Par šo Pelču bibliotēkas projektu interesējas ne tikai pelčinieki, bet arī ļaudis no citiem tuvējiem pagastiem, kā arī no Kuldīgas. Nodarbības notiek bez maksas, brīvā un atraisītā gaisotnē, daudz izmantojot bibliotēkā pieejamo elektroniskos resursus – audiovizuālos un videomateriālus, mūziku, deju, tradīcijas un arī spāņu ēdienu gatavošanas meistarklases. Pateicoties Dainas aktivitātēm, šis projekts radījis interesi arī starptautiskā līmenī – Pelču bibliotēka noslēgusi sadarbības līgumu ar Viānas publisko bibliotēku Spānijā. Šīs sadarbības ietvaros Pelčos ieradīsies pieci spāņi, lai aktīvi piedalītos spāņu valodas nodarbībās kā pasniedzēji. Tāpat šis mūžizglītības piedāvājums ietver ekskluzīvu un motivējošu iespēju studentiem – doties mācību prakses braucienā uz Spāniju, kas ļaus uzlabot un attīstīt nodarbībās gūtās zināšanas.

Pozitīvā gaisotne, jaunas zināšanas, draudzība, motivācija pašizaugsmei – tie ir tikai daži no ieguvumiem. Svešvalodas apgūšana atver durvis uz jaunu pasauli, sniedzot pieeju bagātai kultūrai, literatūra un mākslai.

Pelču bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite: “Man ir prieks dalīties tajā, ko esmu apguvusi un iedvesmot citus, un vislielākais gandarījums ir redzēt prieku un ieinteresētību mūžizglītības projekta dalībnieku acīs, tā apziņa, ka izdevies arī viņus “inficēt” ar skaisto un interesanto spāņu kultūras pasaulē. Esmu laimīga, ka esmu bibliotekāre, jo šis darbs man sniedz iespēju izpausties un pilnveidoties – būt arī mūžizglītības pasniedzējai, kaut gan man nav universitātes grāda pedagoģijā un manas izglītotājas prasmes ir tikai reālā pieredzē gūtas, tāpēc arī sevi pieskaitu Pelču bibliotēkas mūžizglītības studentiem – mācot citus, mācos arī pati, un tas ir brīnišķīgi, patiešām novēlu šādu pieredzi jebkuram bibliotekāram”.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale: “Šo kursu apmeklētība un to dalībnieku neatslābstošā interese ir pierādījums tam, ka arī cilvēki laukos ir izslāpuši pēc kultūras aktivitātēm, pēc kopābūšanas un uzmanības. Citviet pasaulē šādas valodas kafejnīcas nav nekas jauns, bet Latvijā, iespējams, pateicoties Dainas piemēram, tiks uzsākti līdzīgi projekti, kuros ar valodas zināšanām, un ne tikai tām, dalīsies bibliotekāri vai lietotāji, jo Daina ir atvērta ikvienam piedāvājumam stāstīt par savām zināšanām.

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2015 – Dainu Girvaiti!

 

Papildus informācija:

Balva “Gada bibliotekārs 2015″ tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa “Gada bibliotekārs 2015″ laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19.aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko,  Eco Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.

 

GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – MĀRTIŅŠ LAGZDONS

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā – par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu, laureātu šogad izraudzīts Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Kursīšu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā 2015.gadā notikuši daudz un dažādi pasākumi (65 tematiski pasākumi un aktivitātes, 77 izstādes), uzsākta trīs jaunu pasākumu veiksmīga realizēšana. Aktivitāšu īstenošanā 2015.gadā bibliotēka sadarbojies ar visdažādākajiem partneriem (tostarp, Kursīšu pamatskola un skolotāji, Kursīšu PII grupas, kultūras darba organizatore, Kursīšu Dienas centrs un sociālā darbiniece, biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata””, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, rokdarbnieču grupa, foto klubs “Es daru” un fotogrāfi, UNESCO LNK u.c.). Bibliotēka iesaistās arī valsts mēroga akcijās un projektos.

2015.gadā bibliotēka veiksmīgi turpināja “Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmas” realizēšanu, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu bibliotēku, iesaisti bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstīšanā un programmas realizēšanā, bibliotēkas tēla veidošanā, kā arī radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu bibliotēku un sekmēt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un attīstību. Bibliotēkai izdevies piesaistīt programmai vairākus sponsorus un atbalstītājus. Mārtiņa aicinājumam atsaukušies un programmu atbalsta – Swedbank Saldus filiāle, Saldus pārtikas kombināts, laikraksts “Saldus Zeme”, Jāņa Rozes apgāds, Kursīšu pagasta pārvalde, veikals “Avokado”, bitenieks Dzintars Circenis.

Visas Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra aktivitātes un pasākumi rakstu, īsu ziņu vai fotogrāfiju veidā tiek atspoguļoti presē, sociālajos medijos un mājas lapā, tā informējot par bibliotēkas lomu, veiktajām aktivitātēm, dažādo pakalpojumu un iespēju piedāvājumu. Par 2015.gada darbu lasāms Saldus novada laikrakstā “Saldus Zeme” 10 publikācijās, Kursīšu pagasta informatīvajos izdevumos “Kursīšnieks”, “Lasonis” un Saldus Novada ziņās. Par Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra popularitāti novadā un Latvijā 2015.gadā liecina interesentu virtuālais (10’573 reizes) un sociālo tīklu (5’542) apmeklējums.

Visas aktivitātes tiešā un netiešā veidā dod paliekošu un pozitīvu iespaidu uz bibliotekāra profesiju un turpmāko Kursīšu bibliotēkas darbību.

Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīstības un metodiskā darba nodaļas galvenā metodiķe, LBB Kurzemes nodaļas biedre Aija Pelīte: “Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs ir kultūras iestāde, kuras aktivitātes ir saistošas, noderīgas un interesantas ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī kolēģiem citviet Latvijā. Ar bibliotēkas darbu lepojas pagasta un novada pašvaldības vadītāji, pieredzes nolūkos to apmeklē reģiona, Latvijas un arī pasaules bibliotēku pārstāvji. Mārtiņš prezentējis savas un novada bibliotēku veikumu vairākās konferencēs un semināros novadā un Latvijā, tādējādi iedvesmojot citus kolēģus darba pilnveidošanā un ideju realizēšanā. Mārtiņa darbs iedvesmo un uzmundrina, “sapurina” pat viskūtrākos, jo ir kam līdzināties un uz ko tiekties bibliotēku darbā.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2015 – Mārtiņu Lagzdonu!

 

Papildus informācija:

Balva “Gada bibliotekārs 2015” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa “Gada bibliotekārs 2015” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19.aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko,  Eco Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.

Aicinām piedalīties tiešsaistes diskusijā “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!”

Bibliotēku nedēļas ietvaros – 22. aprīlī no 11:00 līdz 13:00 – sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizējam tiešsaistes diskusiju “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!“.

Diskusijā tiks apspriesta lasīšanas un lasīšanas prasmju nozīme indivīdu un kopienu attīstībā un lasīšanas veicināšana sabiedrībā, it īpašu bērnu un jauniešu vidū. Diskusijas gaitā centīsimies rast atbildes uz virkni jautājumu – kāpēc cilvēkam ir svarīgi lasīt, kāpēc svarīgi ir lasīt tieši grāmatas, ko lasīšana dod pašam cilvēkam un sabiedrībai kopumā, kāda ir lasīšanas prasmju loma kompetencēs balstītā izglītības modelī, ko par lasīšanas paradumiem liecina šī brīža situācija Latvijas grāmatnīcās un bibliotēkās, kādu nišu Latvijā ieņēmušas e-grāmatas, vai ar to palīdzību var piesaistīt lasīšanai bērnus un jauniešus, kādas ir to izmantošanas iespējas izglītībā? Par šiem jautājumiem diskusijas laikā viedokļus paudīs lasītāji, bibliotekāri, rakstnieki, izdevēji, pētnieki un izglītības jomas pārstāvji.

Diskusija būs vērojama tiešraidē saitē http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/, un jebkurš interesents varēs iesūtīt jautājumus diskusijas dalībniekiem. Jautājumus tiešraides laikā lūdzam sūtīt uz: uldis.zarins@lnb.lv.

Diskusiju vadīs tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis.

Diskusijā piedalīsies:

 • Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze
 • Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja Renāte Punka
 • Valsts Izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece
 • LNB Attīstības departamenta direktors Uldis Zariņš
 • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniece Antra Ozola
 • Latvijas Radio programmu vadītāja Ingvilda Strautmane
 • Izdevniecības Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska
 • Mūziķis un žurnālists Jānis Žilde
 • E-grāmatu izplatīšanas platformas “Fabula” izveidotājs Eldars Šarafutdinovs
 • Grāmatu blogere Spīgana Spektore
 • Valmieras integrētās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga un divi jaunieši – Valmieras integrētās bibliotēkas īstenotā projekta “Lasi un tev sekos” dalībnieki.

Copy of 4_tabletes
 

Bibliotēku nedēļu svinēsim LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLĀ

Bibliotēku nedēļas laikā  – 19.-20. aprīlī – notiks LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLS, kura laikā notiks trīs savstarpēji saistīti pasākumi, kurus Latvijas Bibliotekāru biedrība organizē sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, LNB Atbalsta biedrību, LR Kultūras ministriju un citiem atbalstītājiem un partneriem.

Latvijas bibliotekāru 18.konference “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”2016. gada 19. aprīlī 9:00 – 17:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un Konferenču centrā.

Latvijas bibliotekāru 18. konference tiek veltīta SADARBĪBAI, ATTIECĪBĀM sadarbībā, sadarbībai KOPIENĀ un kopienas attīstības labā.

Konferences laikā skatīsimies uz BIBLIOTĒKU ne tikai kā uz vietu, kas partnerību rezultātā nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, kurā nepārtrauktā kustībā tiek savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to intereses. Runāsim par bibliotēku, sadarbības partneru un kopienu mijiedarbību dažādās bibliotēku darba jomās.

