16. aprīlī LBB valde sniegs vebziņojumu par trīs gados paveikto

2020. gada 16. aprīlī tiešsaistes platformā “Zoom” Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valde organizēs vebziņojumu par trīs gados paveikto. Prezentāciju sniegs gan valdes priekšsēdētāja, gan biedrības reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji. Savu kopsavilkumu akcentēs arī valdes locekļi.

Lasīt tālāk

Izsludināti Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumi

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss izveidots 2001. gadā. Latvijas bibliotekārās sabiedrības rosināta, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izveidoja Ētikas komisiju, kas savā pirmajā sēdē pieņēma lēmumu par to, ka sociālo zinātņu maģistres, Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas absolventes Diānas Kokinas izstrādātais ētikas kodeksa projekts, kas veidots, pamatojoties uz pasaulē pieņemtajiem bibliotekāru un citu profesiju ētikas kodeksiem un Latvijas bibliotekāru aptaujas rezultātiem, nododams Latvijas bibliotekāriem apspriešanai un ierosinājumu iesūtīšanai. Tika saņemtas atsauksmes no vairākām bibliotēkām, kā arī no Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības. Visi saņemtie priekšlikumi tika rūpīgi apspriesti un iestrādāti projektā, un 2001. gada novembrī Ētikas komisija to nodeva apstiprināšanai LBB valdē.

Lasīt tālāk

LBB latviskojusi IFLA stratēģiju “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) darījusi pieejamu latviešu valodā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) stratēģiju 2019.–2024. gadam. Stratēģiju ar nosaukumu “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect) IFLA valde apstiprināja 2019. gada 12. aprīlī, un tas ir bibliotēku nozarē pamatots un bibliotēku nozarei veltīts dokuments, kurš paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA valdei un struktūrvienībām, bet arī visiem IFLA biedriem un bibliotēku nozarei kopumā.

Lasīt tālāk

LBB atbalsts attālinātu bibliotekāro norišu nodrošināšanā

Lai iedvesmotu, iesaistītu, iespējotu un vienotu Latvijas bibliotekārus un sniegtu atbalstu attālinātu bibliotekāro norišu nodrošināšanā sabiedrībai, Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valde ir sagatavojusi inovatīvu piedāvājumu LBB biedriem. Vēlamies iedrošināt rīkot virtuālas tikšanās ar autoriem, aicināt lasītājus uz tiešsaistes sarunām par grāmatām, iesaistīt jaunāko paaudzi kādā attālināti organizētā lasīšanas veicināšanas aktivitātē, kā arī īstenot citas radošas norises, izmantojot LBB abonēto tiešsaistes platformu “Zoom”.

Mēs ticam, ka bibliotekāru iztēlei nav robežu!

Lasīt tālāk

12343
Latvijas Bibliotekāru biedrība