Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks “Bibliotheca Baltica” simpozijs

20.-21.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks 13.starptautiskais Baltijas jūras reģiona bibliotēku apvienības “Bibliotheca Baltica” simpozijs. Konferences tēma “Stāties pretī nākotnes izaicinājumiem – jaunas bibliotekāru prasmes un kompetences” (Rising to Future Challenges – New Skills and Competences for Libraries).

Kādi ir jaunākie izaicinājumi un kompetences, kas skar bibliotēkas un bibliotekārus šobrīd un nākotnē?

“Bibliotheca Baltica” simpozijs piedāvās iespēju tikties ar kolēģiem no Baltijas jūras reģiona un dalīties pieredzē par bibliotēku atjaunošanas jautājumiem un bibliotēku kompetenču attīstību. Simpozijā piedalīsies bibliotekāri no akadēmiskajām, nacionālajām un publiskajām bibliotēkām ar kopīgu interesi par pārmaiņām sabiedrībā.

Publiskās bibliotēkas arvien vairāk kļūst par publiskām telpām, rezultātā piesaistot jaunas lietotāju grupas, piemēram, imigrantus. Akadēmiskās bibliotēkas vairāk koncentrējas uz pētniecību un publicēšanas procesiem. Kādas jaunākās prasmes un kompetences ir nepieciešamas bibliotēkām un bibliotekāriem, saskaroties ar šiem izaicinājumiem?

Dažas tēmas no simpozija programmas (http://ej.uz/Baltica_programme):

 • Semantiskais tīmeklis
 • Hibrīda komunikācija
 • No bibliotekāra līdz datoriķim, FINTO – Somijas Ontoloģijas dienests
 • Pētniecības atbalsta pakalpojumi
 • Piemēri no akadēmiskajām bibliotēkām
 • Kompetenču vadība
 • Līderība digitālajās kompetencēs, risinājumi un uzņēmējdarbība
 • Bibliotēku aizstāvība
 • Publiskās bibliotēkas
 • Jaunas lomas, jauna izglītība

Reģistrācijas maksa: 100 EUR (ieskaitot vakariņas 20. oktobrī)

Pasākuma valoda: angļu valoda (bez tulkojuma latviešu valodā)

Reģistrācija: https://baltica2016.lnb.lv/

Lai atbalstītu bibliotēkas, kas atrodas ārpus galvaspilsētas Rīgas, ir ieviesta īpaša reģistrācijas maksa. Vienas dienas reģistrācija – 30 EUR vai divu dienu reģistrācija – 60 EUR. Šajā piedāvājuma nav iekļautas vakariņas 20. oktobrī. Par reģistrāciju un rēķina saņemšanu lūdzam sazināties ar Viktoriju Moskinu, LNB galveno speciālisti starptautiskās sadarbības jautājumos: viktorija.moskina@lnb.lv.

Konferences tīmekļa vietne: http://baltica.lnb.lv/about/general-assembly/

LBB Vidzemes nodaļas 19. saiets-konference “Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu Gaismas pili” 2016. gada 12.-13. jūlijā Limbažu novada “Meža salās”

Krasas logo2016. gada 12.-13. jūlijā Limbažu novada Limbažu pagasta Tūrisma un atpūtas kompleksā “Meža salas” notiks LBB Vidzemes nodaļas 19. saiets-konference “Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu Gaismas pili“.

Pasākuma dalībniekus šogad sagaida ļoti krāsaina, iedvesmas un idejām bagāta programma. Saieta pirmajā dienā pieredzē un zināšanās par bibliotēkas funkcijām un mārketingu dalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Sesijā par bibliotēku infrastruktūras jautājumiem plānotas divas prezentācijas – arhitekts Jānis Dripe stāstīs par projektu “10 skaistākās Latvijas bibliotēkas” un arhitekte Sarmīte Pāvilaite dalībniekus iedvesmos ar prezentāciju “Bibliotēku dizains – iedvesmai, attīstībai, sadarbībai”. Sesijā par inovācijām bibliotēkās Latvijas un ārzemju bibliotēku pieredzi prezentēs LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistes Māra Jēkabsone un Ilze Kļaviņa, Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne, Limbažu novada bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra vadītāja Džulija Sniķere un Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Strokša.

Pirmās dienas pēcpusdiena būs veltīta bērniem un pusaudžiem bibliotēkā. Plānotas divas praktiskas nodarbības, kuras vadīs psiholoģe Kristīne Mozerte un geštaltterapeite Elīna Zelčāne:

 • Bērnu un pusaudžu agresīvas uzvedības mazināšana, pozitīva konfliktu vadīšana
 • Veiksmīgas komunikācijas principi darbā ar bērniem un pusaudžiem

Otrajā saieta dienā pie dalībniekiem viesosies Viborgas reģiona centrālās bibliotēkas direktore Irina Semjonova ar prezentāciju “No idejas līdz inovācijām Viborgā (Krievijā). Saietu noslēgs radošās ideju darbnīcas “Visi ceļi ved uz bibliotēku” prezentācijas un kopsavilkums.

