Tiek izziņota LBB kopsapulce

Otrdien, 2019. gada 16. aprīlī plkst. 12.30–13.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Rīgā, Mūkusalas ielā 3, notiks LBB kopsapulce, kas būs šī gada Latvijas Bibliotēku festivāla sastāvdaļa.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums.
  2. Biedrības 2018. gada pārskata apstiprināšana.
  3. Biedrības arhīva kārtošana: padarītais un plānotais.
  4. Biedrības sekciju aktualitātes.
  5. Rezolūcijas par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību balsojums.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

LBB 2018. gada pārskats (būs pieejams drīzumā).
Rezolūcija par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību (būs pieejama drīzumā).

Rezolūcija tapusi, reaģējot uz pēdējos gados veikto bibliotēku tīkla reorganizāciju, kad daudzviet valstī ticis samazināts pagastu bibliotēku darba laiks un bibliotekāru slodzes, kā arī veikta bibliotēku pārveide par ārējās apkalpošanas punktiem. Rezolūcijā LBB vēršas pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 5. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

Aicinām piedalīties 2019. gada Bibliotēku nedēļā un Bibliotēku festivālā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) aicina bibliotekārus un bibliotēku draugus piedalīties tradicionālajā Bibliotēku nedēļā un ilgi gaidītajā Bibliotēku festivālā.

Bibliotēku nedēļa

Šī gada Bibliotēku nedēļa notiks no 22. līdz 28. aprīlim, un tās tēma ir “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Kā ierasts, Bibliotēku nedēļas tēma sasaucas ar aktuālo Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences nosaukumu. Šogad IFLA 85. ģenerālkonference notiks Atēnās, Grieķijā, un tās nosaukums ir “Libraries: dialogue for change”.

LBB rosina bibliotekārus būt drosmīgiem un radoši izmantot moto “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”, organizējot pasākumus un citas aktivitātes Bibliotēku nedēļā.

Bibliotēku festivāls

Bibliotēku nedēļu ievadīs LBB organizētais Latvijas Bibliotēku festivāls, kurš notiks 2019. gada 16.–17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā un kura moto saskan ar Bibliotēku nedēļas tēmu: “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”.

Festivāla pirmajā dienā – 16. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 20. konference, kuras ietvaros pulcēsimies arī uz LBB biedru kopsapulci. Konferences galvenā viešņa būs Paikspīkas reģiona bibliotēkas Pieaugušo izglītošanas nodaļas vadītāja Teona Shainidze Krebs, kura stāstīs par šīs ASV bibliotēkas pieredzi pieaugušo izglītošanas darbā. Vēl konferences programmā būs tādi aktuāli temati kā jaunākie un redzamākie nozares resursi un platformas, bibliotekāru pieredze Erasmus+ projektu izmantošanā, sadarbība ar jauniešiem un iedzīvotājiem un daudzi citi interesanti un noderīgi temati. Konferences otrā daļa notiks trīs paralēlu sesiju veidā – atsevišķa sesija būs gan publiskajām, gan akadēmiskajām un skolu bibliotēkām. Reaģējot uz pēdējos gados notiekošo bibliotēku tīkla optimizāciju, LBB kopsapulces laikā tiks pieņemta rezolūcija par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību. Konferenci noslēgs Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuras laikā jau otro gadu tiks pasniegta ne tikai LBB Gada balva, bet arī Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) Gada balva.

Tā kā ideju radīšanai un īstenošanai nepieciešams ilgāks laiks, Bibliotēku ideju tirgu nolemts organizēt katru otro gadu. Taču, neskatoties uz to, ka Bibliotēku ideju tirgus šogad nenotiks, 2019. gada Latvijas Bibliotēku festivāla otrā diena būs ne mazāk interesanta un atraktīva. 17. aprīlis – Latvijas Bibliotēku festivāla otrā diena – būs Bibliotekāru modes un stila diena. Šajā dienā bibliotekāri varēs uzklausīt etiķetes, komunikācijas un stila speciālistu ieteikumus sava vizuālā veidola uzlabošanai, dzirdēt pašu bibliotekāru stāstus un viedokli par bibliotekāru tēlu un piedalīties ne tikai Bibliotekāru modes sienas veidošanā, bet arī īstā Bibliotekāru modes skatē. Dienas otrajā daļā notiks LBB sekciju sapulces, kurās aicināti piedalīties ne tikai sekciju biedri, bet arī ikviens interesents.

Nāciet uz Bibliotekāru modes un stila dienu un demonstrējiet, ka bibliotekāri ir gan drosmīgi un atraktīvi, gan moderni un stilīgi! Pārmaiņas vispirms sākas mūsos pašos, un tikai tad, kad paši esam izgājuši ievērojamu pārmaiņu ceļu, mēs varam būt pilnvērtīgi partneri citu ceļā uz pārmaiņām.

Reģistrācija festivālam elektroniskā veidā iespējama līdz 12. aprīlim. Par dalību festivālā tiks izsniegts profesionālās pilnveides apliecinājums.

Festivāla programmai un citām festivāla aktualitātēm varat sekot līdzi LBB tīmekļvietnē un “Facebook” lapā.

Atgādinām, ka līdz 31. martam vēl var pieteikt kandidātus LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvai, kā arī informējam, ka vēl aizvien var pieteikties LBB organizētajā profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Bavārijas bibliotēkām.

Tāpat aicinām dalīties ar fotogrāfijām akcijā “Bibliotekāru mode”.

