Kā notika Latvijas bibliotēku festivāla 2021 otrā diena – Ideju tirgus “Darīt neticamo!”

2021. gada 15. aprīlis – Latvijas Bibliotēku festivāla otrā diena – bija unikāla līdzšinējā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) vēsturē, jo pirmo reizi Ideju tirgus notika tiešsaistē – platformā “Zoom”. Visas dienas garumā bija iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs: klausīties iedvesmojošas lekcijas, vērot Ideju tirgum iesūtītās idejas, veikt radošumu veicinošus uzdevumus un balsot par tīkamāko ideju. Pavisam kopā tiešsaistes platformā “Zoom” un LBB “Facebook” lapā pasākumam līdzi sekoja ap 700 skatītāji.

Lasīt tālāk

LBB atver pieteikumu pieņemšanu 2021. gada Ideju tirgum

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikumu pieņemšanu 2021. gada Latvijas bibliotēku ideju tirgum, kas notiks 15. aprīlī – dienu pēc Latvijas bibliotekāru 21. konferences. Pasākuma mērķis ir uzturēt līdzšinējā Latvijas bibliotēku ideju tirgus tradīciju, Covid-19 pandēmijas dēļ realizējot to tiešsaistē.

Lasīt tālāk

Radošās darbnīcas “Lasītājs lasītājam” kolekcija (lasītāju radošie meklējumi dzejā un prozā)

Radošās darbnīcas “Lasītājs lasītājam” kolekcija (lasītāju radošie meklējumi dzejā un prozā)
Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Piekrastes bibliotēka
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Piekrastes bibliotēka vadītāja Anna Oleinikova, anna.oleinikova@lcb.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2007–2014

KĀ?

Radošā darbnīca “Lasītājs lasītājam” apvieno grāmatu mīļotājus, sekmējot lasīšanu un attīstot lietotāju radošo potenciālu. Radošumam nav vecuma ierobežojumu, tāpēc radošās darbnīcas durvis ir atvērtas jebkuram, kas grib izrādīt savus talantus jebkurā radošajā sfērā. Darbnīcas ietvaros lasītāji veido eseju, dzejas un zīmējumu krājumus, kuros atspoguļo savus radošos meklējumus.

KĀPĒC?

Bibliotēkas darbības orientācija uz klientu atspoguļojas ne tikai lietotāju kvalitatīvo informacionālo pakalpojumu sniegšanā, izglītības un kultūras vajadzību nodrošināšanā, bet arī lietotāju radošo spēju attīstīšanā. Izpaužot savu radošumu, lietotāji apmierina savas ētiskās un estētiskās vajadzības, garīgi pilnveidojas. Tas pozitīvi ietekmē bibliotēkas kultūrvidi, veicina labu reputāciju un sekmē tās publicitāti. Netieši tas arī piesaista jaunus lasītājus. Turklāt lietotāju radošās aktivitātes ir viens no bibliotēkas novadpētniecības darba virzieniem, lai popularizētu ievērojamus cilvēkus vietējā kopienā.

Adventes lasījumi, labdarības akcija

Adventes lasījumi, labdarības akcija
Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2014. gada decembrī.

KĀ?

Adventes laikā bibliotekāri devās pie lasītājiem, kas dažādu iemeslu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku, un piedāvāja klausīties skaļā priekšālasīšanā. Bibliotēku darbinieki apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, Bērnu sociālās aprūpes centru “Kalkūni”, Bērnunamu-patversmi “Priedīte”, Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru, Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centru, Neredzīgo biedrību, Daugavpils autisma centru “Mūsu pasaule” u.c. Klausītājiem tika piedāvāti Adventes lasījumi par labestību, ticību, cerību un mīlestību.

KĀPĒC?

Apcerot Adventes laika nozīmi, Jānis Pāvils II ir teicis: Daudzu cilvēku dzīvē skumjas nomāc prieku un raizes – cerību. (..) Tas ir mūsu, ticīgo, uzdevums, darot mīlestības svētītus darbus, ik dienas vairot pasaulē mieru, mīlestību un prieku.” Šie vārdi iedvesmo Daugavpils bibliotekārus darīt labu un jo īpaši pirmssvētku laikā pavērt lietotājiem ar īpašām vajadzībām durvis uz brīnumaino, gaišo grāmatu pasauli.

Pakalpojuma saņēmējiem tā bija iespēja dzirdēt populāru autoru darbus, patīkami pavadīt laiku jaukā sabiedrībā, gūt prieku un gaišu svētku noskaņu, justies svarīgiem, nevis aizmirstiem.

Bibliotekāriem šī pieredze dāvāja patiesu prieku no sajūtas, ka esi vajadzīgs un novērtēts, ka spēj cilvēku dienas darīt gaišākas ar grāmatas palīdzību.

Bibliotēkai tā bija jauna, veiksmīga pieredze, kas tiks kopta kā tradīcija arī turpmāk. Radās apziņa, ka reizēm ir vērts iziet ārpus bibliotēkas sienām. Bibliotēka guva pozitīvu publicitāti (bibliotēkas vārds plaši izskanēja vietējos medijos).

INFO

Skaistā vasara bibliotēkā, lasītveicināšanas programma vasaras brīvdienās

Skaistā vasara bibliotēkā, lasītveicināšanas programma vasaras brīvdienās
Visās Daugavpils pilsētas publiskajās bibliotēkās
Bērnu bibliotēkas vadītāja Anna Pakere, anna.pakere@lcb.lv, T. 65421750
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

Lasītveicināšanas programma bērniem un jauniešiem tiek īstenota kopš 2012. gada, skolēnu vasaras brīvdienās.

KĀ?

Pasākumi bibliotēkās notiek katru ceturtdienu no 11:00 līdz 13:00, kad ikvienam programmas dalībniekam tiek dota iespēja piedalīties tematiskajos pasākumos. Bibliotēkās notiek aizraujoši ceļojumi grāmatu pasaulē, ekskursijas, radošas darbnīcas, dažādas tematiskas, informatīvas un mākslas stundas. Par katra pasākuma apmeklējumu programmas dalībnieki saņem krāsainas uzlīmes. Vasaras beigās tiek noskaidroti aktīvākie dalībnieki, kuri programmas noslēguma pasākumā iegūs pārsteiguma balvas.

KĀPĒC?

Īstenojot lasītveicināšanas programmu vasaras brīvdienās, bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi, droši, organizēti. Skolēni turpina apmeklēt bibliotēku arī vasarā, ko nedarītu, ja bibliotēkā nenotiktu “nekas interesants”. Ko tas mainīja bibliotekāriem?, protams, neatslābt, papildus gatavoties nodarbībām, jautri pavadīt laiku kopā ar bērniem. Programmā iesaistās aizvien vairāk bērnu, piedalās arī bērni no citām pilsētām, novadiem.

Programmā aktīvi iesaistās arī skolēnu vasaras nometnes un apmeklē bibliotēkas pasākumus.

Brīvdienas bez garlaicības, klubiņš

Brīvdienas bez garlaicības, klubiņš
Latgales Centrālas bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēka ”Zīlīte”
Bērnu bibliotēkas vadītāja Anna Pakere, anna.pakere@lcb.lv, T. 65421750
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

No 2002. gada līdz šim brīdim.

KĀ?

Kopš 2002. gada, ik sestdienu, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” darbojas klubiņš pašiem mazākajiem bibliotēkas lietotājiem „Brīvdienas bez garlaicības”.

Klubiņa darbības mērķis visu šo gadu garumā ir nemainīgs – ievērojot bērna vecumposma attīstības īpatnības, gūstot pozitīvas emocijas no bibliotēkas apmeklējuma, rosināt bērniem interesi par grāmatām, veicināt lasītprieku, kā arī rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem šajā vecumā.

Nodarbībās ir aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni. Apmeklētājiem ir iespēja darboties gan patstāvīgi, gan kopā ar pieaugušajiem. Taču tradīcija ir nemainīga – sestdiena bibliotēkā sākas ar kopīgu lasīšanu, diskusijām par izlasīto un mazo bibliotēkas apmeklētāju dažādās rokdarbu tehnikās darinātiem un „iedzīvinātiem” literāriem tēliem. Katra sestdiena ir jaunu atklājumu diena klubiņa biedriem.

No septembra līdz pat maijam sestdienu rīti tiek pavadīti lietderīgi un aizraujoši. Bērni apgūst jaunas zināšanas un iemaņas – tiek lasītas dažādu žanru grāmatas, veidoti rokdarbi daudzveidīgās tehnikās, veikti radoši eksperimenti, iestudētas ludziņas, sacerēti dzejoļi, organizētas viktorīnas, kā arī, piedaloties Lielajā Talkā, iekārtota bibliotēkas pagalma puķu dobe.

KĀPĒC?

Pilnveidojot bibliotekāro apkalpošanas darbu un īstenojot uz ģimeni orientētas bibliotēkas koncepciju, bibliotēka veido radošu vidi bērniem un vecākiem.

Klubiņa „Brīvdienas bez garlaicības” pirmie apmeklētāji nu jau ir izauguši un uz nodarbībām nāk ar saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Šogad jaunākajam klubiņa biedram ir tikai divi gadi, viņš pasākumus bibliotēkā apmeklē kopā ar vecākiem.

Apgūstot komandas darba prasmes un popularizējot grāmatu lasīšanu, bibliotekāres ir kļuvušas radošākas, atvērtākas, komunikablākas.

Bibliotēka kļuva atvērtāka, aktīvāka un piesaistīja daudz jauno ģimeņu, kuri aktīvi atbalsta arī citus bibliotēkas organizētos pasākumus. Par ģimenes lasītājiem kļuva dažādu paaudžu cilvēki: vecmāmiņas, vectētiņi, māmiņas un tēti, māsas un brāļi. Mērķis palielināt lasītāju skaitu un kļūt par ģimenes bibliotēku tika sasniegts.

1237
Latvijas Bibliotekāru biedrība