Papildus profesionālās izaugsmes aktivitātēm saieta dalībniekus sagaida plaša kultūras un izklaides programma, kuras laikā ikvienam būs iespējams tuvāk iepazīt Limbažu novadu, ekskursijās viesoties Limbažu Galvenajā bibliotēkā, LGB Bērnu literatūras centrā, Limbažu muzejā, Oļega Auzera Dzīvā sudraba muzejā, Sabiedrības centrā “Lādes Vītoli”, Lādezera bibliotēkā, N.Bomja maiznīcā “Lielezers”, Jāņa Ulmja veselības augu dārzā, kā arī baudīt Limbažu pagasta pašdarbnieku sagatavotu priekšnesumu programmu.

Vidzemes nodaļas 19. saieta-konferences programma (PDF)

Pasākuma norisi atbalsta:

LGB logoLimbazi logoLimbaziGerbonisMezaSalas logoW logoLNBlogoLV_caurspidigs

 

 

Aicinām piedalīties Lietuvas Neredzīgo bibliotēkas organizētā konferencē

Lietuvas Neredzīgo bibliotēka, atzīmējot tās 50 gadu jubileju un Lietuvas Bibliotēku gadu, organizē starptautisku konferenci “Bibliotēkas iekļaujošai sabiedrībai”, kas notiks 2016. gada 24.-25. oktobrī Viļņā, Lietuvā. Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu par cilvēku ar īpašām vajadzībām iespējām piedalīties sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, nodrošinot iekļaujošu bibliotēku pakalpojumus gan nacionālā, gan pārrobežu līmenī.

Pasākuma uzmanības centrā būs bibliotēku loma informācijas pieejamības un pakalpojumu nodrošināšanā visplašākajam cilvēku ar īpašām vajadzībām lokam. Bibliotēkas ir institūcijas, kas stiprina kopienas un to iedzīvotāju radošumu, sociālo iekļaušanos, spējas aktīvi līdzdarboties pilsoniskajā un kultūras dzīvē, palīdzot iedzīvotājiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šo ieguldījumu bibliotēkas sniedz, nodrošinot informāciju un prasmes ikvienam, veicinot mācīšanos mūža garumā un stiprinot spējas risināt ikdienas problēmas. Bibliotēkas ir atvērtas ikvienam un visiem cilvēkiem un to mērķis ir nodrošināt piekļuvi informācijai visērtākajā, ātrākajā un piemērotākajā veidā.

Konf_logo

Konferencē plānots diskutēt par šādiem tematiem:

 • Sasniedzot: iekļaujošu bibliotēkas pakalpojumu veiksmes stāsti. Šīs tēmas ietvaros notiks diskusijas par iekļaujošu pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar visdažādākajām īpašajām vajadzībām, cilvēku ar īpašām vajadzībām kā mērķauditorijas uzrunāšanas metodēm, digitālo tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu piekļuvi informācijas resursiem.
 • Bibliotēku kapacitātes stiprināšana iekļaujošu pakalpojumu veidošanā. Šīs tēmas uzmanības lokā būs veiksmīgi organizacionālie, profesionālie un partnerības risinājumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu iekļaujošus pakalpojumus. Tāpat tiks diskutēts par bibliotēku darbinieku prasmju attīstības jautājumiem, brīvprātīgo programmām, sadarbības tīkliem, lietotāju uzvedības pētījumiem u.c.
 • Autortiesību risinājumi iekļaujošiem bibliotēkas pakalpojumiem. Šīs tēmas ietvaros notiks interaktīva nodarbība – diskusija. Tās mērķis ir veicināt diskusiju par Marakešas līguma piedāvātajām iespējām iekļaujošu bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanā personām ar redzes un citiem traucējumiem.

Dalībai šajā konferencē organizatori aicina bibliotekārus no publiskajām, akadēmiskajām un speciālajām bibliotēkām, politikas veidotājus, pētniekus un speciālistus no institūcijām, kas apkalpo cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Konferences darba valodas: lietuviešu un angļu.

Konference tiek organizēta sadarbībā ar EIFL un Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB).

Aicinām piedalīties šajā konferencē gan runātāja lomā (prezentācijas pieteikums jāiesniedz līdz 20. jūnijam), gan klausītāja lomā. LBB sadarbībā ar Lietuvas Neredzīgo bibliotēku segs dalības izmaksas LBB individuālajiem biedriem vai institucionālo biedru darbiniekiem, kuru prezentācijas pieteikumi tiks apstiprināti dalībai konferencē.