Gan LBB individuālajiem biedriem, gan LBB institucionālo biedru darbiniekiem dalība festivālā ir bez maksas. Lai varētu izmantot šo iespēju, visiem biedriem līdz 31. martam ir jāsamaksā biedru nauda. Tie, kas vēl nav LBB biedri, esiet laipni aicināti pievienoties LBB biedru pulkam!

Svinēsim bibliotēkas kopā!

 

Festivālu atbalsta:

            

 

LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

LBB piedāvā pārstāvēt biedrību EBLIDA/NAPLE 27. konferencē

Vai uzskati, ka bibliotēkām jābūt brīvi pieejamām ikvienam? Vai vēlies dzirdēt kā Īrijā un citur pasaulē vēl joprojām norit diskusijas par bibliotēku pieejamību? Vai vēlies iegūt pieredzi un ar to dalīties ar Latvijas bibliotekāriem?

LBB piedāvā pārstāvēt biedrību Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju foruma (NAPLE) 27. konferencē “Bibliotēkas atvērtas visiem” (Libraries Open for All), kas notiks 2019. gada 24.–25. jūnijā Dublinā, Īrijā.

Sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu piedāvājam līdzfinansējumu 390 EUR apmērā, lai segtu dalības maksu (160 EUR kā EBLIDA biedram vai 50 EUR kā studentam) un ceļa izdevumus. Dalībniekam vai tā darba devējam jāsedz dienas nauda, ceļojuma apdrošināšana un naktsmītņu izdevumi. Ja esi students, piešķirtā finansējuma ietvaros segsim arī naktsmītņu izdevumus.

Aicinām interesentus sūtīt motivācijas vēstuli uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com līdz 11. martam!

Plašāka informācija par konferenci: https://eblida2019.sciencesconf.org

Informāciju sagatavoja:
Elīna Sniedze
LBB valdes locekle
LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja

Aicinām Latvijas bibliotekārus pieteikties dalībai 4. Starptautiskajā jauno bibliotekāru forumā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir saņēmusi Ukrainas Bibliotekāru biedrības (UBB) Jaunatnes sekcijas aicinājumu Latvijas bibliotekāriem pieteikt referātus (prezentācijas) 4. Starptautiskajā jauno bibliotekāru forumā “Bibliotēka: uzlādējam baterijas” (Library: Reload), kas norisināsies 2019. gada 11.–12. aprīlī Harkovā, Ukrainā.

Galvenie foruma temati:

  • tehnoloģijas (virtuālā realitāte, mākslīgais intelekts, kiberdrošība u. tml.);
  • pratības (digitālā pratība, medijpratība, informācijpratība, datpratība u. c.);
  • publicitāte (notikumu pārvaldība, bibliotēkas mārketings, lasīšanas veicināšana utt.).

Ir iespējams pieteikt arī citus aktuālus tematus. Dalībnieki tiek aicināti sagatavot 20–30 minūtes garu prezentāciju par jebkuru foruma tematu. Notiks arī plakātu sesija. Darba valoda: ukraiņu un angļu.

Forumā pulcēsies dažādu valstu jaunie bibliotēku speciālisti un citu jomu eksperti, kurus vieno mērķis radīt modernu un inovatīvu bibliotēku. Forums ir lieliska iespēja uzzināt aktuālo informāciju par jauno bibliotekāru iespējām un projektiem, apmainīties ar idejām un iniciatīvām, tikties ar nozares ekspertiem un satikt sadarbības partnerus, draugus un domubiedrus. Foruma organizētāji cer uz auglīgām un iedrošinošām prezentācijām un diskusijām Ukrainas bibliotēku mājīgajā gaisotnē un skaistajā Harkovas pilsētā. Brīvā laika programma ietvers ballīti bibliotēkā un pilsētas ekskursiju.

Dalībniekiem, kuru pieteiktais temats būs guvis foruma komitejas apstiprinājumu, UBB segs naktsmītņu (2 naktis) un ēdināšanas izdevumus, kā arī foruma reģistrācijas maksu.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 1. februārim. Pieteikties aicinām gan jaunos speciālistus, gan tos, kas sevi uzskata par pieredzējušiem bibliotekāriem, un ir gatavi dalīties sasniegtajā. Pieteikties var ikviens Latvijas bibliotekārs, taču īpaši priecāsimies par LBB biedru pieteikumiem. Plānots, ka LBB biedru dalībai forumā varētu tikt sniegts līdzatbalsts no LBB finansējuma. Aicinām uzdrošināties un pieteikties, jo Latvijas bibliotēkām ir, par ko stāstīt, ar ko dalīties un lepoties! Lūgums informēt LBB par savu pieteikumu uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Informācija par forumu UBB Jaunatnes sekcijas tīmekļvietnē. Vēršam uzmanību, ka pieteikumu termiņš ārzemju referentiem ir 1. februāris! UBB Jaunatnes sekcijas tīmekļvietnē norādītais termiņš – 1. marts – attiecas uz ukraiņu referentiem.

2018. gada 12.–13. aprīlī Ļvovā notika 3. Starptautiskais jauno bibliotekāru forums “Bibliotēkas un ilgtspējīga sabiedrības attīstība”, kurā Latviju pārstāvēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Latvijas Bibliotēku portāla redaktore, LBB sekretāre Kristīne Deksne ar priekšlasījumu “Bibliotēkas un ilgtspējīga sabiedrības attīstība: Latvijas bibliotēku piemēri”.

Izmantojiet iespēju un piesakieties!

 

Ziņu sagatavoja:
Dace Ūdre
LBB valdes locekle
LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

12317
Latvijas Bibliotekāru biedrība