Bibliotēku Gada balva. 2016. gada 19. aprīlī 18:00 – 20:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Svinīgās ceremonijas laikā tiks paziņoti un sveikti Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” un LNB Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētāji.

BIBLIOTĒKU IDEJU TIRGUS. 2016. gada 20. aprīlī 10:00 – 16:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā.

Bibliotēku izstāde – ideju tirgus, kur bibliotēkas un to partneri no visiem Latvijas novadiem dalīsies pieredzē un leposies ar saviem projektiem, izstādēm un veiksmes stāstiem, tādējādi veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu neformālā radošā gaisotnē un gūstot iedvesmu jaunām aktivitātēm.

 

Sadarbības prasmes ir vienas no būtiskākajām dzīvesprasmēm arī mums – bibliotekāriem, jo ne velti evolūcijas pētnieki norādījuši, ka tieši sadarbība ir attīstības pamatā. Sadarbības priekšnoteikumi ir griba un spēja komunicēt; mēs varam nodzīvot dzīvi bez konkurences un cīņas, bet nevienu dienu bez sadarbības! Attiecības ir pastāvēšanas būtība!

Nedarbosimies vieni! Sadarbosimies! Dosim iespēju līdzdarboties un mijiedarboties!

 

REĢISTRĀCIJA dalībai LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLA pasākumos atvērta līdz 15. aprīlim.

Apbalvos labākos Latvijas bibliotekārus

Otrdien, 19. aprīlī plkst. 18:00 Gaismas pils Ziedoņa zālē Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība pasniegs balvas labākajiem Latvijas bibliotekāriem. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiks paziņoti un sveikti konkursu „Gada bibliotekārs 2015“ un „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ uzvarētāji.

Pasākums notiks bibliotekāru gada lielākā notikuma – Latvijas Bibliotēku festivāla ietvaros. Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursā „Gada bibliotekārs 2015“ tiks sumināti divi uzvarētāji nominācijās par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanā un bibliotēku interešu pārstāvniecībā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība jau devīto gadu organizē konkursu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“, lai lasītāju vārdā teiktu paldies aktīvākajiem, profesionālākajiem un radošākajiem pagastu bibliotekāriem par ieguldījumu savas bibliotēkas un pagasta izaugsmē. Šogad balvu saņems četri pagastu bibliotekāri no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. Uzvarētājiem galveno balvu pasniegs uzņēmums AS Latvenergo. Dāvanas „Gaismas nesējiem“ sarūpējuši ABLV Charitable Foundation, veikalu tīkls RIMI, Jāņa Rozes apgāds un Pure Chocolate.

Abi bibliotekāru darba novērtējumam veltītie konkursi izceļ bibliotekāru devumu, ieguldījumu, izcilību un darba nozīmīgumu un ļauj par to uzzināt un lepoties Latvijas mērogā.

 

Apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātinās latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīs Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Egīls Šēfers, Toms Ostrovskis, Trio NYX.

 

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veido: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadītājs Ojārs Rubenis.

 

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalsta LU Botāniskais dārzs un fotoaģentūra F64.

 

Papildus informācija:

Olita Pričina-Voitika, LNB Atbalsta biedrība, T – 26470109, olita@gaisma.lv

Kristīne Pabērza, Latvijas Bibliotekāru biedrība, T – 29216186, kristine.paberza@kis.gov.lv

LBB logo

Aicinām reģistrēties dalībai LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLĀ

Bibliotēku nedēļas laikā – 19.-20. aprīlī – Latvijas Bibliotekāru biedrība organizē LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLU, kura laikā notiks trīs savstarpēji saistīti pasākumi:

Latvijas bibliotekāru 18.konference “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”, kas tiks veltīta sadarbībai, attiecībām sadarbībā, sadarbībai kopienā un kopienas attīstības labā. Konference notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un Konferenču centrā 19. aprīlī 9:00-17:00.

Konferences laikā skatīsimies uz BIBLIOTĒKU ne tikai kā uz vietu, kas partnerību rezultātā nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, kurā nepārtrauktā kustībā tiek savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to intereses. Runāsim par bibliotēku, sadarbības partneru un kopienu mijiedarbību dažādās bibliotēku darba jomās.

Bibliotēku Gada balvu pasniegšanas ceremonija un koncerts, kura laikā tiks sumināti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības organizētā konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” un LBB organizētā konkursa “Gada bibliotekārs” uzvarētāji. Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19. aprīlī 18:00-20:00.

Bibliotēku ideju tirgus, kur bibliotēkas un to partneri no visiem Latvijas novadiem dalīsies pieredzē un leposies ar saviem projektiem, izstādēm un veiksmes stāstiem, tādējādi veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu neformālā radošā gaisotnē un gūstot iedvesmu jaunām aktivitātēm. Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā 20. aprīlī 10:00-16:00.

Aicinām reģistrēties dalībai Latvijas bibliotēku festivālā, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

Latvijas Bibliotekāru biedrība