Detalizēta informācija par konferenci, kā arī informācija prezentāciju pieteicējiem pieejama konferences tiešsaistes vietnē.

Preiļos notiks konference Latgales reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem

Sanākt kopā – tas ir sākums.
Turēties kopā – tas ir progress.
Strādāt kopā – tie ir panākumi.

Henrijs Fords

2016. gada 19. un 20. maijā Preiļos, Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferences par komunikāciju, sadarbību un komandas darbu. To mērķis ir celt Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku profesionālo kvalifikāciju, sniegt inovatīvas un radošas idejas bibliotēku kultūrvides attīstībā un ilgtermiņā stiprināt saikni – izglītots, atvērts bibliotekārs – zinātkārs, domājošs lasītājs.

Mūsdienu bibliotekārs ir savas nozares profesionālis, kuram nemitīgi ir jāpilnveidojas, jāpapildina savas zināšanas un prasmes, jābūt atvērtam jaunumiem, lai kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk apmierinātu iedzīvotāju intereses. Lai veicinātu bibliotēku darbinieku profesionālo izaugsmi un bibliotekāru interesi par inovatīvu darbu, regulāri tiek organizētas tematiskās konferences.

19. maijā Europe Direct informācijas centra (EDIC) Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos organizē konferenci “Komunikācija, sadarbība un komandas darbs – ilgtspējīgas izaugsmes pamats”. Šajā dienā notiks lektoru lasījumi un sarunas par pozitīvo domāšanu, digitālo komunikāciju, kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā sabiedrībā, kā arī diskusija ar dažādu nozaru pārstāvjiem par sadarbības nozīmi. Dienas otrajā daļā konferences dalībnieki piedalīsies komandas sadarbības meistarklasē.

20. maijā Preiļu Galvenās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas organizētās konferences “Sadarbība ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi” dienas kārtība tiek sadalīta trīs sesijās bibliotēka – bibliotēka; bibliotēka – lietotājs; bibliotēka – sadarbības partneri, kas atspoguļos konferences pamattēmas detalizētāku izklāstu.

IMG_0679

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference turpinās 2016. gada aprīlī notikušās Latvijas bibliotekāru 18. konferences “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” tematikā, turpinot padziļināti diskutēt par bibliotēkas attiecībām un sadarbību ar lietotājiem, citām bibliotēkām un sadarbības partneriem, iedziļinoties tieši Latgales bibliotēku specifikā.

 

Konferences “Komunikācija, sadarbība un komandas darbs – ilgtspējīgas izaugsmes pamats” programma

Konferences “Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi” programma

Informācija medijiem

Konferenču norisi atbalsta:

Preili-logoPreilu galvena biblioteka - logoLNBlogoLV_caurspidigsEuropeDirect-logoPreilu siers - logoArka Preili - logo

 

Aicinām piedalīties jauno speciālistu konferencē 4CanGurus Ventspilī

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (LBB JSS) aicina 10.-11. jūnijā piedalīties jau trešajā Jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konferencē 4CanGurus. Kurzemes novada bibliotekāri vienmēr ir bijuši aktīvi 4CanGurus dalībnieki un no Ventspils traukušies gan uz Rīgu 2012. gadā, gan uz Preiļiem 2014. gadā. Šoreiz mēs, Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija (LBB JSS), nolēmām apvienot Latvijas jaunos speciālistus un traukties uz vējaino Kurzemi! Esam izvēlējušies Ventspili un veidojuši brīnišķīgu sadarbību ar Ventspils novada pašvaldību un Ventspils Bibliotēku.

4CanGurus logo

Konferencē būs iespēja apgūt dažādas iemaņas pie 4 Guru:

 • Augusts Zilberts (LNB)  – “Sabiedriskās attiecības un mārketings bibliotēkās”
 • Ketija Klempnere (Salaspils novada Bibliotēka) – “Izdzīvošana Bibliotēkā”
 • Arnita Vaitkus  (Ventspils Bibliotēkas Reģionālais mācību centrs) – “Vienkārša Android un iPhone mobilo aplikāciju izveide”
 • Rolands Eglītis (Diplomēts integrācijas speciālists; koučs) – “Pašmotivācija – noteicošais panākumu faktors”

4CanGurus konferencē Ventspilī mums pievienosies vieslektores no Somijas – Ria Gynther un Jasmiina Sillanpää, kuras pastāstīs par pieredzi BOBCATSSS 2017 konferences rīkošanā, kā arī par tās ietekmi uz personību un mācību vidi.

Kā jau ierasts konferences pirmo dienu noslēgsim ar CakeCamp jeb groziņvakaru. Laipni lūdzam konferences dalībniekus ņemt līdzi kādu pašu gatavotu cienastu. Vakara gaitā darbosies arī radošā darbnīca T-kreklu apgleznošanai. Aicinām līdzi ņemt T-kreklus, auduma maisiņus vai kādu citu auduma izstrādājumu, uz kura uzgleznot 4CanGurus logo.

Reģistrācija konferencei no 9. maija līdz 27. maijam pieejama šeit: 4CanGurus reģistrācija Dalības maksa: 25.00 €

Sīkāka informācija: LBB JSS vadītāja Elīna Sniedzelbbjss@gmail.com

Informācija par konferenci LBB JSS blogā.

4CanGurus programma

Konferences norisi atbalsta:

Ventspils biblioteka logo

Ventspils logoVentspils jauniesu dome logoVentspils muzejs logoVATP logo

GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – DAINA GIRVAITE

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā – par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, laureātu šogad izraudzīta Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Viens no Pelču pagasta bibliotēkas galvenajiem stratēģiskajiem virzieniem ir mūžizglītības piedāvājums pieaugušajiem. 2015.gadā Pelču pagasta bibliotēkā attīstīts mūžizglītības projekts “Spāņu valodas draugu klubs” – jūnijā apmācību kursu pabeidza pirmā grupa (15 cilvēki) un mācības turpinājās divās jaunās grupās. Šobrīd Pelču pagasta bibliotēkā spāņu valodas nodarbības notiek divas reizes nedēļā, 9 mēnešus gadā. Par šo Pelču bibliotēkas projektu interesējas ne tikai pelčinieki, bet arī ļaudis no citiem tuvējiem pagastiem, kā arī no Kuldīgas. Nodarbības notiek bez maksas, brīvā un atraisītā gaisotnē, daudz izmantojot bibliotēkā pieejamo elektroniskos resursus – audiovizuālos un videomateriālus, mūziku, deju, tradīcijas un arī spāņu ēdienu gatavošanas meistarklases. Pateicoties Dainas aktivitātēm, šis projekts radījis interesi arī starptautiskā līmenī – Pelču bibliotēka noslēgusi sadarbības līgumu ar Viānas publisko bibliotēku Spānijā. Šīs sadarbības ietvaros Pelčos ieradīsies pieci spāņi, lai aktīvi piedalītos spāņu valodas nodarbībās kā pasniedzēji. Tāpat šis mūžizglītības piedāvājums ietver ekskluzīvu un motivējošu iespēju studentiem – doties mācību prakses braucienā uz Spāniju, kas ļaus uzlabot un attīstīt nodarbībās gūtās zināšanas.

Pozitīvā gaisotne, jaunas zināšanas, draudzība, motivācija pašizaugsmei – tie ir tikai daži no ieguvumiem. Svešvalodas apgūšana atver durvis uz jaunu pasauli, sniedzot pieeju bagātai kultūrai, literatūra un mākslai.

Pelču bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite: “Man ir prieks dalīties tajā, ko esmu apguvusi un iedvesmot citus, un vislielākais gandarījums ir redzēt prieku un ieinteresētību mūžizglītības projekta dalībnieku acīs, tā apziņa, ka izdevies arī viņus “inficēt” ar skaisto un interesanto spāņu kultūras pasaulē. Esmu laimīga, ka esmu bibliotekāre, jo šis darbs man sniedz iespēju izpausties un pilnveidoties – būt arī mūžizglītības pasniedzējai, kaut gan man nav universitātes grāda pedagoģijā un manas izglītotājas prasmes ir tikai reālā pieredzē gūtas, tāpēc arī sevi pieskaitu Pelču bibliotēkas mūžizglītības studentiem – mācot citus, mācos arī pati, un tas ir brīnišķīgi, patiešām novēlu šādu pieredzi jebkuram bibliotekāram”.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale: “Šo kursu apmeklētība un to dalībnieku neatslābstošā interese ir pierādījums tam, ka arī cilvēki laukos ir izslāpuši pēc kultūras aktivitātēm, pēc kopābūšanas un uzmanības. Citviet pasaulē šādas valodas kafejnīcas nav nekas jauns, bet Latvijā, iespējams, pateicoties Dainas piemēram, tiks uzsākti līdzīgi projekti, kuros ar valodas zināšanām, un ne tikai tām, dalīsies bibliotekāri vai lietotāji, jo Daina ir atvērta ikvienam piedāvājumam stāstīt par savām zināšanām.

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2015 – Dainu Girvaiti!

 

Papildus informācija:

Balva “Gada bibliotekārs 2015″ tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa “Gada bibliotekārs 2015″ laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19.aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko,  Eco Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.

 

Latvijas Bibliotekāru biedrība