Video streaming record of 23rd EBLIDA-NAPLE conference

We are pleased to share the video streaming record of 23rd EBLIDA-NAPLE conference “Building a Europe of Readers” that took place on May 8th 2015 at the National Library of Latvia in Riga.

Theme of this year’s conference was “Building a Europe of Readers” and it focused on library’s role in society, focusing on role of the libraries in processes of lifelong learning and literacy development. Keynote speakers of the conference were literature reading and writing expert Svens Birkerts and researher in cultural and media processes, professor of Sorbon University Divina Frau-Meigs. Two members of European Parliament – Vice President of the European Parliament Sylvie Guillaume and MEP Inese Vaidere presented their views on role of libraries in the context of European Union. Panel discussions was moderated by BBC journalist Kate Russell. In afternoon session two paralel sessions took place on libraries roles in lifelong learning and skills development. Wrap-up was presented by Kate Russell and conference was closed by incoming EBLIDA president Jukka Relander. More information on conference and its program can be found on conference homepage: http://eblida2015.lnb.lv/.

EBLIDA_NAPLE_Group_photo

EBLIDA/NAPLE 23.konferences “Veidojot lasītāju Eiropu” videoieraksts

2015.gada 08.maijā Latvijas Nacionālā bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju foruma (NAPLE) 23.konference “Veidojot lasītāju Eiropu” (Building a Europe of Readers).

Konference bija veltīta bibliotēkas lomai sabiedrībā, tai skaitā atbalstot mūžizglītības procesus un virzot sabiedrības lasīšanas, rakstīšanas un informācijas prasmju attīstību kā fiziskā, tā digitālā vidē.

Piedāvājam noskatīties konferences videoierakstu.

EBLIDA_NAPLE_Group_photo

Konferenci atklāja:

 • Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde (uzrunu nolasīja ministres padomniece Linda Pavļuta)
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks
 • Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza
 • NAPLE vadītājs Jan Braeckman

Konferences pirmajā daļā klātesošos uzrunāja:

 • bijušais EBLIDA prezidents Klaus-Peter Bottger
 • Eiropas Parlamenta viceprezidente Sylvie Guillaume
 • Eiropas Parlamenta deputāte profesore Inese Vaidere
 • AGNI redaktors Svens Birkerts
 • Sorbonnas Universitātes profesore Divina Frau-Meigs

Konferences pirmā daļa noslēdzās ar paneļdiskusiju, kuru vadīja BBC žurnāliste un autore Kate Russell.

Konferences otrajā daļā notika divi paralēli interaktīvi mini semināri:

 • Veidojot pratības interešu pārstāvniecību: bibliotēku un bibliotēku asociāciju loma, ko organizēja EBLIDA, Latvija Bibliotekāru biedrība un ELINET tīkls
 • Apmācīts manā bibliotēkā: ES politikas plānošana un prakse, ko organizēja NAPLE un Reading and Writing Foundation

Konferences noslēgumā dalībniekus uzrunāja jaunais EBLIDA prezidents Jukka Relander.

LBB Zemgales nodaļas konference “Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku?”

LBB Zemgales nodaļas organizētajā konferencē “Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku?”, kas 2015. gada 13. maijā notika Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, piedalījās vairāk kā 70 bibliotekāri, kuru ikdiena saistīta ar darbu ar bērniem un jauniešiem.

Uzrunājot konferences dalībniekus, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš dalījās savās pārdomās par bibliotēku lomu bērnu un jauiešu radošuma attīstībā: “Jaunieši ir līdzvērtīgi un spējīgi darboties; mums tikai jārada interese. Ar rīkojumiem to nevar panākt, bet gan ar to, ka mēs raisām jauniešos radošumu un vēlmi izzināt; mums jāiemāca izzināt daudz dziļāk un jāattīsta prasmes meklēt un uzzināt. Bibliotēkām šeit ir ļoti būtiska loma, jo tās ir svarīga izglītības, prasmju un interešu attīstības sastāvdaļa.”

LBB Zemgales nodaļas vadītāja Līga Strazdiņa: “Visi runā par gaismas laikmetu. Gaisma ir izglītība. Ja gudrību pilnvērtīgi nevar saņemt ģimenē, iegūt skolā, tad to var atrast bibliotēkās. Rakstītā vārda krājums Latvijā ir neizmērojama bagātība un atslēga ir bibliotekāra rokās. Saulītē iecelt katra bērna sirsniņu, kas kāro atrast un izzināt – tas ir mūsu uzdevums.”

Konferences pirmajā daļā LNB Mācību centra mācību koordinētāja Vita Juraga un LNB Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora galvenā bibliogrāfe Iveta Krūmiņa klātesošos iepazīstināja ar bērnu un jauniešu vajadzību izzināšanas un interaktīvas iesaistīšanas metodēm. Ar pārskatu par Starptautiskās Bibliotēku asociāciju federācijas (IFLA) Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un pasaules bibliotēku labo praksi darbā ar bērniem semināra dalībniekus uzrunāja LBB priekšsēdētāja Kristīne Pabērza.

Konferences otrajā daļā notika Zemgales un Kurzemes bibliotēku darba pieredzes apmaiņa. Ar pieredzi dalījās:

 • Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Inga Zalgaucka,
 • Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane,
 • Dobeles novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Brigita Baumane,
 • Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa.

Konferences prezentācijas pieejamas Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas mājas lapā: http://www.jzb.lv/bibliotekariem/latvijas-bibliotekaru-biedribas/konferences-prezentacijas/

Aktualizē jautājumu par bibliotekāru atalgojumu

Eiropas Parlamenta deputāte, prof. Inese Vaidere šodien EBLIDA-NAPLE 23. konferencē “Veidojot lasītāju Eiropu” uzstājās ar priekšlasījumu par bibliotēku lomu mūsdienu sabiedrībā Latvijā un Eiropā. Savas uzrunas laikā viņa aktualizēja jautājumu par bibliotekāru atalgojumu Latvijā.

Savā Twitter kontā Inese Vaidere raksta: “Savā uzrunā aicināju novērtēt bibliotekāru darbu Latvijā ar pienācīgu atalgojumu, kas līdz šim ir bijis viens no zemākajiem ES”.

Inese Vaidere EBLIDA

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība