Call for interactive sessions, engaging discussions and creative labs

During the 10th Congress of Baltic Librarians “Libraries in communities” and 17th Conference of Latvian Librarians “Dynamic libraries: access, development and transformation” we will allocate time for enganging, interactive and creative sessions, labs and discussions about topical library activities that relates to the main theme of Congress or Conference.

Apply if you have an idea and you are ready to lead an interactive session!

Each session is planned to be 50 minutes long. There will be parallel sessions and conference participants will be able to choose which session to attend. Working language will be English.

Learnings 2 day
What we are looking for?

 • Interactive sessions where participants have a possibility to engage and to get an inspiration
 • Engaging discussions where participants have a possibility not only to learn but also to share their own ideas
 • Creative labs where participants have a possibility to learn and to try something new
 • Whatever you propose should be related to the main theme of either Congress or Conference

What we are NOT looking for?

 • Long presentations with no option for participants to ask questions and get answers
 • Discussion with no option for participants to engage and share their experience

Timeline:

 • September 4th – Deadline for proposals (application should describe the general idea of the session including some information why session’s topic is important to discuss as well as should explain the session’s format and planned methods that will be used to engage with participants)
 • September 11th – Final decision
 • September 14th – Announcement of agenda for interactive sessions, discussions and labs

Applications shall be sent by September 4th to e-mail: bibliotekarubiedriba@gmail.com with subject “Application for interactive session”.

Aicinām pieteikt idejas interaktīvām un radošām nodarbībām, diskusijām un darbnīcām

Baltijas bibliotekāru 10. kongresa “Bibliotēkas sabiedrībā” un Latvijas bibliotekāru 17. konferences “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas” ietvaros atvēlēsim laiku iesaistošām, interaktīvām un radošām nodarbībām, darbnīcām un diskusijām par aktuāliem bibliotēku darbības virzieniem un jautājumiem, kas saistās ar kongresa vai konferences centrālo tēmu.

Ja Tev ir ideja un esi gatavs vadīt konferences dalībniekus iesaistošu, interaktīvu un radošu nodarbību, darbnīcu vai diskusiju, piesakies!

Plānotais nodarbības, darbnīcas vai diskusijas garums – 50 minūtes. Vienlaicīgi notiks vairākas paralēlās sesijas un konferences dalībniekiem būs iespējams izvēlēties interesējošo sesiju, kuru apmeklēt. Darba valoda – angļu (ja vēlies diskutēt kopā ar Baltijas kolēģiem) vai latviešu (ja vēlies diskutēt kopā ar Latvijas kolēģiem).

Learnings 2 day
Kas mūs interesē?

 • Interaktīvas nodarbības, kuru laikā klātesošajiem ir iespēja iesaistīties un iedvesmoties
 • Iesaistošas diskusijas, kuru laikā klātesošajiem ir iespēja ne tikai uzzināt, bet arī dalīties ar savām idejām
 • Radošas darbnīcas, kuru laikā ir iespējams izzināt un pamēģināt kaut ko jaunu
 • Lai kas tas arī būtu (interaktīva nodarbība, diskusija, radoša darbnīca), tam jābūt saistītam ar kongresa vai konferences centrālo tēmu

Kas mūs neinteresē?

 • Garas prezentācijas, kuru noslēgumā neatliek laika uzdot jautājumus
 • Diskusijas, kuru laikā nav iespējams iesaistīties un dalīties ar savu pieredzi

Laika grafiks:

 • 4. septembris – pieteikumu gala termiņš (pieteikums rakstāms brīvā formā; aprakstot ideju, jānorāda, kāpēc pieteiktais temats ir aktuāls; jāapraksta sesijas formāts un plānotās metodes, ar kādām klātesošie tiks iesaistīti)
 • 11. septembris – termiņš, līdz kuram konferences organizēšanas darba grupa izvēlas izskatīs pieteikumus un paziņo rezultātus
 • 14. septembris – Interaktīvo un radošo nodarbību, disusiju un darbnīcu programmas izsludināšana

 

Pieteikumus lūdzam līdz 4. septembrim sūtīt uz e-pasta adresi: bibliotekarubiedriba@gmail.com ar norādi “Pieteikums interaktīvai sesijai”.

Jaunie bibliotekāri diskutēs par iniciatīvu un līderību bibliotēkā

Līdz ar augusta sākumu ir atnākusi arī vasara un ir lielisks laiks, lai apciemotu kaimiņus!

Tāpēc 6.-7. augustā Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) vadītāja Elīna Sniedze un LBB JSS biedrs Antra Vasiļevska dosies uz Šventoji (Lietuvā), kur notiks starptautisks jauno bibliotekāru diskusiju forums par tēmu “Iniciatīva un līderība bibliotēkā” (International discussion forum for young librarians: initiative and leadership in library).

Šajā diskusiju forumā tiksies jaunie speciālisti no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Ukrainas.

Pirmajā dienā katras valsts pārstāvji prezentēs situāciju savā valstī un iesaistīsies diskusijās.

Otrajā dienā paredzēta viesošanās Klaipēdas publiskajā bibliotēkā un tikšanās ar Lietuvas Bibliotekāru biedrības prezidenti Alīnu Janskūnieni.

11807661_10206029908159407_6463819446887594268_o

Call for papers for 10th Congress of Baltic Librarians (CoBaL)

We are proud to announce that on October 12-13 the 10th anniversary Congress of Baltic Librarians (CoBaL) will take place in Riga, in the new building of the National Library of Latvia. The main topic of the congress is “Libraries in communities”, and in this framework we will discuss the role of libraries in today’s changing society.

Libraries are taking on more and more new functions, offering innovative services that respond to specific needs in society, often stepping outside the usual framework of library services. This trend has been discussed widely for many times already. But this time we want to take an outside look on libraries, looking at how do libraries and their services look in a wider context of societal changes, how do libraries respond to the social trends identified in the IFLA Trend Report. At the same time we want to hear some examples on how have libraries responded to specific changes in society and introduced innovative programmes and activities.

Cobal karogs

We invite you to share your experiences, focusing on following subtopics:

 • Libraries as supporters of formal and informal education;
 • Libraries as drivers of information and media literacy;
 • Libraries as promoters of reading;
 • Libraries as platforms for skills development;
 • Libraries as cultural spaces;
 • Libraries as maker spaces;
 • Innovative services for society;
 • Communicating the library.

You can propose your report on any of those topics by August 31, sending your proposal to e-mail address bibliotekarubiedriba@gmail.com. Your report will be 10-15 minutes long and it will be delivered in English. Authors of accepted reports will be offered a free attendance to the congress (except the social program).

The congress is organised by the Latvian Librarians Association in co-operation with Estonian and Lithuanian library associations. It will be followed by the 17th conference of Latvian Librarians Association, which will take place at the National Library of Latvia on October 13-14.

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība